Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Αυγούστου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Έτος 220
Αριθ. Φύλ.: 6827
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επίδομα ΠαιδιούΟΠΕΚΑ:
Τα βήματα για
τουs νέοus
γονείs
Ερχονται τα e-βιβλία
τns Εφορίαs
ηλεκτρονική
ποίηση των διαδικασιν , στη μείωση του
διαχειριστικού κό της
και στον
περιορισμό της φοροδιαφυγής , παρουσιάmοuονό Οικονομικν
Σταϊκούρα,
τον υπουργό Οικονομι .
κν Απόστολο ΒεσυΣτην
εποχή περνάνε τα φορολογικά βιβλία . Το
κν και η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζονται να
Α ν Εσόδων
οκρατίας
yεvειες
ται να λαμβάνουν το
επίδομα παιδιού του
ΟΠΕΚΑ που καταβάλλεται πλέον , ανά δί.
sonaν το Τελειθέ
Χρήστο
ταίο τρίμηνο του 2019
το νέο μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης βι
P- oαδοσιακά βιβλία εσόδων-εσόδων
γίνονται ηλεκτρονικά
και στόχος είναι από
ρόπουλο
και τον
Γιργο Πιτσιλή.
Με τα ηλεκτρονικά
βιβλία , ότως δήλωσε ο
συγκεκριμένες κλίμα κες, πρέπει να κάνουν
τις εξής κινήσεις.
βρίου ,
μαλιτικά ο . Πιτοιλής , οοποίος σημείωσε ότι δημιουργείται
Hα νεοηΛεκτρονικη
ονομασία "My Data".
πλατφόρμα , κάθε επw Των υποθέσεων.
Πρόκειται
μέτρο που εντάσσεται
m wΤων
συναλλαγν , που θα
συμβάλει σημαντικά
στον περιορισμό της
Τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής
οποίο τθεται σε δημόσια διαβούλευση έως
υπsτε εδ με τοuc
συνέχεια στην 11
λειτουονεί
Όλες οι επιχειρήσεις
και οι ελεύθεροι επαγπλήρως . κν , αυτοματοποιούνδιαδικασίες
συμπλήρωσης και υποται οι
λ φεsν ολης δηλωσεων, μει
νια τους και να συμπληρνουν τα βιβλία
τους με ηλεκτρονικό
ηλεκτρονική
Οι κάληεs
απογείωσαν
το οικονομικό
κλίμα
τον Ιούλιο
διαχειριστικό κόστος
για τις επχειρήσεις ,
καταργουνται οι συνεπαννελιματίας θα εισέρχεται με τους κωδι κούς του στο Taχisnot
σεις προμηθευτν .
πελατν, επταχύνονεπιστροφές
φόρων στους συνεπείς
σύνδεση με το Taxisναδικό αοιθυό κατνορησης ΜΑΡΚ. Μέσω
συνέχεια στην 10
Το νέο σύστημα , που
στοχεύει στην απλοται οι
αρχές Σεπτεμτις
Ψτ ια
μεισετε
πρόστιμα
φόρουs Που
αμφισβητείτε με
λίγα κλικο
Πs να
Επιβεβαινει
έρευνα οικονομικής
συγκυρίας του ΟΒΕ
των προσδοκίων σε
όλους τους επιχειρη.
ματικούς τομείς τον
Ιούλιο. Πρόκειται για
νική έρευνα και είναι
φανερό ότι η αρχική
επίδραση του αποτελεσματος της κα
Σελίδα 9