Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
s 0 Βασίλης
Πanακωνσταντίνου
την Τετάρ
στις Ammothines :
Στο Πήλο
οι βάσες
της " Μαύρης
Θυελλας "
Mηαίνει στο
ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΜΑ
γήnεδο την
Κυριακή ο Πάμισος
Τα ταμηούρα
στο Μαγάκι
Τηl. 272102142 1, amak elelmmalcorm
Αρ. oύMou 12580
ΚΛέν ΕΡΙΑ
Σαββατοκύριακο
www.eleftheriaonline.gr
Η Κικό
Για να μην χαθεί άλλη μια τετραετία
Δημουλά
στην Εν
Να διεκδικήσουμε
όλη την Ολυμπία Οδό
ΛΛ 20-21
Ε9ΕΝΝ
Hnθaνoλογούμενη εnαναδημοπράτηoη τοu Πάtpa - npγoς Πρna αυτήν μηορεί να σηματοδοτηθεί με την επανένταξή του. Το επόμενο
να οδηγήσε τους nopaγoντες τις nεριοκής στη διεκδίνon ένταξης δάστημα είνοι Βέβοο όυ θα ληφθούν οριστικές anoφόσεις, και αν
στο νέο εναίο έργο άλου του δρόμου μέχρι τν Τοακνα. Η κρίση τα οδικά έpγα της Μεσσηνίας δεν είνα εντός του σχεδιοσμού του
oπένταξε το νότο uήμα της Ολυμπίας Οδού , κα η έξοδος aπό unouργείου, τότε θα έχει χαθείάη μία τετραεία για mν nεpιoxή.
400% αύξηση
αφίξεων στο
"Καπετάν Βασίλης "
ΣΕΛΔΑ Σ
| ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ολονύκτιο
θρίλερ με
διακινητές
μεταναστν
Υψηλές πληρότητες
με τσιμmημένες> τιμές
1ΕMΑΟ
ΕΛΑΒ.
0 αγωγός ύδρευσης
δημοηρατείτα
μέσα στο 2019
Στόχος Νίκα
η συνεργασία
Ο κατσίγαρος
ρυπαίνει.
τα nοτάμια
με τα
Enιμελητήρια
TEAA 4
Μη σκας!.
Εξειδικευμένο
Οφθαλμολογικό
νστιτούτο
#Eκεi1Μellon
Κουταλά
ΑΑΟΑΡΙΟS
sinapiseye
ΤΙ uτ0
Aιοθητική
Αρταποί0-Ζαχopοniaaτική
Κομμωτική.
Μαγειρική
Ποδολογία
Αρτonoio
Ζαχαροηλαστική
153 Ε μήνα
Χεφοopγoί Οφολμσpo
Αγνλο Ε
MD PO, ΕΟ
kαpoyείo Ματαρpόm
tor Muwnlos- ineppetponία
λoυοοpού
, Enμβάσεs haurμο
Μετpάσκεn kεpoο
Παγωτό από πρόβειο
Μάθες το 1εττuίνουμεf
Τηλ: ΣΕ210 25920ς
www.lekalfaplus gr
φρέσκο γάλα
μαA Εe nthe
Ιos Aga , 054
Μεσσηνιακής παρα γωγής
Ρoεβούs
MD MΟ Ο OMO
Hanvard
MFF Α
neδh νφεkse
ΒΕΝ Ε ΞΙΕΕΤΕΜΝΤS
ΜΑΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΑΣ
Aupptponde
σπά λαρουppn Βλεφoρων
Χρήσο Eνάnn.
ΜΠΑΤΑΙEΣ
ΑΥΤΟΚΠΝΗΤΩΝ
&&ΜΟΤΟ
OwDη συ ν
Bascom Paimer Eye Insiue
Miami, USA
82 ΑN
100 AΝ 09.91
θεροα Δακρύρpon
netoopθuλ αγa - Εpoβιαμάς
Λεωφ. r. frννηματά 28, λυφόδα , Αθήνα 1. 210 9622700
nfosinopίεyo.gr
ne 3κο να νωα
www.sinopίseyo.gr
Υδοm 1 μn - Τη. 2Ι210 81 07-Kn: 6970.7990ωρε
Εκκληση για τα
απορρίμματα του Δήμου Τριφυλίας
Β.ess
Free"and

Τελευταία νέα από την εφημερίδα