Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)- Ap. φίλλου 6830-11.92
0.50 ε
Βρντής - Nκόλαυς Καραθάως 1951-1974* Βακτήρια-Εκδότρια Σταυρίδου 1. Ετολιανή
Ανάγκη ενίσχυσης των
730 εκ. ευρ γα
1η δύνα μη στην
Περιφέρεια ΑΜΘ
ο Κολυμβητικός
Όμιλος Δράμας
Βυζαντινά
Ανάπτυξη Επιχειρηματικν
Περιφερειακν Κέντρων
Πάρκων από την Κεντρική
Τείχη Δράμας
Υγείας του Νομού Δράμας
Ένωση Επιμελητηρίων
Κατάθεση αναφοράς της βουλευτού
Δράμας Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
Σάρωσε για άλλη μα φορά τα μετά ια στα Παvελλήνια Πρωταθλήματα
σε. Μη
Στο Εθνικό Σχέδιο Δρόσης συμπεριλμβάνεται και το B.ΠA. Προσοτούνης
σελ. 5η
σελ. Jη
σελ. 5η
Από το ΤΕΙ Δράμας- νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Ένα γλυπτό πορτρέτο
του Μεγ. Αλεξάνδρου στις αποθήκες | Σε εξέλιξη το έργο της παρακολούθησης
του Μουσείου της Βέροιας
Το διέσωσε από τη λήθη η προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ημαθίας
αξιοποίηση
περιοχή
παρόχθιων
Δήμου Δράμας
ΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ μέχρισήμερα, Υυ- ππό πορτρέτο του Mεγάλου Αλε| Εάνδρου έρχεται στο φως της
δημοσιότητας , μετά από nολλάχρόνια.
Πρόκειται για ένα υστεροελληνικό πο >Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στη διατήρηση αλλά και ανάπτυξη
των παρόχθιων οικοσυστημάτων της πόλης της Δράμας
Του θανόση Πολυμένη
-ΕΕΞΕΛΕ pισκεται το eργο της
οποίο βασκόταν επί δεκατίeς Fν των παρόχθυων περοχν του Δήμου
Δράμας
σμένο στις αποθήκος του Αρχαιολογικού
Μουσείο της Βέροας Από τη λήθη του
χρόνο το διέοωσε προσφάτως η προΤσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ημαθίας κα. Αγγελική Κοτταρίδη.
οπαίο εκτελείται από το Τμήμα
ΕΙ Λoounoboννi nw
Ελάδος (ΠΑΒ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεργο Ζaiμη , αναπληρωτή
άευουντητης Εοpς
της στο προσωπικό της προολ σε κο
ηγητή της
Σχολής του ΔΙΠΑΕ
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό
έργο, το o ΑuMδοίος
νωνικό δίκτυο, φανερνει το -ολοκαίνουρο όπως γράφει, πορτρέτο τυ
Μεγαλέξανδρου άγνωστο ακόμη σε
αρχαιολόγους και φλότεχνους-.
Όπως η ίδια αναφέρe γα δεκαετίες Ένα υστεροελληνιστικό
με το συνολικό ποσό των 62.000 ευρ .
έντονο τν απόηνο του ΠΟναυην
θήκης του Αρχαιολογικού Μουσείου της μπαρόκ ένας Αλέξανδρος θεός , όπως
Βέροας, ανάμεσα σ κλούβες με κερα μική , μσοκρυμμένος κάτω από παλιά κονάματα και ρύπους -βλέπετε είχε πίoω στην πατρα γη, τόσο κοντά στους
χρησμοποηθεί σαν ακοδομκό λκό τάφους των προγόνων και του γιου του
και βρέθηκε στα μπάζα κοντά σε ένα
Καταγραφή και αξιολόγηση πον παρόχθιων περιοχν
με ην χρήση πρωτόκολλων . (Η φωτογραφία παραχωρήθηκε ευγενς από Τον κ. Ζαήφη).
είχαν μάθει να τον βλέπουν οι πολίτες
του κόσμου που εκείνος ονειρεύτηκε,
ωσε αρχικά, ότι, σκοπός είναι η αξιαλόγηση της κατά
πόλης της Δοάμας καθς και η παότιτα του ερού στα
συγκεκριμένα ρέματα . Με βάσει αυτά, θα γνeι μια μελέτη
για να δούμε πς μπορεί να γία καλύτερη αξιαποίηση
αυτν των πeροχν
σαυρός παυ στα χάρα των όΕιων συνΗ κα Κοτταρίδη, εxμυστηρεύεται στι τηρητν μας ξαναβρήκε κάτι από την
πρω μερικούς μήνες , καθς αδεάζαμε παλά του αίγη!.
τς αποθήκες για τις αναπροσαρμογές,
τον είδα . παρά τις πληγές nou άφησαν οτήτων Ημαθίας , επpυλάσσει στο ε στο ωραίο του πρόσωπο οι ανες και η ρημά της σπουδαία δημοσιότητα , καθς
άγνοα , η λεοντίσια χαίτη, τα οναραπόλα όπως αναφέρε , καυτός ο Αλέξανδρος
μάτα, το απαραγνριστο βλέμμα ήταν θα πρωταγωνιστήσει στην έκθεση "Q
Ε Ο ΑλSξανάρος που αναζητούμε τα
ζωντανά του ίχνη στην Οκουμένη! .
Η προίσταμένη της Εφορείας Αρχαιάτως είναι η Αία Βαρβάρα και
επισκέπτεται ο κόσμος ,έτσι μπορούν να αατοηθούν και
άλλες περοχές για να υπάρξουν κάποιοι χροι για ανάπαυση , τρέξμο κτλ Eπίσης η ανάπτυξη αυτν θα μποmν Μon i oονά ολλανής Γα πορόδεγμα , αν έχεις μια περοχή με προ
σκος ) (Η φωτογραφία παραχωρήθηκε ευγενς από σινο μετριάζονται τα αποτελέσματα από την αuξηση της
θερμοκρασα στς s βhm τα προηγούμενα
Υόλη έχθεση "Αιγν μνήμη θα ανοίξει
στο τέλος του 2020 το νέο μουσείο των
Αγν για τους φίλους
της στορίας και του
πολιτισμού-.
Tον . Ζαφψηλ
ο Πρωνός Τύπος, μοησε
έργου, τον καθηγηπήκ. Γεργιο Ζαμη, ο οποίος σημg . ve λύσεις για την καλύτερη συντήρηση αλλά και Ε
ε τον υπεύθυνο του αποτελέσματα, θα συγγραφεί μελέτη, η οποία θα προτεί,
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπε
διαννωστκν εξετάστων
ρεoίες
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
TΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
ς anaκoνσης
n ΕEελEn ην έσση του μαστού
. Υπέpnxος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΗYDRAMA
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
GRAND HOTEL
LUXURY WITΗIN HISTO RY
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΙΑ:
ρόφος
Αξρνικός Τομογράφος
ογγείων
Αξονικές τομογραφίες
. αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
μ ν Τuα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Το ξενοδοχείο Ηroma Grmd Htel ενδιαφέρεται
να προολάβει μάγερα .
wν umΕ
Προύπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Οι ειδιαφερόμενα μπορούν να αποστεύουν βιογραφκό
με πρόσφατη φωτογραφία στο htpe:/bh.y2ΟΚοYx
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
' 009 100Δ
email: [email protected]
Ανακοίνωση
"Πρωινού
Τύπου"
Χαράλαμπos Χαραλαμπίδηs
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
θα θέλαμε να ενημερ.
|οουμε το νανωστικό μας
Τηλ. 25210-30076
Πάντα δίπλα έας
αμπin
Κιν. 6932-347415
δε θα κιλοpορήσα σπότς
6 Αυγού στου έως κα τις 16
Αυγού στου .
μαίimoτοάωτο
ούλλο
Πρωγού Τπαι, θα κκοφορήσα κανονκά στις 17
Αυγού στου
Από τη Δεύθυνοη
NΜα Δεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2os Όροφos
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 551226977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα