Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E KOΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Αρ. φύλλου 17.575. Τμή 0,60 E. Σάββατο-Κυριακή 10-11 Αυγούστου 2019
/ Γραφeίa Φ.Τταβλλα 11-ΙΩΑΝΝΝΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fakc 26510 30.350. htp:/www.proinosiogos.gr [email protected]
Την περιοχή μας θα διασχίσει ο Αγογός από Καστία και υποθαλόσσια θα φθάνει σε ταλία
ΦΙΕΟ,
RΕΡΙΑMΠΡΙΑΡΑΙΑΗHEPO
Ο ΣΣρίαχρόνια ολοκληρνεται το έργο που ανά 30 χιλιόμετρα
θα έχει -οναμονέφ για συνδέσεις με τοπικά δίτυα
Ο λίμαμο ηχΙκης οο χαο λιmί εον λίρμ που δφγοταυ τηχά
Σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου...
Για ανάσες δροσιάς
και χωριά
παραλίες
. Μετά από δικατίες συζητήστων , εκκλήσεων καιπαρακλήσε
ων , φαίνετα όι η Ήπειρος βρ .
σκεται πολύ κοντά στο ενδεχόμενο να μπορέσει να αποκτήσει σ ντομα πρόσβαση σε φυσικό αiριο
-Αδειούχοι και απόδημοι δίουν ζωή στη Ηπειρωτική ύπαιθρο Πλούστες και
ΠΟικλες εκδηλσεις διοργαννουν Δήμο; Αδελφότητες και Πολποτικοί Σύλλογοι
.. Ξεκήνησε από χθες η πλε ταία μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος.
ενόψει του Δεκαπενταύγουστου,
: pε τους πολίτες χορίς υποχρε
στις , να έχουν ετομάσει βαλίσες
και να κατευθύνονται ήδη για πaΡαλες καιχοριά! Το Σαββατοκύριακο, λόγω και ης θερμοκρα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Στο τραπί βρίσκοντα διόφορες
προτάσεικ σχέδια δtευσης αγωνν και δάθεσης φυσικού αρίου
προς τη Δυπκή Ελλάδα και την Ηπα po - όμως όπως όλα δείχνουν η πο
σύντομη προοπτκή προέρχεται σπό
τον αγωγό που αρχα από την Κα σπία και θα καταλήγει στην ναλία .
Ο αγωγός αυτός διέρχειαι σπό
τον ορενό όγκο Της Ηπείpοu και τερ ματζει επί ελληνικού εδάpοuς σην
Πέρδικα θεσπρωτίας Είνα ένα έργο
που μπορεί να υλοπο- 11ησελ
: Για πρτη φορά μετά από δεκαετίες ο Ηπειρτες διαπιστνουν ότι μπορούν σε σύντοpο χρονικό διάστημα να απολαύ
oουν κα να αξοποήσουν τα οφέλη αό το φοσικό αέpο..
[PΕΠΟ ΡΤΑΖ
σίας που χτυπά κκόκκινου σε όλη
σχεδόν την Ελλάδα-και αυτή τη
φορά πιο πολύ στην Ήπειρο πολλοί θα εκδράμουν σης κοντ.
νές παραλίες για ανάσες δροσιάς.
Στη συνέχεια θα ανηφορίσουν
προς rα χωριά , Τα oποία συνήθως
Τις ημέρες Του Δεκαπενταύγου
στου έχουν mν ημητική Του!
ΓαΤο ενδεχόμενο συνεργασίας στο Δήμο Ιωαννπν
Δεν βγήκε. καπνόςν ούτε από τη
συνάντηση Μ. Ελισάφ -Τ. Καλογιάννη
>Για βάση προτείνει το πρόγραμμά της
Ιδιαίερη προσοχή θα πρέπει να δεήνουν οι οδηοί αυτές Της
μέρες . Η κίνηση στοοδικό δίο της Ηπείρου εμφανίζεται αυξημένη, καθς από χθες dρχισε η μεγάλη έξοδος Των εκδρομ :
ων του Αυγούστου
Τουτοποίηθηκε και
δεύτερος ληστής της Πάργας
Αυξημένη κίνηση. . .
