Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΤΡ aτopoo Μo- nλωuς Τηλi 22403165|
ΚΥRΟ: Διστάνρωση Κολύμπα. Το. 2410 503
moKaΑ: Αφάντοu Πaμpου. Τ 210513
r moKe Aυγγίλου Τηλι 2260 Σ0Μ0
SUPER
SUPER
ΕiK MLLU κακομ
642 ΔΡΟ
ΘETAΑXE
nonxYMA
94,496|ΟΝο 5,98 MΑRKET ΨΕΑΡΠΣ ΜARKET .
ΠΑΠΟ ΑΛΚΑ
MONΛΑΑ 14 MΤ
ΣΠΑΑΚΡΝΗ
ΑΟ ΟΛΑΝΑΙAE
STL nΑro Aπ tA aoγNMΟΜΝMή
2NΤΔΦοpεt πmπ
Τo Ο ΚΑΡΠΟΥEΙ ΡΟΔΟΥ
μο MΜο
ROEAPOM SETOL
μοΝo 398ς
πο ΚΙΑΟ
0,99 μο80 1,496
μοnο 0,98ε -40%
MoNo Ο,27ε
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Τμη Ει AΡ ΦΥΜΟΥ 22 266
ΣΕΛΙΔΕΣ
EΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
οι σχετικές
ανακοινσεις
αναμένεται να
γίνουν τον
Σεπτέμβριο
. ΣΕΛ. 3
Ηpo cίvo 1ο σμείο oνοφορός μου . τoζa n raapYα Νιαγάκnη
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
Πλήρης άρση των
capital controls
Ονστικός ειoάπ τις
Ρόδου ο ογpαφας και
noanκός θoonς Χομωνό .
ΣΕA 10
kulamacuS
CASINO RODOS
00 αυ6μο,
ΕoυίΕί
3 έως 11 Αυγούστου
Για 9 ξεσηκωτικές βραδιές
νεμάτες αγαπη μένες Ελληνικές και ξένες επιτυχίες
με σύγχρονους ήχους jaz, swing και rock' n' rol!
Τιμή $ 35 / άτομο ,
περιλαμβάνει πλούσιο Ελληνικό μπουφέ
και 1 μπουκάλι κριοί για 2 άτομα .
TΤμημή οn βrεm ΟΠ.Α
Για πληροφορίες-κρατή σεις 2241097400