Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Αρ. Φύλλου: 2098
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΚΑ t
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η προετοιμασία του Μεσολογγίου για τα
χρόνια απο την επανάσταση του 1821
Απαγόρευση θαλάσσιου
μπάνιου πλησίον του
λιμένα Μεσολογγίου
λόγω έργων
Πρωταθλητές της
...ασυδοσίας
Σελίδα 8
0000000000000ς
Στο κτήριο του παλαιού νοσοκομείου Χατζηκστα να ιδρυθεί το Μουσείο ψηφιακής αναπαράστασης
των πολιορκιν και της ΕΞΟΔΟΥ του Μεσολογγίου, της μάχης της Κλείσοβας, της πτσης του Βασιλαδιού
και του Ντολμά και της σφαγήω στον Αη-Συμιό
Το Μεσολόγγιτίμησε
το νησί Κάλαμος
χρας και των φορέων του Ελληνικού
Κράτους
και αυτή επιτροπή από ειδικούς για
την υποβολή προτάσεων αποκατάστασης εκκρεμοτήτων όσον αφορά
στην διάσωση και ανάδειξη ιστορικν
χρων και μνημείων της
περιοχής μας, που κινδυνεύουν άμεσα και πρέπει
να ενταχθούν στις εορταστικές εκδηλσεις που θα
πραγματοποιηθούν.
0 Δήμος Μεσολογγίου
πρέπει να ζητήσει από
την Πολιτεία την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων
αυτν που είναι συνυφα
σμένες με την ιστορική
ταυτότητα της Ιερής Πόλης όπως: Η
προστασία και ανάδειξη του Κήπου
των Ηρων , η ανάδειξη της μοναδικής
σωζόμενης Ντάπιας του Φραγκλίνου
ανάδειξη της Ντάπιας Λουνέττα, η
Του Αθαν. Σπυρόπουλου
"ο Ελληνικό κράτος, προετοιμάζεται H Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου , πρέπει
για τον εορτασμό των 200 χρόνων νασυμμετάσχει με κεντρικό ρόλο στον
από την Επανάσταση του 1821
Η Βουλή των Ελλήνων και Πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν
ήδη ανακοινσει σημαντικές
εκδηλσεις για την συμμετοχή
τους στον εορτασμό αυτό Στο
πρτο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, όπως δημοσιεύθηκε, γίνεται
ειδική αναφορά στην σύσταση
επιτροτής για την προετοιμασία
της χρας για τον εορτασμό της
εθνικής Επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
Η επιτροπή αυτή < θα υποβάλλει προ-Η νέα Δημοτική Αρχή , αναλαμβάνει
τάσεις για την ανάδειξη των αξιν του
ΕλληνικούΕθνους, του πολιτισμού και πόλη για επάξια εκτροστησή της. Γι
της ιστορίας, με σκοπό την δημιουργία αυτό, αμέσως μετά την ανάληψη των
ενιαίας εικόνας και ταυτότητας της καθηκόντων της πρέπει να συστήσει
. Σελίδα 2
0000000000000000000000000000ι
ΗΔιέξοδοςω και ο Ναυτικός
Όμλος Μεσολογγίου με το
βλέμμα τους στραμμένο στη
Ιστορία οργάνωσαν εκδήλωση
τιμής και ευγνωμοσύνης
θέματα υγείας
Ύπνος και διακοπές
ράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
Σελίδα 7
088088808Λ4688660 Λ60048
.Σελίδα 7
Ποιοι τα
Κουρελαρια στην
είσοδο
. . φαίρεσαν
σημαντικό αυτό εορτασμό της Πολιτείας
το βαρύ φορτίο να προετοιμάσει την
ανάδειξη της Ντάπιας
Σελίδα 8
- Συνέχεια σελίδα 4
.Σελίδα 8
00000 000n00088808aaa0asaδλδλ0aδs0e
Πολλά τα ερωτήματα για το έργο της εκβάθυνσης
του διαύλου
Έκκληση: Σστε το
άλσος της Τουρλίδας
Δημοσιεύτηκε το
νομοσχέδιο:
αφορά την τοπιή
αυτοδιοίκηση.