Η κνηση στο οδικό δίκτο της
κνητοδρόμους, όοο κα σης επαρχιακές οδούς είναι αυξημένη, με Τους αγια από Αθήνα, εν καθημερνά γνονται δυο δρομολόγια προς Σύβοτα
Ηπείρου , Τόσο στους μεγάλους συτο- δειούχου , αλλά και τους απόδημους , -Πάργα , προσεμένου να εξυπηρετήσουν αυτούς που επλέγουν μοΧθες Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ ωa - νοήμερες αποδράσεις στα Ηπειρωπνίνων έβαλε τpία εππλον δρομαλό - κά παράλια Τα τελευ 11η σελ
. Ούτε από τη συνάνηση rου νίου Δημάρχου keαννίνων Μούσή Ελισάφ με
την Τατιάνα Καλογιάννη
βγήκε. καπνός, για συνεργασία των παρατάξεν
τους στο Δημοτικό Συμβού: λο που αναλαμβάνει καθήην 1η Σεπτεμβρίου
Ο χρόνος στενεύα και ο
: νέος Δήμαρχος αντί να ετομάζετι δράσες Του , αναλνετα -ελέω a, και να προγραμματίζει ις πρτες πλής αναλογκής σε στέρμονες συ. Κοντά στη σύλληψη και
Του δεύερου δράστη που .
μπλέκεται στη ληστεία του υ- |
| mοκατασττήματος της Τράπεζας
Πειραις στην Πάργα βρίσκε
ται η ΕΛΑΣ καθς μετά από
| μεθοδική pευνα ταυτοπούησε
α στοχεία Του
Πρόκειτι για 31χρονο αλλοΙ δαπό, σε βάρος του -11η σελ
να γεμίζουν παράλ κι ορrνa.
Ισχυρές αντιδράσεις
για την ένταξη της
Σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων
Καύσωνας ... διαρκείας ι
Αλβανίας στην Ε.Ε.
στην περιοχή της Ηπείρου
Ηλρτα σήμερα στους 40C m Γάννενα ην Τρίτη στους 39
ζητήσεις με τους επικεφαλής των ά.
λων παρατάξεων για tξεύρεση φομουος συνεργοσίας 11ησελ
. Στη σελίδα 12
Στο Interreg Ελλάδα-Ιταλία το έργο
2,9 εκατ, για αναβάθμιση του Αλιευτικού
Οιυδατοδεξαμενές δεν επαρκούν ούτε για αγοπρόβατα
τήσει σήμερα ο υδράpγυpος οε πολλές περιοχές Της χρας, με την
λοΤκ λδα βρά
σκεται μεταξύ αυτν
που Το θερμόμετρο σ.
αγξa ακάμη και Τους
40 βαθμούς Κελσίου , ..
νο μετεωρολόγο
προβλέπουν πtραπεταμένο κύμα ζστης μέγρε
και το τλος ης Ερχμενης εβδομάδάς
στο Μύτκα Πρέβεζας
Καταφυγίου
% θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 97 σκάφη . .
Ηειψυδρία πονοκέφαλος για
τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου!
- Μέσα από άθλιους δρόμους μεταφέρουν
νερό για να ποτίσουν εκατοντάδες βοοειδή
0 εκσυγ
χρονιομός και η
αναβάθμση λε
τουργίας roυ αλευτικού καταφυγίου στο Μύτικα
Πρέβεζας , ου αναμένετα να δ
σει νέα θηση
και στον rοup
σμό της Hπεήρυ ,
δρομολογείται
μέσω Του έργου Al SMART
Με την υλοπαίηση του έργου (ο φη, έχοντας αποκτήσει υψηλού εmπροϋπολογισμός ανέρχετα σε
2960.000 ευρ ) Το αλευτικό κατα φύνο, Το omoo σήμερα εξυπηρετεί φν . Παράλληλα , θα πθεί σε λε 35 σκόφη ωρίως αλευτικά , θα έει Τουργία και Πλατφόρ * Η παρaτταμένη σ.
