Previous

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Αρ φύλλου 17-576 Τιμή 0,60 6. Τρίτη 13 Αυγούστου 2019
Γραφeία: Φ.Τζοβέλλα 11-AΝΝNΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.79 1-Fax 26510 30.350. http:/wIw.prcinosiogos gre [email protected]ρroinoslogos.gr
Μετά από δεκαετες φθίνουσας πορείας, εμφανίζονται εστίες Ανάπυξης..
ΚΤΙ.ΚNETΑΙ ΕΤΑΠΑΡΑΜΕ6ΟΡΙΑ
Αιολικό πάρκο, Μεταλλουργική, νέες καλλιέργεις
αλλάζουν προς το καλύτερο την εικόνα του Πωγωνίου
Μα φτούμευη επόταση σς ίoτας 0δούμήφ ην Κοβα κατά μήκος παλιάς Εθν. Οδού και Εγναπίας!
Νέο αίτημα από Ζαγορίσιους για αλλαγή χάραξης .
0 Αγωγός Φυσικού Αερίου
περάσει
. Μετά από μια μακρά περίοδο
φθίνουσας πορείας , πληθυσμια .
κής ερήμωσης και απλειας θ στων εργασίας , στο ακρηικό Πω-.
γντ κάπ άpχισε να . κνείται! Αν
και είναι νωρίς να μιλήσει κάπου
Δεν είμαστε αντίθετοι με το έργο , αλλά δεν θέλουμε
να αλλοιωθεί το Τοπίο ,τόνισε ο Δήμαρχος Βασ. Σπύρου
. Οι ενοτάσεις που εκφράζι
ο Δήμος Ζαyopou για Την διέ
λευση του αγωγού φοσικού αε
ρίου Πoστιδνn , ζητντας την
επανεξέταση της MiΠΕ από Την
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ος για ολική επαναφορά σε πο ρεία ανάπτυξης, δεν πούει ο εvδεξεις που υπάρχον συτή την
περίοδο να γεννούν ασιοδοία ο.
" κάι αλλάζει πpος Το καλύτερο.
Η κατασκευή του μεγαλύτερου σολικού πάρκου στον Κασάρη ,η παναλετουρa ης Μεταλλουργκήg, στο Κεφαλόβρυσο , η ανάππυ-νομικής ανάκαμψης κα ήδη παpέχει
ξη καλλιεργείν για αpωματκά φτά, αλλά και η μετατροπή του σε ωνηγότοπου, αποτελούν εστίες οκοΡΕΠΟΡΤΑ Z
νέα ηγεσία ου αρμόδιου Υmοup
γείου, συζημήθηκαν για μια ακό: μη φορά σε αδική εκδήλωση
που πραγατοποιήθηκε στο Γρε
βενίπ, σε μα περοδο μάλιοτα
που Το θέpα βρίσκετα έντονα
11η σελ: στην επκαιρότητα, καθς η
Το Αιαλικό Πάρκο που κατασκευάζεται στον Κασιδιάρη, Τονένει σήμερα Το ακρτικό Πωyν στηρίζοντας Τις Τοπικές κονωvίες με 0έσεις εργοοίας και κoνaφελή έργα
Υπάρχουν ζητήματα όμως που πpθέσεις εργοσίας σε πολλά άτομα πει να αντιμετωπΕπιμένει ο Δήμος Ζαγορίου στην αλλrή χάραξης του γo .
γού Φυσικού Αερίου , εκpράζοντας την ανησυχία Του για το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής . .
Ανκαιη Περιφέρεια Hπείρου υπήρξε πρωτοπόρος στην κατασκευή του
Δήμο τροχοπέδη στη λειτουργία
του Εργοστασίου Απορριμμάτων (ΑΣΑ)
Υπορονή ένα διήερο
ακόμη για Τον καύσωνα
Ήπειρος Ρχεται λο και mο κο ντά με ην δυνατότητα να αξοποήσει τα οφέλη που μπορεί να
προοφέρα η οoκλήροση ενός
Τόσο μεγάλου έρoo
ΟΔήμος Ζαγοpioυ όμως επ μένει στη αλλαγή χάραξης του αγωγού , με τον Δήμαρχο Βασ.
Σπύρου να τονίζ με παρέμβα σή του στην ημερίδα: εν είμα : στε αντθετο με το έργο, αλλά
ζητάμε να oθετm -11ησελ.
Σελ. 12
Εως nς 3 Σεμβρίου..
Παρόταση στις ατήδείς για το
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
Μερικοί δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση μεταφοράς των
σκουπιδιν τους στο εργοστάσιοκι αυτό θα τους στοιχίσει διπλά
Επύμενος στόχςη
απαγύρευση καπνσματος
στις παιδικές χαρές
. Το Εργοστάσιο Επεξεργα . γεί κανονικά και στο
σίας Αστικν Στερεν Αποβλή - αρχικό στάδιο είναι
σποσυνδεδεμένο a πό τη λεπουργία rων
ΣΜΑ: Υπάρχει πρόβλειμη και δέσμευση
όλων rων Δήμων από η σύμβαση που
έχουν συνυπογρά
ψε (πολύ πριν ις εκλογές 11η σελ.
. Στη σελίδα 6
rων (ΑΣΑ) στην Περιφέρεια Ηπε ρου , στο Ελευθεροχωρ, λειτοορ Σελ 12
Με αφορμή τα 40χρόνια για Το Ζαγόρι μας.
Σύμφωνα με τονΕλΚαχριμάνη
Δήμος
ανέδειξαν θέματα του Ζαγορίου
-iΤόνισε ο Δήμαρχος και άλλοι εκπρόσωπο .
και πολιτιστικοί φορείς
Βελτιωμένη η κατάσταση
στη λίμνη Παμβτιδα!
Για την Αυγουστιάτικη πανσέληνο .
V Νές προοπτικές για τον φυσιολατρικό τουρισμό. .
. Υπάρχι σφής βεληίωση ης
κατάστασης της
Λίμνης Παμβτ
δας σε σχέση με
άλλες χρονιές , Τ νσε ο Περφειάp χης Αλ Κσχριμ νης, σαπαντντας
χθες σε ερωτήσεις
δημοστογρόφων
Εκδηλσεις στην Ήπειρο
υπό το φως του φεγγαριού
ν Σεραη Ταλιγατούλου στο λάγο May. Γeρόκίου, αpιο ο Υςαντής
Ι σος Κα ην Πμτη ο Δημ Παmόμμητρίον στην φαία Δδνη.
. Με διάφοpες εκδηλσεις , που θα κορυφω.
θούν Την Δευτέρα , 19 Αυ* Συγκηνητική ήταν στην όμορ - θηκε από roν Δήμο Ζσγορίου, Την
φη Λάστα η εκδήλωση αφιερωμ
νη στην Ιστορική και Λαογpoφική
Εταιρεία Ζαγορiou (LΛ.Ε2) και
στο περιοδικό Το Ζαγopι μας
που εκδίδα ανελλιτς από Τον
Απρίλιο Του 1978 Η καθόλα επuχημένη εκδήλωση συνδιοργαν Ζαγoρι μας και την
Ένωση Ζaγορoίων Αηνν , Τον
Πολτιστικό Σύνδεσμο Ζαγορισίων
και Τον Ορειβατικό Σύλλογο Λa
καλύτερα αποτελέμpξουν πολύ : γούστου θα εορrαστεί σε
με την ολοόλη ην Ήπτιρο και φέrος
κλήρωση ου αποχετευτικού δτύσυ : η Πανσέληνος Του Αυγούτου Δήμου Lωaννmν, εν πρόσθε - : στου Μια βραδιά που έχει
σε πως στο πλαίσιο εκπόνησης του
Μster Pian γνoτa συζηήρες γα : λογικούς χ 11η σελ
πρωτοβουλίες που πρέπει να λη φθούν και για Τις επι Πι μ wν ε
ωυς εριούτεροας mηpoς
σελ.2
Η επιλογή mς Λάστας γα Τν
εκδήλωσή nμής στο περιοδαό Το
συνδεθεί με Τους αρχαιο- 2η σελ
- 12η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΓΝΩΜΕΣ
ΤΩΝ ΗΜΕΡPΝ
Με τη νύη του επίτου Παναι τωλικούμε 2-0
Ένα αθεράπευτο
εθνικό δράμα .
Ημορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου
ιδιαίτερα προσφιλής στο λαό!
Πολλές υποσχέσεις για τη
νέα σεζόν άφησε ο ΠΑΣ
- Κρίζμαν Παμίδης οι σκόρερς, έχασε πέναλτυ ο Ελευθεριάδης
> Γράφειο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΙΟΛΑΒΟΣ
Φλάλογος- Σηmpaφίας
> ράφει ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧ ΣΤΕΡΠΟΥΛΗΣ
Το αγιασμένο πρόσωπο ης Υπεραγίας Θεοτόκου, της αγνής
|Κόρης της Ναζαρέτ , Τμά πολλές φορές τοχρόνο η Εκκλησία μας.
Κατεξοχήν δε τον Δεκαπενταυγουστο . Το Πάσχα του καλοκαιριού ,
όπως προσφυς ονομάζεται .
Το πρόσωπο της Θεομήτορος συνδυάζει κατά θαυμαστό και ανε
Sήγητο τρόπο όλες Τις χάρες . Τις πλέον θαυμαστές και εκπληκικές
Συνδυάζει μτρότητα και παρθενία . Υπήρξε Μητέρα και Παρθένος
που αντίκεινται προς τον φυσικό νόμα . Οπως εύστοχα Τονίαι η ε κλησταστική υμνωδία: Αλλόριoν εστί rων μητερν η παρθενία και
ξένον Τας παρθένος η παιδοποιίa. Στην Πανεγία όμως ησελ.
oΗ συζήτηση στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο
στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και το θέμα της κα
Τάργησης του ασύλου στα Πανεπιστήμια την οποία
είχε εξαγείλει προεκλογικά η Ν. έφερε στην επ καρότητα ένα αθεράπευτο εθνικό δράμα που σχε .
Τίξεται με τη μετανάστευση των Ελλήνων νέων επιστημόνων στο
εξωτερικό Παλιότερα τη δεκαετία του 1950-1960- η μαζική μετανάστευση Ελλήνων εργατν στην Ευρπη είχε χαρακτηριστεί εθν
κή αμορραγία . Σης μέρες μας -διαίτερα στα χρόνια
. Πολύ καλές εντυπσεις άφησεο ΠΑΣ Γιάννινα στο κυριακάτικο φλικό στο εζωσιμάδες καθς επικράτησε με 2-0 roυ Πανα - -11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα