Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΕΙΤΑΝ
ΕΟΚΙΝΕΤR
γαΤETΝΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Παρασκευή 09/08/2019
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αp Φύλλου: 7165
27 χρόνια
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Πττικά κινήθηκαν εξαγογές και εισαγωγές
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Στις 23 Σεπτέμβρη η νέα κάθοδος των επικεφαλής
Νέο DSA για το χρέος
Σνάτη
Gpiu <όπλο για τα πλεονάσματα
μον ιφ. Εργαις
Τον ΗΠΑ
Μια ματιά στις αποδόσεις των δεκαετν ομολόγων από τον Ιούνο
του 2018 όταν κλείδωσαν τι μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος
σφραγίζοντας παράλληλα Τς δεσμεύσεις γι πλεονίσματα 3,5%
του ΑΕΠ ές και Το 2022 , δείχνει όΤι Τα δεδομένα στην ανάλυση
βιοστιμότητας του ελληνικού χρέους έχουν αλλάξει άρδην
>>( 2η
Τον Ιούνιο του 2018 , η μέση
απόδοση του δεκοετούς
ΤίΤλου ήταν 4,383% . Με
εξαίρεση τον Ιούλο του 2018
οπότε υποχρησε στο
3,887% όλους τους επόμενο
υς μήνες έως και Τον Ιανουάρο του 2019 (4206%)
nαρέμεινε Πάνω από το όριο
του 4%.
Με μικτές τάσεις έκλεισε η Wall Street
Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειν υψηλής
τεχνολογίας έκλεισε στις 7 862,83 μονάδες,
ενισχυμένος κατά 29,56 μονάδες ή +0,369%.
Ο δείκτης Standard & Ρoor's 500, nou είναι
ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε στις
2.883, 98 μονάδε , ερδίζοντας 2,21 μονάδες
ή +0,08%.
Με μικτές τάσεις έκλεισε την Τετάρτη Το
χρηματιστήριο της Wall Street, στη Νέα
Υόρκη .
Αρνητικός ο Dow Jones
Ο βιομηχανικός δείκτης Dοw Jones μεκόθηκε
κατά 0,05%, ή 22,45 μονά δες, κλείνοντας
στις 26.007,07 μονάδες .
aοiaring
Gιηγατίκις τας
niίτεn w i
uγ Εμν
LΚTiTw
| Εντολή ,
εντατικοποίηση Με αφορμή τα
των ελέγχων σε
κολυμβητικές συμβάντα Πνγαρμόδιους όπως λετουργούν σε
άμεσα διενεργή - τουριστικά
καταλύματα
(κύρια και μη
κύρα ) ετε διαθ Τουριστικν σε κολυμβητικές αρμοδιοτήτων έτουν άδεια λειείπε
νομιμότητας έχουν γνωστουργός Τουρι - καταλυμάτων, λειτουργίας κολ - noήσει την λει για
Τραγ1κά
>>( 2η
Πλαί σιο
|δεξαμενές εντός μν λουομένων άσκησης των
20 πόλεις
Χφιμποντιση Κομσύν
στον Παραιά
γα καινοτόμα έγα
| καταλυμάτων , δεξαμενές εντός τους ελέγχους Τουργίας
τουριστικν
Των υπ 'αριeμ.
έδωσε ο υποαnό υμβητικν τουργία τους, 7888/2017
τους δεξαμενν Που σε εφαρμογή
σμού κ . Χάρης ζήτησε
Θεοχάρης
κ.υ.α.
όλους
>>( 2η
Created by Universal Document Converter