Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

29oC, 21:00

24oC - Υγρασία 61%-77% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:44 - Δύση ηλίου: 20:47

€0.80

ÁíôéóôñÝöïõìå êé áíôß äéáßñåóç êÜíïõìå ðïëëáðëáóéáóìü

Η στατιστική του αεροδρομίου, μήνα με το μήνα, επιβεβαιώνει αυτό που είναι ζωντανή εμπειρία για την αγορά. Όχι μόνον την κερκυραϊκή. Αυτή βεβαίως εισέπραττε όλα αυτά τα χρόνια ό, τι
δεν μπορούσε να πάει στους άλλους προορισμούς της Μεσογείου. Κι όταν αυτοί ξανάνοιξαν, επιθετικά και με διάθεση να ανακτήσουν το
χαμένο έδαφος, οι προορισμοί της Δυτικής Ελλάδας, της Κέρκυρας και των Ιονίων Νήσων έπεσαν στη διόρθωση όλων των μεγεθών. Αρχής γενομένης από τις αφίξεις με στόχο βεβαίως τις τιμές της τοπικής υπεργολαβίας στην ολοκληρωμένη εκμετάλλευση των διακοπών. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι για θάνατο. Προτρέπει όμως στην αναγκαία αναβάθμιση και της εδώ συμπεριφοράς όσον αφορά στον τρόπο
που η Κέρκυρα «διαβάζει» και πλασσάρεται στην αγορά. 3>>
ÊÑÏÕÁÆÉÅÑÏÐËÏÉÁ
ÔåôÜñôç 7/8
Wind Surf
08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 312

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4939

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ FRAPORT

30 ÷éëéÜäåò ëéãüôåñïé áðü ôï áåñïäñüìéï
Στο μείον (-) και ο
μεσοσταθμικός δείκτης
Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019

Ïé åðéâÜôåò åß÷áí ôçí ... Áãßá Êåñêýñá!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μειωμένη κατά 4,2%
είναι η επισκεψιμότητα στο διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας
«Ιωάννης Καποδίστριας» κατά το
μήνα Ιούλιο του 2019, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2018,
σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία
έδωσε στη δημοσιότητα η Fraport
Greece. Συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο του νησιού των Φαιάκων
προσγειώθηκαν κατά τον 7ο μήνα
του έτους 658.435 επιβάτες (εντός
κι εκτός συνόρων) έναντι 687.259
τον περσινό Ιούλιο, με τη μείωση
να είναι της τάξεως του 4,2%.
Σελίδα 5>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μια εκ πρώτης όψεως επιπόλαιη σύγκρουση έφτανε ν' απογειώσει το αμάξι που έπεσε στον αρχαιολογικό χώρο χωρίς
ευτυχώς να πάθει κάποιος, κάτι σοβαρό. 3»

Åîþäéêï ôïõ ìÜãåéñá óôïí áóêïýìåíï

ÁíáêÜëåóå ü, ôé Ý÷åéò ðåé ãéá ìÝíá

5>>>

Óôï 3ï YUPPI CAMP 2019 ôï ÷Üíôìðïë ôïõ ÊÃÓ 14»

Ç ÐåñéöÝñåéá
«êëåßíåé»
ôá âéâëßá
ôçò ðåñéüäïõ 7>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα