Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όα ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Τος στον κόσμο ΣΠαρτιάτης
μαθητής σε διαγωνισμό
της Microsoft >oελ. 10.
Συνεργασία Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
με τη Super League 2 ολ 15
Συνλακεδαιμονίων
με τον Ανδρέα Κρητικό > σελ. 9
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 |Ετος 241 Αριθμός 5706 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 [email protected] www.lakonikos.gr
Νέες αποζημισεις
άνω του 1 εκ. ευρ
από τον ΕΛΓΑ
στη Λακωνία
Ολοκληρνεται το δίκτυο Πεζοπορικν μονοπατιν
Πεζοπορικός προορισμός
Πελοπόννησος
Αnοζημισεις συνολικού
ύψους 5.427.973,32 ευρ
ηρόκειται να καταΒάλλει
ΕΛΓΑ σήμερα Πέμπτη 8 Αυ γούστου σε 4845 δικαιούχους
ογρότες και κτηνοτρόφους σε
όλη τη χρα.
Η ηληρωμή αφορά κυρίως
anoζημισεις φυτικής Παρα γωγής κοι ζωικού κεφαλαίου
για το έτος ζημιάς 2018 και για
το πρτο τρίμηνο του 2019 .
Διευκρινίζεται ότι η ηληρωμή αφορά το 90% των αντίστοιχων anoζnμισεων
φυτικής nαραγωγής και το
100% των αντίστοιχων αnοζη
μισεων ζωικού κεφαλαίου.
Σε 6,τι αφορά τις anoζημισεις σε Παραγωγούς της Λ κωνία , το συνολικό noσo nou
θα διατεθεί είναι ύψους
1.029.348,52 ευρ .
370 χιλιόμετρα διασχίζουν Πάρνωνα και Ταυγετο
Η τελετή επαναnιστοnοiησης (Boris Micic .
του μονοπατιού MenalonTrail , για τmν τριετία 2019-2022, anότην Περιφέρεια ΠελοποΠραγματοποιήθηκε την Κυ - νήσου , τον Δήμο Γορτυνίας και
ριακή 4 Αυγούστου στην κατά- τη ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.En . με
μεστη πλατεία της Στεμνίτσας την υnοστήριξη του Σωματείου
Αρκαδίας , αnό τον ΣέρΒο πρό - Ιδιοκτητν Τουριστικν και
εδρο της Πανευρωποϊκής Συ- Επισιτιστικν Επιχειρήσεων
νομοσηονδίας
(European Ramblers Associaκής αυτοδιοίκησης κοινωνικν και Πολιτιστικν φορέων
aπό όλους τους νομούς της Πελοηοννήσου , εκπρόσωποι του
Ειμελητηρίου Αρκαδίας . του
Δοσαρχείου Βυτίνας , του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατν και
Οικολόγων , του Ελληνογερμα νικού Συνδέσμου , καθς και
τιδήμαρχοι της νέας Δημοτικής
Αρχής Σπόρτης (του Π. Δούκα],
κκ Γεωργία Ζακαράκη-Αναστασοπούλου και θανάσης Καρλαύτης
Το κοινό σημείο nου ένωνε
τους Παρευρισκόμενους ήταν η
πίστη στον οναπτυξιακό στόχο
-Δίκτυο πεζοnoρικν μονοna .
Η εκδήλωση διοργανθηκε
Πεζοπόρων Στεμνίτσας Αρκαδίας
tion- ERΑ , κ . ΜΠόις Μίτσιτς noi της nεριφερειακής και τοη - ταξύ άλλ.μοσιογρόφοι . Με - τιν ΠελοΠονήσου .
Δεν καλύπτονται οι ανάγκες επιχειρηματιν και οικιακν χρηστν
Παρευρέθησον 85 εκπρόσω- έγκριτοι δημ
nαρέστησαν οι ανσυνέχεια σελ. 8
Αντιδρούν για το αργό ίντερνετ στο Γύθειο
Υπενθυμίζεται ότι πριν από
ένα μήνα (στις 4/7/2019 ) , ο
ΕΛΓΑ είχε ηροχωρήσει σε
Παρέμβαση του Λάκωνα υπΠουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητεί το Enιμελητήριο
Πληρωμή συνολικού noooύ
872.975,36 ευρ σε πληγένΣε χαμηλές πτήσεις κινούν- γελματίες να μας καταθέτουν ότι δεν έχει υπόρξει αντίδραση
ται οι ταχύτητες του διαδικτύου εκ νέου τα παράπoνa τους , του ΟΤΕ, Παρά ο-Προ μηνν στο Γύθειο και την ευρύτερη αναφέρει ο Πρόεδρος του Εn- αίτημα του Εnιμελητηρίου για
Περιοχή , γεγονός Πou έχει αν - μελητηρίου Λακωνίας , κ.
τίκτυπο στις αυξημένες ανάγ- Ιωάννης Παναρίτης , σε επι-νιακού δικτύου της περιοχής. Ο
κες των επιχειρηματιν της στολή του Προς τον υπουργό Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
περιοχής , αλλά και των οικια - Ψηφιακής Διακυβέρνησης , κ.
κν χρηστν . Βρισκόμαστε Κυριάκο Πιερακκάκη, ο οnοίος ληφθεί του θέματος και να
και Πάλι στην τουριστική ηe - έλκει την καταγωγή του anό τη Προβεί σε ενημέρωση για την
ρίοδο και η κατάσταση στην ne Λακωνία
ριοχή του Γυθείου Παραμένει
Προβληματική , με τους επογ- ηρoβληματισμό του, τονίζοντας
τες nαραγωγούς της Λακωίνίας γιο ζημιές nou
Προκλήθηκαν μέσο στο 2018
και στις ορχές του 2019.
αναβάθμιση του τηλεηικοινωζητεί από τον υnouργό να εn Να είσαι ή να μην
είσαι ξεναγός;
Πορεία ολοκλήρωσης του
έργου .
Ο κ. Παναρίτης εκφράζει τον
της Νατάσας Μιχaηλίδου
.> σελ. 3
συνέχεια σελ. 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα