Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΣΑ6ΒAΟ
ΑΥΟα Χν
ΗMAAΑΡΤTΗ ΠΕΗ9ΕΡΑΗ ΕΘΕΡ -ΕΤο uPna ε5
Το ρόoαμε.
το γιοριόοαμε
Eπίδουρος.
ρα 9 μμ
Fald ns
Epe T α
Δεμψn Πo p
αAn μ
pοσp Η
5rά 1
στnάp n. ω
ΔΙπλός χορός λιρν
υτη Δυτική Αχαία
ΥΠΟΣΤΟΛΗ
ς pες p4
0p φoη.
ΣΗΜΑΙΑΣ ΠΑ
ΤΗΝ ΑΧΑΙΚΗ
HΑ ΠΑκαι δύο
οιχείοι mς εντόπιοον
θnoaupό αι
ξxίvnoav δοδικασία
νομμοnοnoης
και έvος άλος άνδρος
επικnλείται
ενδείξεως μpatή
Eνv poe μά με
ovona pν
θεp ν k
a, 690 αsύp ep
κμ uνoν up
μνς poτtς Mpe .
ο0ν aό κύpe
.x εasς Aaia
E piι nptet
μα έ tpεp
φo ω e
.φκ μμ. uο
4τκ An M
μooόs
ΑΘΡAA
ΤΣΙΑΡA.
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Εντeoίotnt potbb
11000 pοων 80
oipν ne
Το οδικημένο
pονοστήρι
mωνίnur p
enpοo ν
br 21:popη
ndnn Μe Η
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Βyi n γn
χοφιόρι
Ο άγνωστος takis του Κάτω Καστριτσίου
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΠΑΤΟ 3ΗΜΕΡΟ
Eεop s e
Ρίμει ψ
α ov tpatys
Dwέν μγά,.
opεoφον
ν έ μu" να
φdoουKΨΡ
bστ ηd terp
Ηλεyawν o δoppυou 6 tο άία oo e Aoiκ o
μ oύλοό Φκα awv p t μ
. pu υ o rnss Δ 4 ou dμφ u thu
pvκ tins
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
AUPER WAer
Τοόn & Οικονομία
σ 05/08 έus 17/08