Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΣ ΔεΕυTEPAΣ
AΤΟΣΤΟΥ 1019
Sport
5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΣΑΤΑΑ
Ο Προμηθέας
καλεί τιτάνες
Τα σουnίδια έριξαν κατά 40%
τον pο σε αopά και ουρισμό
Το Αναπυξιοκό Συνέδριοn i .
ουνοδεύα φτος tα Πριμορόλια
ow φ bppac uΜ
GυΠΡΑ Zηιτείται φως
και καθαριότητα
ΟΒΟΠAΛΑΣΤΗΣ
ΕΝΑΔΟ
Neds aptp Τ
tus pο μσιος
της noλnκ και
nooφάλεια
noνούν
08ΡΟTΚ
αιτημάτων anό
Πατρινούς σιον
δαδικτυακό
σταθμό .Αμεoης nεpοοότεpο
Δράσης
του Δήμου
σtεpr
κοΜΑ Παp
pς a epoutες
onέeuς, Apάδ
Det του
aπό κάθε ι άλλο
ους δαμότες
οΙ ΜΑΓΟΙ
ΞΑΝΑΘΕΡΝΟΥΝ
ΤΑ ΔΟΡΑ
Eεpίpulleco
Από το σpα
δεν μπορείς
να κρυφείς
Ο κέοημ
eα u ον
ΡOICΕ
ΓA0ΟΥΝ
ΠΑn ΣΕ
ΕMENA , ΕΠ
32 0ΟΡΕΙ
Είκοσι θάνατοι σε τιμή ευκαιρίας
Μοie φμΗ
2 κp eu
ne m αonw δobonwα epoέ
ι αto a r e μο ί να ρ
Apun φoo
s ip pην μun
φotx tonη so
Το ctριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.
o μse
Πάτρα: Τρεις
πρυτάνεις , τρεις
απόψεις για το άσυλο
ω Κ σ Εη
Ο Ι ΜΗ
φίνίς
g Α A
oa ηo οήn peΤω" 0
oMNΕΣσι καtT θοrag
Μ ΕΤΗΗ