Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

3

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5204

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΛΟΥΟΜΕΝΕΣ

Συναγερµός σε Πλαζ
και Βραχναίικα
Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΠΟ.

«Πρόσωπο
της Ελλάδας
ο πολιτισµός»
ΣΕΛ. 9

ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Προχωρούν
οι 7.000
προσλήψεις
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 10

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

«Βρέχει» σοβάδες
από παλιά κτίρια
ΕΙΧΑΝ ΤΥΧΗ-ΒΟΥΝΟ
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆Ο
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
ΣΕΛ. 4

∆ΕΚΑΗΜΕΡΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Παλαµάς
ενώνει Πάτρα
και Νέα Υόρκη

ΠΩΣ ΣΩΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΓΛΑΥΚΟΥ

ΣΕΛ. 3

Φλεγόµενο
όχηµα...
εν µέση οδώ!

ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Η Ι.Μ. Οµπλού
εν µέσω
παγκοσµίων
πολέµων

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 19-23

ΚΟΜΒΙΚΟΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΑΓΡΑΒΑΝΗ
ΚΑΙ ΜΠΟΓΡΗ

Προµηθέας:
∆υναµίτης
στην ρακέτα!
Παναχαϊκή:
Και επίσηµα
Σιατραβάνης