Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΜΝ () tA p
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ggΙΡΡΕAΕΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜ ΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12521
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
47.768 oφειλέτες στις 120 δόσεις με συνολικές οφειλές 850 εκατ.
Στα 35,1 δισ. ευρ τα χρέη στα ταμεία
αραμένουν πάνω από τα 35 δισ.
1οφειλές προς τα ταμεία. Σύμφωνα με το
ΚEAΟ για το βτρίμηνο του 2019 , τα εν λόγω χρέη ανήλθαν στα 35,110 δισ. .
Μεταξύ α'και β' Τριμήνου καταγράφηκε μία πτση κοντά στα 250 εκατ .
Στην ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 2215/2019 έχουν ενταχθεί
έως το τέλος Ιουνίου 57.351 οφειλέτες για να ρυθμίσουν 945,62 εκατ. χρέη , Από αυ
τούς , οι 3.930 έχουν ήδη χάσει τη ρύθμιση. Την ίδια στιγμή , υπάρχουν και 5.653 οφειλέτες που ήδη έχουν ολοκληρσει τη ρύθμιση, καταβάλλοντας 33,94 εκατ. Έτσι, στην
πλέον ευνοϊκή ρύθμιση των έως 120 δόσεων, κατά τον πρτο μόλις μήνα ισχύς της ,
έχουν ενταχθεί και παραμένουν σε αυτή 47.768 οφειλέτες έχοντας εντάξει προς ρύθ
μιση, συνολικό ποσό των 844,45 εκατ.
Τέλος Σεπτεμβρίου
η α' δόση ΕΝΦΙΑ
Κλιμακνεται ο εμπορικός
πόλεμος HΠΑ- Κίνας
Κυβέρνηση:
Οπλον η μεταρρυθμιστική
πολιτική μας
αναρτήσει τα εκκαθαριστιχά του ENΦΙΑ - στα οποία θα υπάρχει μια μεσοσταθμική
ελάφουνση 21,72% όλων ανεξαιρέτως των ιδιοχτηΚΑμαχνεται
θεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και
ε νέον η εμπορική αντιπαρά .
Ιο στίγμα της κυβέονησης Μητοοτάκη στη διαπραγμά .
τευση με τους εταίρους για το καντό ζήτημα των πλεονασμάτων έδοσε ο Στέλιος Πέτσας .
γαλύτερα χρηματιστήρια στην Ασία, την Ενοτη
και την Αμεριχή.
Η Κίνα επέτρεψε στο νόμισμά τη .
υποτιμηθεί πέρα από το όριο του επτά προς ένα δο ση να καταΒληθεί tωs τις 30 Σεπτευβρίου, θέτει r
ΑΑΔΕ.
Με εγκύκλιο της ενεργοποιούνται οι πρόσφατες με γουάν, να
.ίo είν uT κ το
ραπάνω διαβουλεύσεις,
α) για αξία αχίνητnς πεουαίας me 6η 0 M
κατά 30.
plugo Spkλωλυ5a xδΛΑΙ Su Smamo
λιτιχή της .
β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 70.000 ευρ ,
Η μείωση του κόστους δανεισμού επηρεάζει θετικά την ανά
λυση βιωσιμότητας χρέους και αντό είναι ένα στοιχείο που εν σχύει
γκόσμια αγορ .
Η υποτίμηση ήλθε λίγες ημέρες αφότου ο Τρυμπ.
προανήγγειλε την επιβολή δασμν 10% σε κινεζικά
ρooντα ετήσιας αξίας 300 δισεκ . δολρω .
, atία ακίνητης περιουσίας έως 80.000 ευρ
επιχειρήματα της χοας για μείωση του στόχου για τα
κατά 25%
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000 ευρ ,
κατά 20, και
πο vνη Μ δεονητικής ε πο μενα χρόνια"
, αμεΣεκάθε περίπτωση, για τον ίδω σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε
την μετα0ουθμιστική μας πολτική , γιατί αυτές φέρνουν επενδύσεις και ανάπτυξη", σημείωσε
ρχανικό νπουγγείο Οκονομικν χαρακτήρισε την
Κίνα ως "χειραγωγό νομίσματος " , ανακοιννοντας
πως θα συνομιλήσει με το ΔΝΤ.
ευod , κατά 10 5 περιουσίας ανω του 1.000.000
Φόροι 2018: 1.126 ευρ
ημέση επιβάρυνση
Δημόσιο: Στα 2.2 δισ. τα φέσια
στους ιδιτες
Νovartis: Στο αρχείο η δικογραφία
για Σαμαρά
Τε υψηλότατο επίπεδο παρέμειναν ο, οφειλές ΛΜε βάση τα στοιχεία της εκκαθάρσης των δηλσε
Lων που πραγματοποίησε η ΑΑΛΕ, η μέση qορολο γιχή επιβρυνση για 3.038.500 qορολογούμενους με χρε.
Πτο αρχείο περνά
Μόσον αφορά τον πρην πρωθνπουργό Αντνη Σαμαρά , καθς δεν επιβεβαιθηκαν όσα οι λεγόμενοι προπολύχφοτη υπόθεση της Νοvartis
, του ελληνιχού Δημοσίουπρος τους ιδιτες και
Αγια τον Ιούνιο του 2019.Ειδικότερα, το σύνολο
των οφειλν του κράτους προς ιδιτες διαμορφθηκε
ενd, Οι gορολογούμενοι πληρνουν πρόσθετους φόρος
σε 2,179 δισ. ευρ έναντι 2,182 δισ. ευ στο τέλος Μα - 342 δι . Οι ελεύθερο επαγγελματίες περιορίστηκαν κα τά 47.260, καθς ο αριθμός των δηλσεων Ε3 μειθηκε σε
θποε δλn Η γελοία σχεναρία αυγειοθετήθηκε
σήμερα και τυπιχά .Τρα όμως αοχίει η διερεύνηση του
πραγματικού, σοβαρού και σκοτεινού σκανδάλου της υπό .
θεσης Νοβάρτις.
tου. Οι Εxκρεμείς Επιστροφές φόρων αυξήθηκαν από
α 437 εκατ στα 493 εχατ.
1.523.071 από 1.570.331.