Πρωτοσέλιδο Τα Νέα: Προς μπλακάουτ στο Κτηματολόγιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΥΡΩ 1,30. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 581
ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
www.TΑΝΕΑ.GR
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Νίκος!
Τσιφόρος:
ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΑΞ
ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ AΕΠ
Ο κορυφαίος χουμορίστας
όλων των εποχν
Σ. 28-29
Σ. 26
ΟΚΟΜΟΣ & ΟΚΟΣΜΑΚΗΣ
Νίκος Τοιφήρος
ΟΚΟΣΜΟΣ &
ΟΚΟΣΜΑΚΗΣ
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ
ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΜΟΣΑ
ΤΑ ΝΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΜΕ ΝΕΟ ΟΜΟΛΟΓΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΔΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ
ΚΑΥΤΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ
ΣΕ ΥΠΟΠΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΑΝΟ ΟΛΙΓΑΡΧΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΑΦ0ΟΡΑΣ
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΝ ΖΑΕΦ
Σ. 21
ΠΟΙΟΙ ΠΑΝΕ ΠΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΛΕΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Σ. 12-13
ΣΕΛΙΔΑ ΑΙ
ΝΕΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Προs μπλακίου
στο Κτηματολόγιο
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΚΛΕΙΔΩΣΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΜΑΚΡΟΝ
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝ .
ΣΕΛΙΔΕΣ 22, 35
.Γιατί μετατρέπονται σε παγίδεs
01 Παρατάσειs Που δόθηκαν
με υπουργικές αποφάσειs .Οι ανάδοχοι
του έργου απειλούν να κλείσουν
τα γραφεία ενημέρωσηs.Πs ακυρνεται
στην Πράξη n νέα νομοθετική ρύθμιση
Μιλούν & γpάφουν
δωpenenς aοχίov δλοσης κλκ. Εxou, στo γλ 11 τo Teος τω
tεχνκo 1οδmppάν (φεK7ομα.04-31) xoaω ότ s t bmoφίa tu
fpopo Κτpawγppς ra a κύν , opχ oυλχoων φάνα (0) apς φr υκό
Χωλpr ς 01-03-261ο
e μμθο.
- ε ΜΟ ΚΗ4 0 6(Ν A. Πρω .: 1934770.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
E iKω ΚnoΟΛΟΙΟ
την pepνiα όνς οολς των όχοκον me & 2301995 και oχζναι ό e
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
. ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΪΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.ΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ά ο taoων ooοon Χομκoκοό upgo or δε ονmονή δα.
aναραο.
καταχωρούνταν ως εκπρόθεσμες , εν μετά τη χορηγηθείσα mupάταση θα καταχωρηθούν ως
εμπρόθεσμες
Συνακόλουθα, η χορηmθείσα παράταση δεν μεταβάλλει συσιωδς τη σύμβαση, όστε να
πληρούνται οι προϋποθέσεις τροποmoiησης αυτής, καθς ως μόνη συνέπεια που ενδέχεται
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ
ΘΕΜΑ: λ
χρονοδιαγράμματος της σύμβασης , η οοία προβλέπεται
τόσο στη συγγραφή υποχρεόσεων (1Ιροσάρτημα 1 ) 6σο και στη σύμβαση (άρθρο 7 ) . Σε
ανάδοχος ατηθεί ή κατόπιν κοινής συμφωνίας διαπιστωθεί ότ συντρέχει
χρονοδιαγράμματος , θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στη
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
επισυμβεί είναι η παράταση
ΑΛΕΙΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
περίπτωση του ο
Σε ποιες περιοχές θα δοθούν
προσεχς νέες προθεσμίες
περίπτωση παράτασης του
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
σύμβαση.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕνbΕΣ ΑΝΠΙΡΑΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ 18, 39
Με oτiμηση,
x oχon με το μεαφ, κpot X.1704/1934327-06-2019 (αρ. πρω ea . 19347702100-2019) έγγραφό oας notaoμε u εής
Με ω οριe , κpω 19314607.06-2019 έγropo της δυνθντpως oς 4νσης Εργων.
ΕΔΩΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
Η ΜΑΡΙΝΑ
,ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΝ ΤΑΚΙ
ΦΩΤΙΑ
ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
ΣΕ 12 ΛΕΠΤΑ
ΚΑΗΚΑΝ 300
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Ενα συγκνnτικό σημείωμα
Τns διευθύντριαs tns Πινακοθήκηs
για τον μεγάλο εικαστικό
Καταστράφηκαν
και εγκαταστάσειs
ραδιοφωνικν σταθμν
Σ. 50
Σ. 17
0000) 30Ν
ΤΗWΑΤΟΥ Ο310ΝΝΟΥ Ο