Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική !
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 Η ΕΤΟΣ 190
ΦΥΛΛΟ 4.512 | 1,00 Η ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
ΠΕΜΠΤΗ
Το δύσκολο είναι να διατηρηθείς στην κορυφή. Διαπιστωμένο είναι αυτό . Το Νότιο Αιγαίο, ο μεγάλος πρωταθλητής στο
τουρισμό , οφείλει να διορθσει τα ελαττματά του εν όψει του θέρους του 2020, να καλύψει Τις ανεπάρκειές Του και,
ταυτόχρονα, να αξιοποιήσει τα προσόντα των νησιν μας τα αδιαφιλονίκητα μέσα στους επόμενους μήνες. Πρέπει να
είναι σε
θέση να ανπαγωνιστούν τα νησιά μας την γειτονική Τουρκία που θα επιδιξει, κατά πς αναφέρουν τα τελευταία
επόμενο καλοκαίρι και να κερδίσει όσα κατπά τα τελευταία έτη απλεσε
νέα , να μπει ακόμη πιο δυνατά στο
Ηχούν οι σειρήνες του τουρισμού
στανησιά ;
σελ. 8- 9
ΕΤα νησιά του Ν. Aιγαίου Οι κδιορθσεις . .
Κολοκαιρινές διακοπές
ξένοικοτα και νόστιμα!
ΕΤο Παρόν και το μέλλον των νησιν μας. . Η Νάξος. ..
- Νa Πραγματοποιηθούν Πρέπει εΠενδύσεις Πoυ θα βελτισουν την Πoι
ότητα των Προσφερόμενων υπηρεσιν.
- Να αντιμετωπιστεί Πρέπει ο ανταγωνισμός από την οικονομία του δι
αμοιρασμού, δηλαδή διαδικτυακοί ιστότΟΠΟΙ βραχυχρονιας μισθσεως
κατοικιν (Π.Χ. Airbnb).
- Να αντιμετωΠιστεί πρέπει η εΠΟχικότητα, στε να μη λειτουργούν τα
ξενοδοχεία κυρίως κατά την Περίοδο υψnλής τουριστικής κινήσεως .
-Η Νάξος και το καλοκαίρι : Η καθαριότητα σε όλo το νησί ίοικισμοί,
δρόμοι, Παραλίες) και η κατάσταση του οδικού δικτύου χρήζουν μεyanuτερης Προσοχής από Πλευράς του Δήμου Νάξου και Μικρν Κυκλάδων Το ίδιο ισχύει για την οδική σήμανση αλλά και για την εικόνα
St. Gerye
του λιμανιού.
-Η μεγάλn έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικν Τουρι .
στικν ΕπΙχειρήσεων και τα αξιοπρόσεκτα ευρήματά της .
-Η συμπεριφορά των ξένων αγορν Το ελληνικό τουριστικό Προϊόν ..
ΕΟι διανυκτερεύσεις Ψηλά , τα Νότια Αιγαία .
aie- atωεπt 7%αια

Τελευταία νέα από την εφημερίδα