Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ζειρρΕΑΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12324
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τα πλεονάσματα στο επίκεντρο συνάντησης Μητσοτάκη-Λεμέρ εν όψει επαφν με Μέρκελ και Μακρόν
Εεκινά η Πλιτική μάχήν των Πλεονασμάτων
"ον υπουργό Οικονομικν της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση η οποία αποτέλεσε προπομπό του τετα τετ
με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν στα τέλη του μήνα στο Παρίσι αλλά και με την Α.
Μέρκελ στο Βερολίνο.
Ησυζήτηση επικεντρθηκε στη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονά
σματα και την προσέλκυση επενδύσεων, ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο κε ντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Λεμέρ για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
που εφαρμόζει η κυβέρνηση , με στόχο την υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη .
Ο υπουργός Οικονομικν , ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον Γάλλο ομόλογό του , έκανε μια πρτη κρούση για τα πλεονάσματα , στην επιστολή για την
ανανέωση της ενισχυμένης εποπτείας κατά ένα εξάμηνο.
Αγορές : Αναταράξεις από την
πολιτική κρίση στην Ιταλία
Handeslblatt:
Γεωργιάδης: Σύντομα
Η Ελλάδα βγήκε
από την εντατική, αλλά >
οι ΚΥΑ για να το
Ελληνικό
"νέα κυβερνητιχή κοση στην Ιταλία κάνει
ηντός του Αυγούστου θα εκδοθούν οι τρεις
υκοινές Υπουγικές Αποφάσεις πυ εκκρe
μούν για την συνέχιση της επένδυσης στο Ελληνικό, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γe
oprάδης.
Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα εκδοθεί η ΚΥΑ για
το χαίνο, είτε .
Σημείωσε ότι ο ΚΥΑ έχουν συνταχθεί όμως πρέ
πει να εχδοθούν με βάση την πρoβλεπόμενη γρα φειονοατιχή διαδικασία
Η επεξεργασία τους θα αρχίσει τη Δευτέρα στο
Κεντρικό Συμβούλιο Διοίχησης, που ότως είτε θα
άμεσο τον αντίκτυπό της στις αγορές . Τα
-ιταλικά ομόλογα βρέ0ηκαν άμεσα σε κλοιό
| πορεί να μη μιλά κανείς πλέον για τον εφιάλτη ενός Grexit, αλλά ακόμη κι αν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης καταφέρει να φέρει την ανάπτυξη
πιέσεων μετά το αίτημα του Ματέο Σαλβίνι για
πρόωρες εκλογές . Συμπαρασύρουν χι τα ελληνιχά,
που βλέπουν τις τιμές τους σε πτση και τις αποδό .
στην Ελλάδα, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης θα
ταλανίζουν για πολλές δεκαετίες ακόμη τη χρα , γρά
φει η Handelsblatt.
Ενα χρόνο μετά τη λήξη των προγραμμάτων διά σωσης η Ελλάδα βρίσκει το βηματισμό της . Καλύτερη
διάθεση δεν θα μπορούσε να υπάρχει , ο δείκτης οικονομικού κλίματος , που μετρά κάθε μήνα η Eurostat
εκτοξεύτηκε τον Ιούλιο στα υψηλότερα επίπεδα από
το 2008 και για πρτη φορά από την έναρξη της κρί σης πάνω από τον μέσο όρο των 19 κρατν μελν της
ευρωζνης.
σεις σε απότομη άνοδο.
Οι επενδυτές φοβούνται πως είτε θα έχουμε κάλπες το φθινόπωρο - εν θα βρίσκεται σε εξέλξη η
διαπραγμάτευση της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας του ευρ με τις Βρυξέλλες για τον προύπολογι σμό του 2020- είτε θα οδηγηθούμε σε μία παρατεταμένη κατάσταση ρευτού πολιτικού τοπίου , η οποία
με τη σειρά της θα παραλύσει την οιχονομία.
παραμείνει σε συνεδρία έως ότου να τις εγχρίνει
θα ακολουθήσει μία αχόμα φάση όστε να oοιστικο
ποιηθεί η τροποποίηση άλλης Απόφασης που είχε
-βγάλει σκάρτην η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ , και στην
συνέχεια θα γίνει η έχδοση.
Βιομηχανία: Αύξηση 0.3%
της παραγωγής τον Ιούνιο
LX: Αύξηση 7,6%
στις κυκλοφορίες στο 7μηνο
ΕΛΣΤΑΤ Αύξηση της οικοδομικής
δραστηριότητας τον Μάιο
Ηληνική Στατιστιχή Λοχή ανακοινύνει ότι κατά
Lτον Ιούλιο κυκλοφόρησαν για πρτη φ0ρά 17.735 αυ
τοκίνητα έναντι 17.685 που κυκλοφόρησαν τον αντίστο ,
χο μήνα του 2018 , παρουυσιάζοντας αύξηση 0,3%. Την πε .
ρίοδο Ιανουαρίου. Ιουλίου 2019 κυκλοφόoησαν α πρτη
gορ 136.260 αυτοχίνητα έναντι 126.642 που κυκλοφφόρη .
σαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018 , παρουσιάζο ντας αξηση 7,6 %.
Γενκός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Ιου
νίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του Ιουνίου 2015 , παρουσίασε αύξηση 0,3%, σύμφωνα με τα προ
σωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο μέσος Γενιχός Δείχτης
Α 5ηση 7,4% στον αρ0μό των οικοδομικν αδειν και
A1% στον όγκο , καταγράφει η Ερευνα Οικοδομικής
Δραστηριότητας της ΕΑΣΤΑΤ τον Μάιo. Το μέγε0ος της
Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας μετρούμενο με
βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες , ανήλθε σε 1.453
οιχοδομικές άδειες , που αντιστοιχούν σε 268,9 χιλιάδες
m2 επιφάνειας και 1.159,9 χλιάδες m3 όγκου.
Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου ΙανουαρίουΙουνίου 2019 , σε σύχκριση με τον αντίστοιχο δείχτη της
περιόδου Ιανουαρίου-Ιυνίου 2018, παρουσίασε αύξη
ση 1,2%