νομβρία σε συνδυασμό
με Τις υψηλές θερμοκρ .
σίες που θα συνεχι στούν και Τις επόμενες
μέρες εππείνουν roν πονοκέφαλο των κτηνοτρό .
φων στα ορεινά της
Ηπερου , που δεηνοποθούν αυτή την περίοδο
Οσον αφορά την Ήπειρο
σήμερα η υψηλότερη θερμοκρα
σια (40) προβλέπετα στην Αρτα
Τις μεσημέριανές ρες , εν σται
Γιάννενα η αντερη θα φτόσι
τους 37. Αρο καί μεθροο δεν
αναμένετα να ξεπεράσει τους
36 για να εκτναχθεί - 11η σελ
Iuyβεττιό έλιόπειο
πίμεύαι ηλέον σ hnεu
η δυνατότητα να φλοξενεί 97 σκάσtλ.12
πέδου σύγχρονες υποδομές για Την
προσέλκυση και τουριστικν σκ - 11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
11ησελ.
ΓΝΩΜΕΣ
Εύριο (6.30μ.μ.) στο Εθν. Στάδιο-Οι Ζωσμάδες
Δεύτερο τεστ του ΠΑΣ
με τον Παναιτωλικό
Εφυγε από τη ζωή και ο Π. Τζαμάκος ..
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλσσας
από την Ταλάνδη μέχρι την Αργεντινή
Εργα και ημέρες>
τοικνηγετίσκων .
ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΙΣΗΣ
>Γράφει
>Γράφeι οΑΒΑΝΑΣΙΟΣ ΔΜΟΣ
. Το δεύπρο φιλικό της καλοκαιρι
νής Του προετοιpσσίας θα δσει αύpo
Το απόγευμα στις 18:30 ο ΠΑΣ rιάνννα
με αντίπαλο roν Πανατυλικό στο 2ωσι pάδες . Eνι rο πρωoο από τα δύο φλ .
κά που θα δσει η ομάδα Του Αργύρη
: Γιανviκη με τους Αγρινrες καθς ην
ερχόμενη Κυρακή 18 rou μηνός θα υπάρξε και ανάλογο φιλικό στο Αγρντο.
Ο Τρκαλινός προπονητής του ΠΑΣ έβγαλε τα πρτα συμπερά.ΘΑ επιμείνουμε, όσο κι αν ενοχληθούν ορσμένο. Έχουμε λλειμμα ηγεσίας στα Γιάνννα, στην Ήπειρο εν γένει Τρανταχτή
απόδειδη συτά που θεωρούν οι ολίγιστοι ασήμαντα , αλλά Τόσο
σημαντικά για τη ζωή μας Αλλά δεν ασχαλούνται με αυτά Δίνουν
Εμφαση σε ό,Τι μπορεί να εντυπωσιάσει και να τους φέρει Ψήpους
Χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται και την ελάχιστη βελτίωση της
καθημερινότητάς μας . Αυτή είναι πραγματικά για κλάματα , που.
μάλλον θα έπρεπε να είναι γοερές κραυγές απόγνωσης
ΔΕΤΕ Τρα μερικά από τα ετρελά που συμβαίνουν και βγάλτε
τα συμπεράσματά σας , Η Περιφέρεια Ηπείρου χρημα . η σελ.
| ΠΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
.0 Οργανισμός για mν Διάδοση της Ελληνκής Γλσσας (ΟΔΕ μας πληροφορεί, όπ τα Νέα
Ελληνικά διδάσκοντα στο μεγαλύτερο πανεπστήμιο της Μπανγκόκ (πρωτεύουσα της Ταϊλάν
δης) , όπου λεπουργούν οκτ τμήματα της Ελληνικής Γλσσας. Διδάσκουν ένας Ελληνας και μία
Ταλανδέζα.
Ο φιλόλογος Αρης Λαζαρίδης δηλνει ικανοποιημένος από
την επιλογή του να διδάξει τη μητρική του γλσσα σε Τη σλ
- 11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα