Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σ46ΒAΟ
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
ΑΟΟΧΗ
aapα AΕΕΑΡΤHT ΠΕΡΕΡEAΟΕΟΗΜΕΡA-ΕΤΟE uP Β86
Ο Σεπτέμβριος πλησιάζε ,
orluny
Α λες
"Εp poo
τα Περιθρια στενεύουν
1Φα havoκαυοpo br
Αe m .
oroo vρ δprmό ηeu
Τυφνας Κτηματικής
σαρνει επιχειρήσεις
ΣΤΙΣ ΟΛΟΓΣ
ΤΑΧΤΗΚΑΝ
ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΝΗΤΑ
M eceκoK Aulk
w omo μ.
ΒΑΡΤΠΜΗΜΑ
Η όεφη εmii
εtaon ouό
τ9ρ γou
για toν
εστίοon
σε nεpioδο
εργαoιακήκ
έξαρoης
paao. Mavaev a
ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣ0
MΟΡΑΝ
εδύττκ ού αες o oτμε
Η δΦΝ ν
συ Ι9
Σιβηρία:
Οκολογικά
φαγωδία
δ εpopί ε
ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ
20Μ00αw
ΤΟΥΤΕΛΕΙΟΥ
Τα πανανθρπινα ιδεδη Παγκόσμιο κτήμα
μe upoκ
pεφένς μκ tν
uνOα 5
οφκα Nx pκούonυμ os μnapye wnotu + οoo κκο
n uiηε u Μt α δ Msτo
Νapuλε Atpao
Τuoο ημεές
bxp αρ
μ ndοι ο
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ
wu ωΡα-.M
Ετοιμος να
πετάξει Ψηλά
Λουκέτο οε
άγνωστο,
καιοφύγιο ζων
w. m voκαίuς e
αppo onς
Φ00Ρ αcpop nu
α ii ς a p
3 006 uηλ dτι