Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,πι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Πολύ υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς σήμερα
στη Λακωνία > σελ. 7
Γα 11η χρονιά
η Γορτή του Δάσους
στην Καστάνιτσα > σελ . 14
Εκδηλσεις και δρμενα
στη Λακωνία > σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάβΒατο 3 Αυγούστου 2019 | Ετος 24 Αριθμός 5703 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 [email protected] www.lakonikos.gr
Η επιλογή
του τελικού προσχεδίου οδηγεί στην εκπόνηση μελετν
Εκπαιδευτικό
ΑΠοκτά μορφή
νέο Μουσείο Σπάρτης
εργαστήρι γραφής
οργαννει
ο Λακωνικός
Τύπος
Από το μύθο
στην αρθρογραφία.
Εισηγήσεις ζωής
Εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό
εργαστήριο οργαννεται από
τον Λακωνικό Τύπο και την
Ακοδημία Ποίησης και Παραμυθιού αnό τις 16 έως κοι τις
22 Αυγούστου.
Το εργαστήριο , nou φέρει τη
ασφραγίδα του αφηγητή naρομυθιν , nonτή και ιδρυτή
της Ακαδημίας Ποίησης και
Παραμυθιού,
ΑΒούρη, θα πραγματοποιηθεί
στη Ζάκυνθο στο Πολιτιστικό
Χωριό-Σκαλιά- και η συμμε , θα είναι δωρεάν , όηως
Δημήτρη
η διαμονή
οωptω
Απευθύνεται μόνο σε όσους
κατάγονται από τον νομό Λ κωνίας Μηορούν να το nop κολουθήσουν
φοιτητές,
γονείς , εκπαιδευτικοί , ειδικότητες των κοινωνικν επtστημν , στελέχη ΜΜΕ καθς
και μαθητές δευτεροβόθμιας
εκπαίδευσης
Οι συμμετέχοντες θα έχουν
τη δυνατότητα να ασκηθούν
Τζανετέα: Να γίνει Πραγματικότητα ένα όνειρο 30 ετν
μένει η ανακοίνωση των αnοτε - κωνίας, Αδ . Τζανετέα, εξέφροσε Βγει oπότις " στοχειωμένες, καλεσμάτων μετά την αξιολόγηση τη μεγάλη ικανοποiησή της για ης λένδες και να anοκτήσει σάρκα
κι οστάν , αρκεί όσοι το περιστολούν ένα Πολύ σημαντικό Βήμα χίζουν να ενεργήσουν με συνένικού γραφείου -MOR- Archi- Προς την Πορεία anonεράτωσης Πειa , επιμονή , Προγραμματισμό
και οργόνωση , έν κομβικός na χρόνος
νημέρωση npoς τα τoυκα οιαχρονικό αmμa u ~ ΤΡopεoκρατικν
διοδικασιν . συνέχεια σελ 8-9
Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
ΣΠόρτης φαίνεται ότι Βρίσκεται
ηλησιέστερα aπό noτέ στην υλο- των ενστάσεων) έχει η ηρόταση
noinσn του, μετά την ολοκλή- (σσ φωτο επάνω) του αρχιτεκτοτελευταίες εξελίξεις, noυ anoτe στη γραφή κειμένων Που τους
αφορούν με Βάση την ειδικότητα τους ή τα άμεσα ενδιαφ διεθνούς
αρχτεκτονικού διαγωνισμού και
την ανόδειξη των τριν ηρτων Βραβείο .
bρobειων υpooμu
επλογή του Προσχεδίου (σσ ar
tects , nou απόonaσε το nρτο
ενός έργου το onoio έχει εδραιωθεί στην κοινή συνείδηση ως
ράγοντας θα είναι και
ροντα τους.
Το Παραμύθ, ο μύθος , η noiησn, η αρθρογραφία , οι εισηγήσεις, είναι θέματα τα οnoίa
θα αναλυθούν και θα δοουν
αποτελεσματικότητα
γραφή όσων συμμετέχουν
aπό την ηοιότητα της γλσ σας στην nοιoτητα της σκέΜMΕ
κοινωνίας Πλέον , φιλοδοξεί να
αντηεριφερειάρχης.
κΛίμιτ αΠΣ για τα Βαλέντσια στη Λακωνία
Υψηλές τιμές λόγω υψηλής ζήτησης και μειωμένης παραγωγής
Τυχεροί θεωρούνται όσοι naραγωγοί κατόρθωσαν να έχουν
σοδειά φέτος στο Πoρτοκόλι Βa λέντσια, κόντρα στις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες noυ ηροξ νησον Πολλές ζημιές στις καλλιέργειες του νομού Λακωνίας.
α αυτό επειδή οι τιμές nou συνοδεύουν την Πληση του Προτόντος, την τρέχουσα χρονική
ρος Μηλέτας , ηρόεδρος του
Αγροτικού
Εσπεριδοειδν Σκάλας Λακωνίας+Sparta Orangev , coι τιμές
έχουν anογειωθεί και κυμαίνονται τρα στα 35 με 45 λεπτά
το κιλό . Αυτό οφείλεται στην ζή
τηση και στη σημαντική μειωμένη φετινή Παραγωγή , όσον
αφορά στο νομό Λακωνίας,
Συνεταιρισμού
Τα κείμενα nou θα γραφούν
θα δημοσιευθούν στο Λακωνικό Τύπο.
Για ηερισσότερες πληροφορίες και δηλσεις συμμετοχής μηορείτε να καλείτε στο
τηλ. 6976 478073 .
υψηλές και συμφέρουσες για
τους nαρoγωγούς.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε, μι λντας στον ΑγροΤύπο,οκ Πέ το χαλάζι και γενικότερα την κακοκαιρία του ηερασμένου Ια νουαρίου .
Αφελή
φτερουγίσματα
γράφει ο Αθανόσιος Στρίκος
συνέχεια σελ, 7
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα