Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜIΝΟAN LINES
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΡΑΙΑΣ
Ν ΛΟ- ΠΕΡΑΙΑΣ
ΗΕΡΗΑ ΔΡΟΝΟΛΟΓΑ ό 206 ς 50.
Κt έμnτη uριnκή σος :0
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com.
Ετος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
www.minoan.gr
18.622
Σελίδα 7
Σελίδα 211ΟΥ
Εγκαίνια στόν Αφέντη Χριστό στα 2141 μ
ΟΓργος Πιθαρούλης επέστρεψε στονAOAN
Αυτοψία στη γέφυρα Χαμεζίου
. Χρηματοδοτείται το
πρόγραμμα
Συζήτηση για τον ανισόπεδο και για άλλα οδικά έργα
μετεκπαίδευσης για τα
στελέχη
του τουρισμού
Ρεπορτά
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ
Σελίδα 3
Τη Σητεία επισκέφτηκαν χύες εκπροσωποΙ του
Κρήτης, του υπεύθυνου
παρακολούθησης για τα
Δυπουργική σύσκεψη για
του ΟAΚ κ. Πργος Αγαπάκης και Μιλτιάδης Τζατα υδατοδρόμια
Σελίδα 28
σμένης επίσκεψης και συ.
νάντησης με την Δημοτική βλημα πou θέλουμε να λυ .
τον τρόπο που είχε σχε - oπτική και συμφωνούμε
διαστεί , θα δημιουργηθεί με την άποψη nou εξέ
φρασε
Βέματα λειτομονe u popα την συνανισόπεδου κόμβου της τον εθνικό δρόμο . Ναι μεν , ληλο δρόμο . Θέλουμε να
Σκοπής ,
ΓΙΟΡΤΗ
ΑΟΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΙΣΑΣ
Αγαπάκης νο
MΥΖΗΘΡΟΠΙΤΑΣ
από Ηράκλειο προς Ση αποφευχθεί αυτή
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελδο 1
προσημείο
Πραγματοnοήθηκε και αυ . λd anό ΣηΤεία και η
τοψία , παρουσία του Δη , Σκοπή Προς Ηράκλειο υμάρχου Σητείας θοδωρή πάρχει ένα θέμα . Για τον
α αττρ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
χου Λεωνίδα Τερζή του Δι . Αγαπόκη , Πooκεμένου να
ευθυντή της Τεχνικής Υπη - κάνουμε μία αυτοψία στον
ρεσίας Νκου Τσουκνάκη , χρο , στε η παρέμβαση.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
|ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 0,39 /ΚΙΛΟ
νου Δημοτικού Συμβούλου να γνει να δούμε αν δη και Πολιτικού Μηχανικού μιουργεί προβλήματα και
"Αναnenoeνο
09.08
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
orlodo odnavundru se
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΕΛΜΗΝΙΚΑ 0.89 /ΚΛΟ
ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
κ Πατεράκης εξέ - νος και εξυπηρετεί ένα
φρασε την χαρά του για μεγάλο nooοστό πολιτν
την επίσκεψη των εκπρο - της Σκοπής πού πηγαίνουν
Π αας Η ι τι uοΗ
.ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΧΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΙΤΕΑΙ.
0482/ΚΙΛΟ
ροχή της Σητείας ,-Dς καλλιέογερς τους . , ξ γνωστό - ναι μεν αποκα - γησε ο Δήμαρχος.
ταστάθηκε και λύθηκε το
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΡΝΤΗΣ 0,698/ΚΛΟ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΛΕΤΑΚΗΣ
Ο Παρόλληλος
Κατόπν της αυτοψίας
φυρα του Χαμεζίο , άpα
υπάρχει αυτή την στιγμή που έγινε χθες διαπιστ
Μ θηκε o αν υοΠοιηθεί
Προς και από Ηράκλειο , πολυση των προαναφερόαλλά παραμένει ένα πρό - μενων Προβλημάτων . με
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΑΝΑAΕΤ.ΠΕΡΤοτΡ ΠΡΟrΦΟΡΕ
www.fecebook.com/onmponλεlo Muλωνόκης
ΜΑΣΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΠΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ
- τ οι
Πολησnλκνκή ν ν xwα
EΠΜΕΝΙΔΟΥ . Αiof ΝiΚoΛΑΟΣ ΤΗΛ 2041021711
ΤΕΝΤΟΤΕΧΗΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΑΡΕΑΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Χ Blue Star Ferries
σα θερνό ημερήσια ( npωνd] 5pομολόγια
.ΠΗΕΤΑ
Ano 76εγια ένα ότομο
σε Οικονομική θέση ELχ.
σε 4Aνm
καμηίνο
ΠΡΟ2ΦΟΡΝ
υε οηναιx Moto
ΕΚΠΤΟΣΗ
υyoodoun ομο a 9402
t 20%
uouεnμοτε γιo tοu κατόχου,
ΕΧΤΤΟΣΗ
ΤοοuΝ οτσι ο κ
0Θ0 bluetiarferries tom
soasmllo5 A pε
ΠAnpeφορlευ - Κρατήσειν ν Aνa1 210 8919700- Μpάκλεια 1 2010 308 09
Attico

Τελευταία νέα από την εφημερίδα