Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Κινδυνολογίες Χατζηδάκη υπονομεύουν τη ΔΕΗ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΛΛΑΗ ΣΤΗΡΥΘΜΕΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Ψζειaι αυτή πν εβδομάδα στην Βουλή , διάταξη του υnουργείου
μενάδες, αnό 5% σε 3% Σύμφυναμε τον υποργό Εργουίαs
Εργασίas και Κονωνικν ΠουEο οε κον ν νομομ
Τονo A.pA ν: aν μΡουo η μωση aυτή του
τον οφελετν (επικειρήσ και φυσικν ηροσπω nου έκουν
oφελis πρos τOs Φopεis Kοκωικίs Ασφάλισηs, ΕΠΙΡΤΑΖ ΣΕΛ.
τον 120 δόσοων στα οσφαλιστικά ταμεία. Σύμφα με η διάταξη,
μεινεται το επιτόκιο τοw δσεων Τns pύθμσns κατά 2 ποσοσπαίε
Υψηλός
Nνδυνος
Πυρκαγιάς
0EηητήκIΛδεκαμηoυr
ΚΟΝTRA
kontranews.gr
Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019
Ετos 6ο - Φύλλο 1700 + 16
Για να δικαιολογήσει
το ξεπούλημα του δικτύου
ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗ ΔΕΗ
ΥΠοπτα Παιχνίδια επηρείζουντο χρηματιστήριο
ΕΕΠΕΡΑΣΕ κάθε όριο η κιδυνολογία του Κωστή Χαζηδάκη για τη ΔΕ .
Έρτασε σε σημείο να μλάει ακόμα και για τον κίνδυνο ενός μπλακάουτ
που θα παραλύσει την Ελληνική Οικονομία στην εναγνια προσπάθειά
του να απαζιοσει τη νευρα λγική αυτή ΔΕΚΟ αι να προχρησει στην
1οιωτικ
ΑΠΟ Του
καυσωνι
U5Xημμλος.
θερμοκρισίες.
HΠ βροκές
Ο κορός τόυ ,
Κυpiήκου
Οτήν κάρη00
Το κρεσένο κινδυνολογίας του Κωστή Χατζηδάκη Περιλαμβάνει και απειλές
για εισαγγελείς προκειμένου να διερευνήσουν τα aίτiα χρεοκοπίας της
επιχείρησης.
ΣΕ. 7
ΣΥΗΣΧΕΑ ΣΤ Σ.7
Ευλοδαρμός
Τουρίστυ:
Ratings
Fitei: Κόκκινα
0ιΠ κηι
μεος κατεβάζουν
τοΠίχυτnς uισιοδοξίαe
τογυρο
του κόσμου
Η ατηπάντεχη ανακαλοηη
) νΑμαμου του Μεγύλου
ΜέξάμδρουστηΒέροια
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΙΑΜEL PAS0
Τι συμβαίνει με το
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σον Περσκό Κάπο nριπλέκεται
Τaχερέγη τ κατάσχεσns και νέου τάγκερ.
ΜΠΕΡΝΕΤ
ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ η
Χαρακήρισαν Ευρonαίοι και Αμερικαγοί σε
άλλα δύοπλοία nou πλεαν στην θελάσσια
περιακή.
, >Η.
ΤΑΙΝΣΠΤΟΥΤΑ
αειδο pay 1ο 1dν
δεν είναι Συρία ούτε και ράκ
χρόνο ότι κ
ΕΝΔΕΚΟΜΕΝΗ αμερικνική επέμβαση στην
Περιοκή θα Προκαλέσει γeνική ανάφίεξη
στην Μοσόγειο και Τν Mέση Aγατελή με ότι
συνεπάγεται μία τέταια εξλιξ .
ΓΙΑΤ ΤEκεράγη κατάφερε να αγτέξει
T3 συγέπει3 του εμπάργκο αλλά και να
ενδυναμάσει τα οπλικά Tε συστήματα.
Muκελειό στις ΗΠΑ: 30 νεκροί μέσα σε
λίγες ρες σε Τέχας και Οκάιο
Ε.ΑΣ:: Προσοχή οτους
απατενες του διαδικτυ00
ΣΥΝΕΧΕΑ ΤΟ 11.7
) ΣΕΛ. 7