Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οια ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ένα ακόμη όραμα
του Αγγ. Δεληβοριά παίρνει
σάρκα και οστά > σελ . 11
Με όνειρα ξεκίνησε
το ταξίδιν
της ΑΕ Πελλάνας-Καστορείου > σελ . 15
α0ιδίπους Τύραννος
στο Σαϊνοπούλειο > σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Eά8βατο 10 Αυγούστου 2019 |Ετος 24 Αριθμός 5708 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax [email protected] - www.lakonikos.gr
Στο Προσκήνιο
τα προϊόντα
Ακραίος κίνδυνος
Πυρκαγιάς σήμερα
στη Λακωνία
Σε συναγερμό οι αρχές
και φορείς του νομού
της λακωνικής γης
Στο αντατο επίπεδο συναγερμού Βρίσκεται σήμερα
Σάββατο η Λακωνία , καθς
είναι Πολύ ακραίος ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκα
γιάς 0 καύσωνας σε
συνδυασμό με την ξηρασία
τους υψηλής έντασης ανέμους συνθέτουν ένα ιδισίτερα
επικίνδυνο κρόμα .
Σύμφωνα με τον Χόρτη Πρό0 σκεδιασμός
του νέου δημάρχου Σπάρτης Πέτρου Δούκα
Ο νομός Λακωνίας στήριζε ταξύ παραγωγν , συνδικαλιστιανέκαθεν την τοnική οικονομία κν οργανσεων , φορέων και δημοσίων naρεμβάσεων μέχρι
του στον αγροκτηνοτροφικό αρχν αφορούσε την αναζή - σήμερα είναι ότι τα κάθε λογής
τομέα και τα αρυσοφόρο Προ - τηση τρόπων και μεθόδων ορ - λακωνικά Προϊόντα χρήζουν
τόντα της εύφορης γης του. Τα γανωμένης προθησης και ενός στρατηγικού σχεδιασμού
Πλούσια αγαθά διαχωρίζονται διάθεσης των προϊόντων στην κι επιχειρηματικού ηλάνου , με
σε εκείνα nou Προκύπτουν εγκρια αγορά , αλλά και εκεί - την αξιοποίηση των κατάλλη απευθείας από την nαρογωγική νης του εξωτερικού , στε να
διαδικασία και σε εκείνα Πou κατακτήσουν τη θέση Πou τους λει πό την anoσηασματική και
υφίστανται επεξεργασία , προτού αρμόζει Βάσει της Ποιoτητας και τμηματική διακίνησή τους και
λάβουν την τελική μορφή τους της ονομασίας Προλευσής θα τα οδηγήσει onoτελεσματικά
Διαχρονικό, η συζήτηση με- τους
Κοινή συνισταμένη όλων των
αγορές Ενα οργανωμένο δ κυο καταγραφής των Προϊόντων και διασύνδεσής τους με
τους αγοραστές , τα σημεία Πo λησης και τελικό αποδέκτη τον
καταναλωτή , μέσα από επαφές
και σύναψη συμφωνιν , είναι η
ομηρέλα- noυ απατείται για να
εκτιναχθεί η οξία των λακωνι κν Προϊόντων σε διεθνές επi
πεδο.
Βλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
wεη vουνου
nou εκδίδει η Γενική Γραμ ματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Εσωτερικν
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civiiprotection.gr,
για το Σαββάτο (10/8) Προβλέ
οΠλων εργαλείων , nou θα τα Βyά nετaι ακραίος κίνδυνος nup
καγιός (κατηγορίο κινδύνου 5
συνέχεια σελ . 8
στην εξωστρέφεια και τις νέες
& 4) για όλους τους δήμους
Λανεs
της Λακωνίας και τα Κύθηρο .
Στον Λακωνικό Κόλπο
ίδιαίτερα για τη Λακωνία, στην
κατηγορία κινδύνου 5 ( κόκ κινο) Βρίσκονται Περιοχές του
τα πρτα χελωνάκια
Δήμου Μονεμβασίας και
Ελαφόνησος , εν στην κατηγορία 4 έχουν ενταχθεί όλες οι
υπόλοιπες περιοχές του
Όμως αυξημένα τα περιστατικά επιθέσεων από χελνες σε λουόμενους στη Μάνη
Πιστά στο ραντεβού τους , τα
Πρτα ύνη από χελωνάκιο στην
άμμο καταγράφηκαν από τους
εθελοντές του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ. στην παραλία Μαυροβουνίου , το ηρωί της Πέμπτης 1/8.
Και φέτος οι ηροσπάθειες του
ΑΡΧΕΛΩΝ, σε συνεργασία με
τον Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού , Μαινάλου &
Μονεμβασίας άρχισαν να anoδi
δουν.
διάρκεια της νύχτας nou είναι εξέρχονται από τη φωλιά κατά νος να πεθάνουν αnό αφυδ
σκοτεινά και πιο δροσερά την διάρκεια της ημέρας Σε αυτή τωση , αν δεν φτάσουν εγκαίρως
Ωστόσο, υπάρχουν και αυτά nου την περίπτωση, υπάρχει κίνδυ- στη Βάλασσα . συνέχεια σελ .
νομο .
Δεδομένης της κατηγορίας
κινδύνου 5 & 4,η ΠΕ Λακωνίας συνιστά στους Πολίτες να
είναι ιδιαίτερα Προσεκτικοί,
να Παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να αnoφεύγουν
ενέργειες στην ύnοιθρο.
συνέχεια σελ. 7
Όπως ανοφέρουν οι υπεύθυνοι
του προγρόμματος , n έξοδος
anό τις φωλιές για τα χελωνάκια
συνήθως συντελείται κατά τη
Με το σπαθί
της αγάπης
γρόφει ο Αθανόσιος Στρίκος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα