Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόno του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοντήτης. Εκδότης -Δευθυντής ΒΑΣΕ ΖΕΡΒΑ Ετς 450ο - Α, Φύλλου 11532 Τμή Ο60 ευρά . Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ
Ν2Α ΟΗ ΜΑ
εστάση αναμονής βρίηματικότητα ,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ,
χωρίς να Προτείνει
κάτι διοφορε τικό , α.
πλά άφηνε να διαιωνί .
σκεται
| Πρέβeζα εδ5 ρaς 1σελίκος
καβέονησης
ΣΥΡΙΖΑ , . φdκελο μια κατόσταοη
της Πρέβεζος μαζί με χορήγησης eπδομά.
Χρονια
πλοnοm
θεί κάηοτε to υδατο .
δρόμιο στην Περιο. aρκειες κος ανα των προκειμένου να
μaς και το σηueio στον πάγο . Άλλωστε η κά Οτοστά κάτ 86ενδείκνυται για τη αριοτερή Κυβέρνηση βaιa noυ δεν τελεοφό .
συγκεκριμένη χρή.
τη σε. Η
|ΤΡΑΤΙΑΤΙΚΟΠΟΛΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
|ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Εξακολουθεί ης γελοιότητες ο Αλ Τσίπρας
Εμφανίστηκε στη Βουλή υπέρμαχος
του ακομμάτιστου και αποτελεσματικού Κράτους
Όταν επί των ημερν του θριάμέενσε ο λαίκισμός και η στασιμότα
Εσείς κύριοιτου ΣΥΡΙΖΑ
Καταργήσατε το ΣΔΟΕ
Ρoυκέτες στον
ΣΥΡΖΑ εξαnn του ΜεΡ 30
νηo, m μην cίδαν οι ' ΕLληνης Βαρουφάκης
Βουλή Κατηνό
WDZA n ο
ΑΜξης Τοίnpaς στη
ριοε τν Κυβέρευοονεται nα
την κατόργηση
Vη αriς κοοι tou ΥΡΙΖΑ καταργήσοτε
: εντολή tης τρόικ εν nap .
μεχος του ακομά.
το ΣΔΟΕ
τους.
bννχειαστη στA ν
ννεχεα στησε