Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

12

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2502

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ Ε∆ΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

«Εθνική υπόθεση
οι Παράκτιοι»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ «Γ»
ΣΕΛ. 3, 21

Ρεκόρ πνιγµών
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

Από κόσκινο
µία-µία
οι εργολαβίες
ΣΕΛ. 5

φέτος στην Αχαΐα
ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 82ΧΡΟΝΟ
ΕΜΠΟΡΟ ΣΤΟ ΡΙΟ

Ο ΑΛ. ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΜΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ»
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΑ»

«Παράσταση
µε µεγαλείο»
ΣΕΛ. 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ «Γ»
ΣΕΛ. 4

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ «ΑΙΜΟ∆ΟΤΗ» ΣΤΗ «Γ»

Το µαρτύριο
της φιάλης
ΣΕΛ. 7

«ΕΦΥΓΕ» Ο ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μαχητής
µέχρι
το τέλος!
ΣΕΛ. 6

ΠΥΡΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ

Μεγάλη φωτιά
τη νύχτα
στην Άρλα
ΣΕΛ. 2