Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγα1d
τον τόΠo του
Πρέne να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διοτήτι Εκδτης, Δευθυτής BΑΣ ΕΡΒΑ Ετς 450-Α, φύλλου 115% Τμή00 ευρό- Πξπη βΑγούστου 2019
GA ΟΡΚΕΤΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ν.ΓΕΟΡΓΑΚΟΣ
ΕΤΙΣ 28 ΚΑ ΣΤΣ 31 ΘΑΟΡΚΕΤΟΥΝ ΑΜΙΣΤΟΙΚΑ
Ο1 ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΖΗΡΟΥ ΚΑ ΠΑΡΓΑΣ
του Δήμου .
Στο Δήμο Ζηρού ο
1Ν Δυρ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αυγου.
στου 0α ο κιστεί Δή - ρης 1σελixoς NtκoςΚαλανιής κι
μαρχος ο Νίκος Γε Η τελετή ορκωμοo . νοι θα oρκιστούν την
ωργάκος και όοοι . ας θα mpνματοτρηθεί Τετόρτη 98 Αυγούοτου
ξελέγησαν στις Δημο - στς 1 0 πρί στο στις 20:00 στο Δημα τικές Εκλογές του Πνuματικό Κέντρο χείο Φιλιαπιάδας
νεα στη σελ.
οι υnόλοmo εκλεγμέ1Ρ'
Μαίοu.
Μα ξενματή
| ιογραγία αολζε,
ο Μουσικό ΕΧΟλείο
0 Προθυπουργός Κιριάκος Μποτάκης
Αποδόμησε τιν παλαιομοδίτικη ρητορική
Του αρχηγού του ΣΥΡΤΑ ΑA Τσίπρα
Που φυλήνουντα wωτοκίνητα
τυ Δήμου Πρέβεζα!
Μάθαμε και επίσημα xθες ότι το αμάξι
nou xpnσιμοηoίησαν οι Aηστές του uno καταστήματος της Τράπεζας Πειραις
Σαρωτικός ήταν
Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητοοτ κης στην mρτη με.
τωπκή σύγκρουση
οu npοκάλεοε ο
αρχηγύς ης αξω
ματικής αντιnολ τευσης Αλεξης Το .
mρaς καά τη ουζή
τηση για το επτελ .
κό νομοοχίδιο ,
pέχειστη στλ.
στην nopγο , είναι ιδιοκτησία του Δήμου
Πρέβεζος και κάnoοι εξ, ημν αναρω .
τηθήκαμε
ννέτοια υτη σΗ