'να από τα έργα, που βρίσκονται σε προβληματιζόμενοι επίαυτν θέτουμε όπου το έργο τείνει να ολοκληρωθεί
. εξέλιξη στο Δήμο μας και για το
οποίο, αν και ως η νέα Δημοτική αρχή 1)Το συγκεκριμένο έργο , λόγω της Τεχνική Υπηρεσίατου Δήμου μας έλαβε
επιμόνως ερωτντες με πολύ μεγάλη θέσης στην οποία εκτελείται, εμπί - και εγγράφως την υπενθύμιση αυτής
δυσκολία και δυστοκία συγκεντρνουμε στοιχεία από την
απερχόμενη Δημοτική αρχή,
είναι αυτό της εκβάθυνσης
του διαύλου .
Κατ' αρχή καθιστούμε σαφές , ότι η θέση μας είναι να
ολοκληρωθεί το έργο . Μόνη
προϋπόθεση να είναι άρτιο
και σύννομο.
Όμως βασιζόμενοι σε μία σειρά
πληροφοριν και γεγονότων
που λαμβάνουν χρα και αφορούν πτει σε ιδιαίτερες περιβαλλοντικές Για ποιο λόγο δεν έγινε μέχρι σήμερα
την εξέλιξη του εν λόγω έργου κατα- δεσμεύσεις , από τις οποίες ο Δήμος η απαιτούμενη περιβαλλοντολογική
λήγουμε στη διατύπωση μιας σειράς εξαιρέθηκε επικαλούμενος την κατά- μελέτη: Γιατί να οδηγούμαστε σε
αναπάντητων ερωτημάτων με κυρί- σταση έκτακτης ανάγκης Η παραπάνω τέτοιες ανακολουθίες , για ένα τόσο
αρχο αυτό της ανεξήγητης βιασύνης εξαίρεση όμως χορηγήθηκε υπό την σοβαρό δηλ. η περιβαλλοντολογική
της παρούσας Δημοτικής αρχής να αίρεση και δέσμευση υποβολής τροπο- μελέτη να απουσιάζει ή στην καλύτερη
<κλείσει> το έργο .
Διατυπνοντας τις απορίες μας και δέσμευση, η οποία μέχρι και σήμερα, ολοκλήρωσή
τα παρακάτω ερωτήματα:
δεν έχει υλοποιηθεί Μόλις χθες η
προτείνεται η αφαίρεση της
αποφασιστικής αρμοδιότητας
των Κοινοτήτων!
της τόσο σοβαρής εκκρεμότητας
Και φυσικά το βάρος και η ευθύνη
για ένα τόσο σοβαρό προαπαιτούμενο του έργου, αλλά και για
την αξιοπιστία του Δήμου μας
μοιραία θα πέσει στην επόμενη
Δημοτική αρχή με εξαιρετική
στενότητα χρόνου και με πιθανή
αδυναμία χρηματοδότησης της
μελέτης εντός των προβλετπόμε
νων χρονικν διαστημάτων . Και
εύλογα προκύπτει το ερτημα:
Σελίδα 5
οι θέσεις του συνδυασμού ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΠΙΟΥ
30 Αυγούστου ορκίζεται
η νέα δημοτική αρχή
Μεσολογγίου
Σελίδα 4
Σύσταση δημοσιογραφικν
θέσεων στους δήμους
.Σελίδα 3
φ00000ο09000000000οΦ0000ο0000000000φο000
.Σελίδα 4
Θρησκευτικές
πανήγυρεις στο δήμο μας
Δεν υπάρχει ευαισθησία
στην ΕΠΣΝ Αιτίνιας;
ποιημένης Περιβαλλοντικής μελέτης,
των περιπτσεων να γίνεται μετά την
Συνέχεια σελίδα 6
ΑΝΗ ΝΑ
ΤΟΗΝΑΤΣΗ ΑΚΕ) Σ
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότιη εφημερίδα μας απέκτησε κστέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
οδάύ0050
a ΝηΑ ΧΝΥ!
www.mxronika.blogspot.gr
.Σελίδα 5
..Σελίδα 8
600000600000000000600000φ000000οοο0ς
ΠΕΡΟΥ
μονοsν
ΚΩΔ. 2007 S