Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
eΧιτικ
Διαφάνεια
ΞΘ:
ΕΛΤΑ
ΑΝΕΕΑΡΤΗ 1 li
DΑίρτου 2019-Ειας Τρίσεν 1999νΠg 20-pn.ρλλη! 9
Ε ΒΛ) ΜΑΛ LAΙA ΕΦΗ ΜΕΡ1Α
Πμή μg)
11rs Noutpiau 1
σητtiοd
tAnMopιά
10 ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΔΝ ΔΩΡΩΝλοnή,
Α οτM
Τu500ΕΝ 10Υ
ΑΤΕ
1ολυτεντίου 1% ΚΙΟE.2oς peyΛan ο)1ΤΤηλ.
Μ46, 06 U46, NWMεiksambirogy
Aao ΟΤΖ0Κ2ΗΗ210
Mλήμα τιήσελίω) ΕρΥα Dγούρας Πou στοιχί ουν Φες
ορυγικο) ιό τον, Κουμοκοίκο
19χρονο Παδίσκοτθηκε αύτm σάπα μπασκετα
πογπεδάκιπς Δασκαλύπερας
oυ5n έ μένα nφακή χοnων πτs υμπά
τοθηντο του 15: ωνου. Σ Δ ana τe saρούο
Απικής . Οδ οnos έχ2ρε τη τωοτου ότaν n μη ρτ στο γρnsaxτma Δoeίoraοε την οιia irs .
anoohniθηκε χαι έεοε πανo του
Το 5υgτύχμα συνέβη hto nov ta pερανυπατs Κ(ρams όταο 13οοισε νκαύοα Που βοοκοιαι γα 5ια ns σα δο πaπογκα μnaaα στο γneSaN μετεουε0α
φiοua του 5oιθηκετη μnοαι στα επο κεφanι, poniμαιοohfiene αnό ω ας , Κάσφω ε πην μπασέrα κα,
onιo κάρφιοσε nρoφουας καρμάστηκε ημηασετα ο.
Anσεand τηβάση και με ο Πμα και ετο βάρς τπτμα
Εοκετa, εnaσε τα παιδίαισω. πuππσετα nioω μπ0s του
κεφαλιουs, πκοήσερει σύιδ πιs μερυοα
Συννειά σιη σεβί6g0.
Απυκουίδ Γροκηρόκ ηκερδηνα
γιΟMΜάλημn 50Hδικν ονUν
νM ε
Καμπαγάκι κινδύνου με φότο την απnυρική περίοδο
σαμένομm και ταάμεομαμα- σισι πρυ
ΕEΠaμβανου υnόμη οu r505n ίs νa tην σν
τuonά πεοοsο νε aτs αnaεia eins
gρs μaiεγουημμά υπρonειμμετα κ ahns επεhοbν ε γσε Που γενούν!σπνsnonσε υπιθοοεκεοu
Ερtumοτk Πολύυγμίδακντα ο
ευμμωνα ε το Τστη Γβηε μια Κδtωoυ Γυοναμα
pe 5 eι naun roaμpπείa ΓoΠ 6 Γοαποπες ου
Υnου aτείου Γοποοίε του Γoλτη βνωμμεν ΠρισΕaionsi , noβηεππιαι nanu υμnnoa Kι υνοε nuprα
βαταγροiα κιδυου 1 γτ ε noρνs dpοο poouAnoυ Ο Σps Ιpe np Μa Ν
u 5 on nmt Poή α p
Ερίts .
Συτπεσ σίn τε βίδα 20.
Εαπικοκο.
Καλό Καλοκαίρ!
Ε01E
spirits
δαί υσημείουκ άι γα πιοαπό δ6,
τυμμαδυ Π Β Ευραουa n a
Εα5σίατ 203ηgμηάααιι Α
8amguακσήlδράδδο ενρ σς εό
om oις.
E mήκδίασίάππαάα ουπτή,
μμοπ Anάου μ δαπανn,wηροό.
τuσοφo μα έκδμοργωμ poμ ο
a Bνo ό κα . Κλς ot σ δαη
oδ σηνασ
ΤEL30 2271042158
δΑ ΑΣ Ε
ΣΑ ΕΡΑ
ΑΠΟ ΨΗ
Gaμ HHi Κωστοtί άvn
ikauvao 6oφμμφονη Βουλή
ΟΙ ΣΚEUΕΙΣ ΜΑΣ
Bακτμοω u uωnς E
Lού7εκ Κ
38 ΑEGEOU Ghigs
FB Caprice Cafe Bar