Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ (40ΙρΡFAΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΑΥΓΟΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12523
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟοιΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0.60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.K . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Θα αποπληρσει αρχικά δάνεια ύψους 3 δισ. ευρ
Πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ
Η Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου τον Σεπτέμβριο , τη διαδικασία πρόωρης αποπληρωμής των δανείων του ΔΝΤ
Την είδηση αναφέρει το Reuters και λόγος γίνεται για τα δάνεια 3 δισ .
Τα δάνεια του ΔΝΤ αποτελούν μόλις το 2,6% του δημόσιου χρέους της Ελλάδας,
αλλά το επιτό κιό τους είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το χρέος από την
Ευρωζνη, αλλά και σε σχέση με τις πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων της Ελλάδας.
Η Ελλάδα θα αποπληρσει στο ΔΔΝΤ δάνεια 3,7 δισ. εφέτος και το επόμενο έτος .
Το επιτόκιο για τα δάνεια αυτά είναι 5,13% έναντι 1,14% που είναι το μέσο κόστος
χρηματοδότησής της από το EFSF και τον ESM και έναντπ 3,45% και 3,875% που
είναι τα τοκομερίδια (κουπόνια) των πρόσφατων εκδόσεων της πενταετούς και
10ετούς ομολόγου, αντίστοιχα . Η Ελλάδα αναμένει να εξοικονομήσει περίπου
150 εκατ.
Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο
ακληρνειω για τη ΔΕΗ
Λιγότερο από 1 ευρ
Στρνεται
<χαλίν για μειωμένα
πλεονάσματα
χρωστούν 367.000
φορολογούμενοι
ύψ ημερομηνίες κλειδιά περιέχει το προσεχές τρυ
Δμηνο στε να διαπιστωθεί η προοπτική της ΔΕΗ,
δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας
Κωστής Χατζηδάκης
Στις 24 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί η νεότερη έκ0εση
της Ermst & Young, oχωτού ελεpκτή της ΔΕΗ, για
την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Στην προοηγούμε .
νη έχθεσή του ο ελεκτής εξέφοασε προβληματισμό
για το μέλλον της ΔΕΗ λύγω των αρνητιχν οικονομιχν αποτελεσμάτων της.
Ακολουθεί η 31η Οκτωβρίου , ημερομηνία ορόση
μον για επίτευξη συμφωνίας με την Ευρωπαϊχή Επι τροπή όσον αφορά την απελευθέρωση της αγορά
ενέργειας , στο πλαίσιο της μετα-Μνημονιακής εποπτείας .
Οκ. Χατζηδάχης επαναβεβαίωσε την προγραμματι
χή τοποθέτησή του ότι θα επιδιξει στοχευμένες εθε .
λούστες εξόδους υπαλλήλων.
Ψtη μιχρότερα των 500 ευ έχε το 54% των
Αλοφελετν στην Εqoρα, όπως προκύπτει από
στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην νεότερη τρμη
νιαία έχθεση του Γραφείου Προπολογισμού της
Βoυλής.
Σε αυτούς περυλαμβάνονται περιοότερο από
367.000 ΑΦΜ
ευρ , ήτοι το 10% των οφελετν . Δεν αποκλείεται
να μην γνορζουν καν πος χρωστούν στην Εφορία
Αχόμα 1,4εκατομμύα οφeιλέtες έχουν χρέη που
χυμαίνονται ατό 500 έως 10.000 ευφό .
Στην πράξη σημαίνει ποως οι μιροορειλέτες ανα λογούν στο 92% των προσπων που χουστάνε.
Παρά ταύτα , τα χρέη τους δεν υπερβαίνoυν τα 3,7
δισεκ , την στιμή που το σύνολο των ληξιπρόθε
σμων εχκρεμοτήτων ξεπερνά τα 104 δισεχ.
"εμπιστοσύνη των αγορν προς την ελλάδα μετά την
πολιτική αλλαγή της 7ης Ιουλίου , κάτι που αποτυ - πνεται στην αποκλιμάχωση των επιτοχίων δανει σμού αποτελεί το ισχυρό όπλο της κυβέρνησης για την επί
τευξη του στόχου μειωσης των προωτογενν πλεονασμάτων.
Ο υπουργός Οιχονομιχν κ. Χρ Σταίκούρας έχει δηλσει
ότι έχει τεθεί το θέμα της μείωσης στους δανειστές . Σύμφωνα
με πληροφορίες , εδ και τρις εβδομάδες ο υπουργός Οικονο
μιχν έχει και επίσημα θέσει το θέμα στις Βρυξέλλες με επιστολή που απηύθυνε στην Ευρωπαϊχή Επιτροπή επιστολή
σχετική με την παράταση της ενισχυμένης εποπτείας της
οgeλουν ληγότερο από ένα
χρας μας κατά ένα εξάμηνο.
Πληθωρισμός: Μηδενικός
Ιον Ιούλιο
Ανεργία νέων: Σε ιστορικό
χαμηλό επίκρίσης
ΗΠΑ: Εφιαλτική εκτίμηση
για ύφεση
1 το 17,2% μειθηκε το ποσοστύ της ανεργίας πο μαχρά πεςίοδος αδιάλιπτης οιχονομιχής ανά , στη χρα τον Μάιο εφέτος , έναντι 19,4% τον
Μάιο 2018 και του αναθεωρημένου προς τακά - προς το τλλος της , καθς , σύμφωνα με αναλυτέ , η αμε το 17,4%% τον Απρο 2019. Με πλέον χαρακτηριστικό | ρκανκή οικονομία υπάρχει πιθανότητα 55% να ολισθή
ότι το ποσοστό ανεργίας στους νέους έως 24 ετν δι
αμορφθηκε σε ιστορικά χαμηλό για την περίοδο της
χρίσης.
ΜΦνκός ήταν ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούλιο .
μετά την αρνητική μέτρηση του προηγούμενου μή.
να (- 0,3% ) . Από τη σύγκριση του Γενικού Δείχτη Τιμν
Καταναλωτή του Ιουλίου 2019 με τον αντίστοιχο Δείχτη
του Ιουλίου 2018 δεν προκύπτει μεταβολή έναντι αύξησης
0,9% που σημειθηκε κατά την αντίστοιχη σύροση του
έτους 2018 με το 2017 .
LΗπτυξης στην ιστορία των HΠΑ ενδέχεται να οδεύει
σει σε ύφεση εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου λόγω του
εμπορικού πολέμου και της επιβράδυνοσης της παγκόσμ.
a οχονομικής ανάπτυξης