Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
1 ΜΙΝΟAN LINES
ΤΡΙΤΗ
ncl Gουpopov
WAα AA,
ΡΑΙΑΣ
ΙΜΕΡΗΠΑ ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 200 ς 15/2
κθε έpm paκήστς 11:00
μυmλp ς .
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος δρύστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
www.minoan.g
18.621
Σελίδα 11
Σελίδα 23
ΥΚαλοκαιρινή Ολυμπιάδα στη Σητεία
Τα φιλικά παιχνίδια Προετοιμασίας του ΑΟΑΝΑρραγές μέτωπο
για το ενεργειακό
Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης -Απτικής
Ο Υαρογιργης μιλάει
στην Αν
Σελίδα 7
. Ανάδειξη της τοπκής
παράδοσης και κρητικές
Όπως έγινε γνωστό λοιπόν στημάτων (2x500 MW) , συ - σκευασθούν μεταξύ άλλων
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ano την Αριάδνη Inter . νολικού προϋπολογισμού και δύο σταθμοί μετατροconnao ουγατρικη 600 εκατομμομ ι ηστο ΛΕανοπε0ιο και
Σημειωτέον ότι στον
Είχαν προηγηθεί δύο δεύτερο διαγωνισμό πou
Ρerορτά
Στο Υποuργείο Περιβάλ- Του ΑΔΜΗΕ στην οnoίa έ . δεση Κρήτης-Αττική .
χει ανατεθεί η υλοnoίηση
ετοιμόζονται nuOET
τις τελευταίες μέρες για.
. na το Πρότο Τμήμα , στις 22 και στις 29 Ιου . θεια και εΥκατάστοση δω
λίου , και ακολούθησε της σταθμν μετατροπής και
Τετάρτη 7 Ανούστουaτο nou αφορά στην μελέτ .
ξενοδοχείο Hiton , την 1η rαmΤοενάς aπό
Ενεργειακή Υnοuργκή Δι.
Α o6n0oo 03riln 00οkου ο
τα δύο υποβρύχια καλ - ρές το προηγούμενο δι τικής ( 2x500MW) , προύnoτme Ελλάδο T Κimo δια nou θα συνδέουν την άστημα που έκαναν λόγο λογιαμού 315 εκατ. ευρ
ταση για
του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
τικό κύκλωμα) και των δεν 8 άφηνε το έργο να τις 30 Αυγούστου .
προχωρήσει .
Ο Πρόεδρος της -Α.
Ama o σταθμν ηλεκτροδίων σε
αστικό συμβολισμό αλλά emwμ Pat
και με ανξημένο ενδιαφέ - και η Nexans Ο Προuπολ Το Τn ολου
Το πλέον μεγαλεπή - ΑΔΜΗΕ , Μάνος Μανουσά.
ΤΟΥΕΙΟκά νάρτη A. Υισμός του τμήματος είναι βολο project nou έχει φέ . κης , δήλωσε μεταξύ όλΒα πρόξουμε ότι είνα δυ.
εταιρείες Prysmian , Nex. ντιση μίας διηλής γραμμής νατό για την ολοκλήρωση
μέχρι σήμερα, αλλά έρχε . και να Το δευτερ τu μοτο ETύ κοίτη κι σηoν το τονυτερο δ
νατό , στε να μπορέσουμε
ποβρύχιο καλδιο (ανα - 38 χιλιόμετρα και συνο- να προχωρήσουμε στην υi προβλέπετα
γεύσεις σε Μακρύ
Γιαλό και Πραισό
νατολικής Μεσογείου .
. Οι προαναφερθείσες ΜHE, Προβλέπει την Πόνέχεια όσυν ένοuν νiweι
Σελίδες 9 και 10
μ o nou αφορά το δεύτερο υ Αττικής , με μήκος περίπου
νησης, συνεχίζεται το apEampouratzis
ραγές μέτωηο των Τριων , nολογιαμός του τμήματος MWΝ. το οπoίο θα ξεκινά nρiv το τέλος του έτους
από τα Μέγαρα (Αττική ) και να τηρήσουμε το πολύ
χρονοδιά
ΗΠΑ Πmw no είναι 225 εκατ, ευρ .
δεν υπήρξε αμφισβήτηση
από την ελληνική Πλευρά.
περιογή της Κοροκιάς νoο.
Πou αφορά στα υπόγεια
καλωδιακά Τμήματα ης (Κρήτη , Επίσης, θα κατα
ΥΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
CANDIA
α nτο νΑ Τη διασύνδεσης nou θα συν.
χρας , αλλά προς τους ά - ν μ
σπονδους φλους ης συ Αττική) με τα υποβύχια
WAKE UP.DISCOVER
SUMMER SALES
Πou ανοinτnν ΤΟ καλωδιακά τμήματα , ηρoτου περιφερειακού τοπο - η Pmin NArans και
up to
και Aεw a λλΝ την NKT που συνεργάζ τους γείτονες μας υπό την
Πγεσία του Ερντογάν .
Ο χθεσινός
του τμήματος είναι 115 εκατ. εuφ ταρτο Τμήμα.
Ψη ταρια
Σε μια τέτοια χρονική mou αφορά στην μελέτη .
συγκυρία , αποκτά μεγαλύπρομήθεια και εγκατά .
μ t vε Υθες Tηe wiv o0φ0ρές κατέθεηλεκτρικής διασύνδεσης
Αρητης ΑΤTΙΚης και στον και ,Elottra. Ο προϋπολογ μεγάλες εταιρείες κατα - 20 εκατ. ευρ .
σκευής καλωδίων από την
m eTή n Οτάστa δύo uoκοίνωση του Διαχειριστή βρυχίων καλωδιακν συσαν οι εταιρίες Ρηysmian
ήματος είναι
Το έργο αφορά στην
Τηλ. tan 28410 31225
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ttv iν Yan
: wwtam ataία ow
πακέτο στο σπίτι
28410 83113
, ΙVADIDdoy

Τελευταία νέα από την εφημερίδα