Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΝΑΕΝΤΟ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΚΙΝΣΤΑ
ΙΝΤΕΥΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α ΕΚΔΟΣ Η
Τρίτη 06/08/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονοΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ετος: 270-Αρ Φύλλου :
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 Ε
27 χρόνια
Συνντήσες της δοdκησης του ΣΕΒΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
Πς επιχειρεί το υπ. Ανάπτυξης να προσελκύσει επενδύσεις
0ι έξι άξονες για χρήμα
Σνάτηαη
μτον υη. Υγεας
ξτιμε
ΦΣίλογης ΗCRO
στην αγορά και επενδύσεις
Πς επιχειρεί το υn. Ανάπτυξης να προσελκύσει επενδύσεις.
Οι αλλαγές στον εξωδικαστικό και η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Κομβικής σημασίας η απορρόφηση
του ΕΣΠΑ. Οι κινήσεις και τα ερωτήματα.
Πόρων
>>( 2η
Μnαpd η υλοποίηση της επέ
δυσης στο Ελληνικό να έχι
μονοπωλήσα το ονδιαφέρον
από τις Πρωταβουλίες Που λαμ
βάνα από ην ανάληψη τον
καθηκόντων της η νέα κυβέρν
ηση, ωστόσο όλοι γνωρίζουν όπ
από μόνη της δοι εναι ικανή να
δημουργήσε Τις ουνθήκες για
τον διπλασιασμό Του ρυθμού
ούξησης Του ΑEΠ.
Χωρίς δηλσεις ολοκληρθηκε
η συνάντηση Ντάισελμπλουμ-Σταϊκούρα
Ολοκληρθηκε, χωρίς να γίνουν δηλσεις , η
συνάντηση του υπουργού Οικονομικν Χρήστου Σταικούρα με τον Γερούν Ντάισεμπλοσιν επιλογής υποψηφίων για τη θέση του
επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου , καθς τα ευρωηαϊκά κράτη μέλη
Κπτηγείες
μιακπάληλα
δυμκά υλιολάτη καβάτηι
η λόνεαη ηεαί
Tυ ψ Ανάτπιξης
κοινό υποψήοο ηξουν ομόφωνα σε έναν
συνάντηση έγινε στο ηπλαίσιο των διαδικα. 3η
Ηρμαης
Οιαντμέαιτίςη
σο ΠΕΤΟ
αιδτησα
Το μείζον ήτημα
ούντα Τα ίδια ακρ κοδομητικό διάλογα
ασφάλισης .
με Αναπηρία .
αναπηouν συντάξεων, έθηκε στο
επκεντρο ης σημεσμητησης, nooτά
θηκε αno τους αντΙΠpοσθέτω.
υργός ζήτησε την
ανασύστοση
ίδια.
αντηροσnους της
ΕΣΑμεΑ
υπογράμμισαν
qπημα "15
aorοντας
onoia υφίσταντα ,
δεσμεύτηκε Πως θα
"pο υ
αλλανα
υφιστάμενο
Πλαίσιο .
Ψ Uγια το
τυ κ. Νότη Μηταράκη, Υφυπουργού
Πορίσματος
noiησης Των κανοΠoiησης των κανόνων για Τις συντάΠηρίας,
ΣΒΑΠ:
ενοθεσμικό
Τπάμε ξεχάθαpους
κανύνε
από Την κυβέρνηση
Υrθiσμων.
α uaία
διr ανο
onοίo έχει nαpoδο εί από Τ 2017.
nou σnnoo
έκδοση των αναnηρικν συντάξεων ,
Πonκεμένου
Προχωρήσει
νομοθέτησή
σύνταξη Τόσο για
τον ιδιωτικό όσο και
με την αντnροσω
Πεία της ΕΣΑμεΑ.
Προσεχές διά
στημα.
σπονaίας Ατάων
έπατα στό τον εnoτομέα, όταν nno
Πρτου
πυλνα
>>( 2η )
Created by Universal Document Converter