Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΟ0 9
ΗMΕΡ ΑEΑΡ ΠΕοεAΗ Eεru . EE νηa a
Δεν φιάχιουμ
το όλλα κτίριο:
Λποσμα από
το λύματα
ρAνο nm
ww ap
ep δp
Πapoδampα
onάνης
Aν Μpu y N
μ Μες
pespede
Moio adν
pέe n
r hmn Α p
piou ΕDμ Μ
Διήμερο της ανωνίας
Ι στη Δυτική Αχατι
ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ
ΣΤΟ ΔΡΕΠΑΝΟ
HEIOL
Φστενο,
Αρλα, Μnούκα υαφ
Δ. Αxαας και
Μποaitiκa
χόρεφαν
με ις φλόγτς
8ΡΝEP
μπύρινα μάωnο
oυ ξυφutρωναν
στην nεριοxn. μέσα
α νο pεσέντο
anό καutές
eεpμoκραoίες
Yepr α opo .
tv υy S α
D α4 &"
Εεppoomμεεπuo
owοlύ φ 4
οφ ύφpuab
a μένν Ete
κa ngεεptιn
ΛΑΧΤΑΡΙΣΑΝ
ΜΕ ΠΑΙΔΑκ
ΣΕ ΕΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Beniς oς a
| ΑΡΟΡΟ ΤΗΣ n.
ΜΕΤΑ ΤΟ 112
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
μνεo V
oύp δοon α
εnt pοpao w
edλo0άw
n0t 4νu
ετς εν
eio σporv
oeφνuν κ
φ φγοκ
eoeονρo
>ΕNAEEA
Η αtteoς μιος
καταστροφές
Apa A
ημαpυ oκ oo
κω 15 οeς
p ta Η
ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΜΕ
ΓΡΑΦΟΥΝ
NΟΣΟKΟΜΕΙΟ
δεpw αbυo
aoyμουν
Πελετίδης Προς Μητσοτάκη: Κάτι μας χρωστάτε
Noμνπρή
ΦA 44 Φ κ σ κΜκκu uw no οκoκnαο
o Με e κ Πosκ op onpap υ
Lki ma ooτm ηaυn He λr
Αwwrε
6p ήρεις
στο στομάχ .
Κaι διά tαύτα;
nηdes. μς dι
p uν ε
ece κ p
ρ μ. eu
w 4. Α
αμφ aptν
πatnκn
Hακόνα της Πανογίας Σουμελά στα Πρωιοκλήτα
banp υ Χροέpο ακdo Η t 0φ0 ή 4 eu
φ ηun nν