Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 09.08.2019
HRΕPΗΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
- Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου : 6345
FAX:2103304613
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης
Προλητικά μέτρα για την αgρκανική πανάλη των χοίρων από το ΥΠΕΝ
Η γεωστρατηγική σημασία του αγωγού έναντι Άγκυρας και Μόσχας
Παρασχηνιακά μτρα ντε φεργια τον East Med
Πς Αθήνα, Λευκωσία και Ιερουσαλήμ επιδικουν να Intralot: Νέα
επαναφέρουν τη Ρμη στη συμμαχία για τον αγωγο τιμή- στοχος
φυσικού αερίου . Η επιθετική τολτική του Ισραήλ και
οι διπλωματικές κινήσεις Ελλάδας-Κύπρου . Το xρυφό
χαρτί της Ε.Ε. και ο ρόλος των ΗΠΑ. Η γεωστρατηγική σημασία του αγωγού έναντι Άγκυρας και
Μόσχας
Επενδυτική
Τράπεζα
έχει προκαλέ Ηχρηματιστηριακή
σημεινει ότι στις νέες
εκτιμήσεις της συμπερ.
λσμβάνει τη συμβολή
των νέων συμβολαίων
Το κλείσιμο της ρωγμής που
σει η Ιταλία στη συμμαχία με την Ελλάδα , την
Κύπρο και το Ισραήλ για την προθηση του
επενδυτικού σχεδίου του αγωγού μεταφοράς
0ρ7ο φοροδιαφυγής
σε beach bars
φυσικού αερίου East Med , αναμένεται να | καθς και τις τολευταίες
εξελίξεις σε βασικές
αγορές, όπως της Βουλγαρίας , της Τουρκίας
και της Αργεντινής
Στα 0,52 από 0,49 ευρ αναπροσαρμόξει την τιμήστόχο για τη μετοχή της
IntralotINΛΟΤ +3,36% η
Επενδυτική Τράπεζα Ελλά δος σε ένθεσή της στην
οποία σημεινει ότι καταγράφονται τα πρτα σημα δια ανάκαμψης για την
εταιρία, διατηρεί ωστόσο τη
σύσταση "neutral".
απασχολήσει τη σημερινή 1η Ενεργειακή
Υπουργική Διάσκεψη της Αθήνας.
χαι ταβέρνες
MSCI: Χωρίς αλλαγή για
ελληνικές μετοχές
η τομηνιαία αναθερηση
Συνεχιζονται οι στοχευμένου έλεγχοι της Διεύθυνσηs
Ουονομαής Αστυνομίας για την τήρηση της ασραλιστι
κής-εργατικής ιαι φορολογυκής νομοθεσία.
Στο πλαίσιο αυτό , την 2 και 4 Αυγούστου 2019 , κλιμάκια
αστυνομιν της Διεύθυνσης Οικονομοής Αστυνομίας
κι της Υποδιεύθυνσης Οοιονομικής Αστυνομίας Βορ
είου Ελλάδος πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αργολίδα , Χαλκιδική
και Κόρινθο.Ελέγχθηκαν συνολικά 13 καταστήματα υγει
ονομκού ενδιαφέροντος ότπου διαπιστθηκαν 31 παραβάσεις από τις οποίες 6 της φορολογικής νομοθεστας και
25 της ασφαλιστικής- εργατιχής νομοθεσίας , εν σε 2
περπσεις προβλέτεται η αναστολή λετουργίας των
καταστημάτων .
Χωρίς αλλαγές ελληνι- μετέχουν στον MSCI
κού ενδιαφέροντος ολοκ - Greece Standard είναι
ληρθηκε
αναθερηση των δεικτν Alpha
της Morgan Stanley
Capital
(MSCI)
χρηματιστηριακή
σημεινει ότι στις νέες
εκτιμήσεις της συμπεριλαμβάνει τη συμβολή των νέων
συμβολαίων καθς και τις
τελευταίες εξελίξεις σε
βασικές αγορές , όπως της
Βουλγαρίας , της Τουρκίας
και της Αργεντινής .
τριμηνιαα αυτές των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ.
BankAΛΦΑ
+2.36%, ΕTΕ, Eurobank,
International Jumbo, Motor Oil και
Τπάν.
Οι ελληνικές μετοχές που
θα εξακολουθήσουν να
Created by Universal Document Converter