Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 35.989 Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 www.tharrosnews.ar
Ασπgoχuμα Καλομότας
(ΟΑPPΟΣ
COMMOOoEΠAΟ
| www.6007ιοό500-2710 8005T
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣ Η Ν ΙΑΣ Τιμή 1 ουpό
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αποδυναμθηκε το Σ-Κ
λόγω Ελαφονήσου
Παράταση ως το τέλος
του 2020 για τα αρχιά
σελ 7
ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΙΒΑΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ ΦΜΙΑΤΡΩΝ
Έκθεση "Filiatra Agro Vision"
5 με 8 Σεπτέμβρη με υγροτικά
προϊόντα και μηχυνήματα
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
σελ 9
πάρκινγκ του ΝΚ
Προβληματίζει η πολύ
μεγάλη ππση των εξηγωγν
ελαιολάδου
σελ.9
ΒΟΥΛΚΑΝ ΟΣ
Οι δρόμοι πρόσβασης
στην Ιερά Μονή παραμονή και
ανήμερα Δεκατενταύγουστου
σελ 5
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην παλιά εθνική οδό
για έργο ομβρίων
Το συμφωνητικά βάσει του οποίου παραχωρήθη κε aε ιδτη η έκμετάλλουση του πάρκωγκ
στα Ναυτικά Ομλο Καλαμάτας πραβλόπει ότι η πάθμευσm για μια ρα θα κοστίζι στους οδηγούς
1 εup, για μία δως έξι ρος θα Κοστίζοι 2 οup και για όξι ρος και πάνω θα καστίζοι 3 οup.
Αυτό κατδστη σαφός στη συνέντευξη Τύπου της δημοτικής παράτοξης "Kαλαμάτα Μπροστά
στο τέλος Ιουλίου . Το θέμα συζητή θηκό και στην τέλευταία συνοδρiάση του Δημοτικού Συμβουλίοu,
όπου όγινeσαρός άτι αν δον αναδεικνυάταν από ταν Βασίλη Κασμόπουλο, ακάμη aι χρήστες του
θα πλήρωναν 3 up με ην oίσοδα στο χρα το .
odλδα 5
συλ, 4
Πλούσιο αστυνομικό δεhτίο με κλοπές,
συλλήψεις και Προφυ λάκιση
ΠΡΑΓΜΑΤΟΙΝΩΜΟΝΑΣ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΕδΕκοUsΓΟLaS15
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΟΥΡΑΣ
SNACK CAFE
Κδkkous
feugoίας πυιoκτα ΗΗΝΑΝΣ αΗΝAΠN
Lpαιος ΑΤLL θονηhiης
Σολή: Εχnaγκbν Εφμογν - Τμήμα : Οημέτν,
DELIVERY 27220.22522 ΜΕΣΣΗΗ
Παύλου Πτωχού (έναντι Δημαρχείου)
Tni. 980 534599
Δαγεέ 6, Καλαιότα 201 55
enel: oοurαφuσonelay
ΜΠΑΝΙ0-ΠΛΑΚΑΚΙ -ΤΖΑΚΙ
www.pamazisak.gr