Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠONΝΗΣΟΣ
ΑΤΟα10ΧΗ
ΗΜΕFΗ ΝΕΑΡΤΗΤΗ ΠΕ1ΘΕΡΕΑΝΗ ΕΗΜEΡΟA .ΕΤE UPE 26
Τono .
συμηληρνναι
Emp α p
Ενας Ράπτης
Που κεντάει
paks, Au
1οpο mp
. Μ Οp
poxnί ρ
Προοτο
Αντι-Κλεισθένης για
τις αντιδημαρχίες
ΝΟΜΙΚΗ
ΤΕΛΟΣ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΘΡ0 65
ge κbo
NΚpp η
ProwOrEW σε αθέμτa noopeμaτa:
Μόνο με σύμφωνη γνμη nς
noράιaξiςιους θα natρνουν
θκους στελέχη αντnάλων
Η pν opν
φουpoφές.
Η ΛΥΣΗ
ΝΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ
0ΙΔΝΑΟ θα μηopούν να
anatέμnoυν συντργάτες στο
οdputά
Ε μενκ t nμ
000509ιρή ο Μ. εpε
Περίεprn βοτέα
onν Aγιάλεα
Eσmb μεrxκ
μoν μεκ
ΑΡΟΡΟ Τ n.
ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΟ 70%
Εγινε 15 και ζητά σταθερή εργασία
ΤΟ ΕΙΠΑΝ
ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ
baece
w.hcx
neAΕA
π ή- ο ο e
αμu . Epn.p ptri Μmύ νopο anυpn tuν pou
o tuoέρενς p ou )
ww ει 5awe
Το κριάντειο Εoπερινό ΕΠΑΛ.
ppa D υμκ οδεο
0 0 pηp
Αυτό δεν
Πoρεί να
συνεχιστεί
Ηnopaα
οoπίδα
στην άνοια
υ orτ
ς δμκοeί
Hidηγ
Αeiέαο
μ e ΠΡ
M ΣυΣιαι eΙ bmdg