Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΕATΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογραφος
τον τoπο του
Πρεπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτίτης- Ειόης Δευθυτής ΒAΣ ΕΡΒΑ Eg 45ο Α ύλου 1 130 Τιμή 060υμο Σήβπν Κυραή 4 Αηνύστν 2019
ΕΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΗΗΜΕΑΠΑΛlΗΜΜΙΟ
oμβα μέσα ΡΕΠΟΡΤΑΖ
μως να δίνει nεpartρω
στο καλκ
td cnό
Αρης Τσελίκος
nρτεβεί
για τmν npe
βεζα , η anoφoon του
γpοφείοu Κοθoριότητος
τους noλίτες να μmν ο.
φήνουν στους δρόμους
κθδ Aε πόo ρ0
το ν .
: nλaτείες κλoδιά n
ι για td nμέρες τη Λε
τουργία
no0εoης κλαδιν και
ρει η ανακοίνωση. δυnέpαν τν οικιακν.
, χρου ενο - νuτοtηtα χpnσης του
nopoμpάτων.
Μρου ου
κωρίς
pνχεα στη φε t
ΔΙΑΒΟΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑ ΝΑ ΑΓΙΟΠΟΙΟΥΜΕ
| Δίνοντας απάντηση στην Τουρκική προκλητικότητα
Μίνυμα σταθερότητας και ασφάλειας
ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
ΚΙ'ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ!
Η εγκαθίδρυση του Κράτους του Εξαρχειστάν "
Μαφορμή την anoφυλάκιοη του ασυστόλως
Έστειλε ο Υnουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγωτόουλος
|ο υnoupγός Ε0νικής Αμυνας , Νίκος Παναγιωτό- Εa
M ν τλα οδικηθέντος Κοο 00ηθ.
κλητικότητα . Εστίασε στις κνήoεις επθετικότη.
Μάρτυρος του δόγματος Αταξία - Ανομία και τou
Αγιάζeι και τη κοινή γνμη διχά.
συνεχετ τη σε5
Αόγο για napapίαση των κυριαρακν δικαιω
Ενεχει
| μάτων της κύηρου .
Γρίφει ο Σπίρος Κκρης .
Τρία πουλάκια κάθονταν!!
ΗοdίιτΙκή τακτική του Κ. Μπάρκα
Τα ασυμμάζευτα
του Νόμου Παρασκευόπουλου
του Νόμου
ντυmλία ΣΝΖΑ
κτίθετα Τελευταία απόiκipα ή.
λου προΔικαιοσύ.
νη. Χθες t
Ζ4 Πρ K Μ
oπρίoς αρήνα γα άλλη
μια φορά fae news npοκειμ .
tου Αρεiου Πάνου πήoE γα την
αποφυλάκιση του Επαμειννδα
ΑΣ Γnvοόπουλο.
έυν του n
ολοφόνησε
ρέβα Γκραμόφοκ
gνχε στη σΗ
νντα τη "Η