Πρωτοσέλιδο Πρώτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SPORTS
Κόροιβος
Κατέθεσε φάκελο
για την Basket League
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΕΛ 25
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΣΤΟΥ 20191 Ετος 17ο 1 AΡ ΟΥΛΛΟΥ: 5193 1 Τιμή: 8 Ολ. (Εκτός Νομού 1 Ευρ) I www.protine ws.gr
Αυγουσάτικες
υyωΕξορμήσει
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΥΤΟΣ
12σελιδο
ένθετο για τις
διακοπές σας
ΕA.11-22
τριήμερο
ΜΠΑΝΟΥΚΟΣ-DAKEMΙΔΗΣ
Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες με τη Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιν
να εκτιμάται από Πολύ υψηλή έως ακραία στην Ηλεία
Συνάντηση
κορυφής!
ΣΕA.Ε
ΣΕA 67
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προσκαλούμετους δμότες και τους φος του Δήμου μας ναμος μήσεε μκwnopooία
oος στην τελετή οpoμaίoς oυ Δημέρου, των Δημοτιν Συμβοων και των Συμβούλων
ww Τoν Κονοτίων του Δήμου Σαpως η ond θa npαματα ύpω Κυρή
Π Αυράσου 3010 ι p 200 μμ στν πλτεία dθεν του Δημοραίου Ζατόρω
Με τμή
Σος καλούμκστνορομωσία της ος bpοτς Αρής του Δήμου Πnεού nou α γa
aμφα Σβοτο 10 Aυypύστου 2019 κα όρ 1830 στον oλo πpo tης Πoνα ος
Kabo στη Γaστούκm.
Μετμή
Oκλeγμένος Δήμοp τος
Ανδpέος En . Μοpίνος
Oveγeς Δμα μς
Κστος L Αέονpinoλος
ΣΑΒΒΑΤΟ
Λευκή ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Νάχτα
Αμαλιάδας
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΣΤΗ ΜΑΚΙΣΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Νάντια ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Α.Ο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ
ΒΡΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
21:00 Η
oκ ΜΕ21:00 1e πΗκ τ
Α Ρ Τ
Εευα 9.
ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕγοΕΡΗ
0 NE aΑ Μ
ΦΥΛΑΓΜΕΝΟ
PARKINο
21:10 κ-i
θδμUΙr aa e τ
me. arAaυσ"
2200εαμω mIν.
ε ήν αn
1ΒΕΡΡΑ
ΣΑΚΗΣ
κοΙΑΚΗΣ
23:30
deevibes
ΣΟΤΗΡΗΣ.
υκΝΕΥνεΚΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ
εκπτσεις
ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ-ΒΡΑΣΤο -ΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΜΠΥΡΕΣ
ΑΓΕΛΑ
ΒEFPΟ
ήνΤΗΣ
και nροσφοpέ:
νμΑμnε
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΟΝΤΗ20
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ
Διονυσόπουλος
- νι.
Πλυντήριο αυτοκινήτων Ο
Sυroζ 0 9Α304λρ10
Κερωμα / Γυαλισμα Φ
Παρολοβή-naράδοση συτεκινότοα
80 Εκ
ατό τον πωρο σας!
Aισμαάτουλe: Αθενάαα
u Π d
2610 22055, Και 6937 5H4404
wwwshipyrg g
Ou (αί Μαάμ
a δna!