Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαna
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρ
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δoήτς. Ειδύτης Δυντή ΒΑ ΕΡΒ4-Erg 59A φίλυ 1594Πμή00 υό. Ιρκή9 Αγρίτν 2)19
ΕΜΗΣ ΜΕΙΗΜΟΕΙΗΣ
ΤΜΗEΗΜΑ ΣΤΝ ΑΣΤΛΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΙΟΥΝΕΗ ΠΡΕΒΕΖΑΕ
ΠΕΡΑΣ ΠΙ
ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ ΑΤΟΝΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΠΗΣ ΕΠΝΕΙΡΗΗΕ ΣΤΟ ΚΡΗΣΟΥΓΕΤΟ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ
εύσημα στην
στυνομική
εnoείpηon
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αστυνομική Δεύ
θυνon nέβεζος.
anovεiμουν αυtoητες μάρευpες της ε . Τρenεζος noooς στην
nixείpηoης εupeoης tου nooya
κρηoφύγετου
53xpονου Ληστή του υ- ρο τανίας δυμει η ο
nοκαταστήματος της
nou tλap κρα o με.
το τη σύλnnpη του An .
Ερης Τσελίτος
στη στνΑ Ειρήνης τηv
Τετόρτη το anoγευμα.
μηροστά στα μόυα ne .
ΒrΟnμένη ano oνo . ραστικν .
μννέχεu στη σεΗ
| Enλνει η Κυθέρνηση το δόγμα του ΣΥΡΙΖΑ
|Με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου
Ennuveι η κυβέpνon με την ψήφιon anό τη
| Βοunn toυ nonuvopoακδίοu το 60μα του EP,
ουτό δηa06η της oκονηοος στη ορα tης ovo .
μίας , καθας και υς τopooετηοεκ εnheκτων κομμαμκον στεχν σε εεtκές ορές nροκεμένου
να συνενοουν να αnoτεnouν το 'αύpaτο" μακρύ έ
ρι του κόμματο .
eνστη σλ. Το
Παρέμβαση του Εσαγελέα Πρέθας
Για την κατάσταση των Παιδικν Χαρν
Ζιτά ο Πολπιστικός Σλογος Πρέεzα
Πριν τους λεονταρισμούς
Ας ενημερνεται ο Αλ. Τσίπρας
Μετά τους
λεονταρι.
σμούς του Το .
nρa για κομμα .
Πορέμβοση τou
Eισαγγελέα Πλημpε
λειοδικν Πρέβεζας
για το κυκλοφορι
τικό κράτος
και τις συμβουλές για neριορισμούς
των δαηανν,
κό στο Μονολίθι
και για την κατά .
σταση των nδi.
κν χαρν στο Δή.
μο Πρέβεζας ζητά
| με εστολή του ο
Πολιτιστικός Σύλ .
λογος Πρέβεζα.
ουνεχε τη στλ.)
τα στοικεία
nou nροσκόμισε ο Υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης στη Βουλή για τους
μετακλητούς υηaλΛήΛους εn κυβέρ νησης ΣΥΡΙΖΑ , καταρρίπτουν όnοιa
κριτική όσκησε ο ΑΛ. Τσίnρος
| ννέχηα υτη σΕΕ