Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Επαφές Π. Νίκα
με θεοδωρικάκο
και Γεωργιάδη > σελ. 8
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Τραγουδντας
στην Πανσέληνο τον έρωτα
και το κρασίν > σελ. 10
Οι Καρυές υποδέχτηκαν
τα ιερά λείψανα
της Αγ. Παρασκευής > σελ. 14
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τττόρτη 7 Αυγούστου 2019 |Ετος 24 | Αρθμός 5705 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax [email protected] . www.lakonikos.gr
Ανακαινίζεται
το Γηροκομείο
Σπάρτης
Και έργα οδοΠοίας
στους Μολάους
Μετά από εισήγηση της αντιΑΠοκαλυπτικό ντοκουμέντο από τον Σύλλογο Φίλων Προστασίας του Ποταμού
Ανεξέλεγκτη χωματερή
Ευρτας.
Λακωνίας
Περιφερειάρχη
Αδομαντίας Τζανετέα εγκρί
θηκε από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Πελοηοννήσου
συνεδρίσση
182019. το σχέδιο ι
ροκομείο Εn ΑνήΠεριφερει AΟ Καίνιση
ματικής σύμβασης με το nπτυ
: για την
και ΒEAωoη του ηροκομείου Σηάρτης Οι Αγιο
Ανοργυρούν , με Προuπολογιομοοu5.765,77 ευρ, Enίonς
δόθηκε "πράσινο φω και
για το σχέδιο προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου , του
Δήμου Μονεμβασίας και του
Περιφερειακού Ταμείου Ανά
πτυξης για Εργα Οδοποίας
στις οδούς 39, 47, 53 , 58 της
επέκτασης του σχεδίου Πόλεως Μολόων , nρούnολογσμού 1.000.000 ευρ .
Ο nεpιφερειάρχης Π. Τστούλης και η αντιηεριφερειάρχης
Ντία Τζανετέα , σε δηλσεις
τους , επισήμαναν ότι n Περιφέρεια έχοντας εξοσφαλίσει σημαντικούς Πόρους από
το Πρόγραμμα Δημοσίων
Εικόνες ντροπής με κάθε λογής σκουπίδια κατάμήκος του οταμού
Αισθήματα anoyonτευσης ,
αγανάκτησης κι οργής Προξενεί
θέαμα Πou nαρουσιάζουν οι
εκβολές και οι όχθες του noτα
μου Ευρτα, καθς το οικοσύ στημα του nοταμού-συμβόλου
λυνση του υδροφόρου ορίζοντα
με αnοκλειστικό υπαίτιο τον αν θρπινο αράγοντα , Πou όχι
- μόνο γίνεται Πολέμιος του περ Βάλλοντος και των υπολοίπων
ζωντανν οργανισμν , αλά με
της Λοκωνίας εχει μετατροnεί τις τοξικές συνήθειες και ν υν ασυνείδητοι ΠΟAE
χρόνο [κατά την ελαιοκομική
περίοδο) κηλιδνουν και μαυρίζουν την κοίτη του Ποταμού, ο
Ευρτας δέχεται σφοδρό ΠεριΒαλλοντικό ηλήγμα από κάθε
λογής αnoppίμματα nou anoθέμηορεί να διαπιστσει όποιος
κάνει μια αηλή περιήγησ !
Τον αποτροπιασμό επιτείνει το
γεγονός ότι Παρά την ύηoρξη
anaγορευτικν Πινακίδων για
τη ρίψη μπαζν και σκουη διν, οι εητήδειοι όσο και αμεΕπενδύσεων και το ΕΣΠΑ και
με την στήριξη των τεχνικν
υnnρεσιν της , συμβάλει
στην επέκταση του οδικού διτοΠο τα τελευταία χρόνιο. θλιβε και κατά της ιδίας της επιβίω η σής του.
Εκτός από τις Ποσότητες λυμά - ηλαστικό , συσκευασίες μέχρι
των από ελαιοτριβεία nou κάθε
Βλητα, οι όχθες του Ευρτα Βρί θουν από μπάζο , οικιακά είδη ,
τα σκουπίδια τους χωρίς καμία
αναστολή και δισταγμό, αλλά και
χωρίς έλεγχο, ως φαίνεται.
συνέχεια σελ . 9
συνέπειες είναι
εκτεταμένη ρύηανση του συστήματος του Πoταμού και η μό κτύου στο σχέδιο Πόλεως Μολάων nou αnοτελούσε αίτημα
Πολλν χρόνων των κατο κων της ηεριοχής . Όσον
αφορά το Γηροκομείο Σπάρτης οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι
cσυμβάλλει στην ανακαίνιση
και Βελτίωση των υποδομν
ευαγν ιδρυμάτων στε να
προσφέρουν καλύτερες napοχές και υnηρεσίες".
αγροτικά προϊόντα κ.α., όπως
Ιδιαίτερη Προσοχή εφιστά η ΕΛΑΣ
Νέα απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις
ΥΠΟκλέπτουν στοιχεία από τους υπολογιστές
Αυξημένα κρούσματα αnaτnλν τηλεφωνικν κλήσεων σε
Πολίτες , με σκοπό την εξαηάτηση τους καταγγέλλονται, το τε λευταίο χρονικό διάστημα , στη
ετοιρειν λογισμικού , nροθυ μοποιούνται. να βoηθήσουν
τους Πολίτες στην επίλυση τεχνικν Προβλημάτων στους
υπολογιστές τους ή να πραγματοΠοήσουν έλεγχο γνησιότητας
Η Νοσηλευτική
και η νοσηλευόμενη
Πολιτική
Moυ ΔΙωξης ΗλεκτρονιΕιδικότερο , άγνωστοι δράστες
Προσηοιούμενοι τεχνικούς σε
κέντρα υποστήριξης μεγάλων
μάτων στους υπολογιστές τους.
στε να συνεχίσουν να τα χρησυμοποιούν. συνέκεια σελ 8
του Πργου Πουλοκέφαλου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα