Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ. oν
eν ΗAa
ΑΕ tan tΕ
r ΤΡΩ
στην Ολυμπία Οδό
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙΕ -Ααυμα
ΣΕ0 ΕΝΙΚΟ
p. Φοη Μακοντόση
Γιατί το Κατόάκολο
.ΠΑΤΡΙΕ
έκει μέλλον!
ΚΥΡ ΑΚΗ Σ
Κυριοκά 11 Apύonou 010
www.patrisnews.com
Αριθμός φύλλου 40574οέ0ε/ tuΗ Ανος 1C
#B' ΑΡΚΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΒΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΕΡΙΟΕΡEΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ 2007 ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ
ΣΗΜΙΤΗΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- ΑNΒΖΑΤΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
συναγερμός
Συνάντηση σεναρίων
στο Κορακοκρ
Απαγορεύτηκε
ηκυκλοφορία
αυτοκινήτων σε
> Κίνδυνεψαν ζα
και αγροικίες
από Πυρκογιά
στον Καρδαμά
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΙMΟΠΟΥΛΟΣ
περιοχές υψηλού
κινδύνου
Aισθάνομαι υχερός
Που νίκησα τον καρκίνο>
ΤΟ ΘΕΜΑ : ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
Σπιάτζα και Άγιος Ηλίας
θυμίζουν Μάτι
Καθημερινό
13:30.20:10
»16,33
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
istante
ΕΠΙΤΑΛΙΟ
ΜΟΓΟΤΕΙ ΟΥΙΟΝ
μοκευΝΙΟΥ
AGORΑ
μΡΙΒΑ
ΒΑΒΙΛΗΣ
ο κίνλοs kns
καΨΑΛΗΣ
ΝΤΑΝΤΑ
αλλιοπουλος.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
eς Cιήριω Η Παας 1ΠΙΠ
iνe νw 14 Βις διαβμιm 4 δρα. Ν π0
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ε Μ n ve
έκολΤΡτΗ
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΙE ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙEΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