Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

30oC, 21:00

25oC - Υγρασία 64%-90% - Άνεμοι: N-NA 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:40 - Δύση ηλίου: 20:51

€0.80

ÃéáôçíêåñêõñÜìáò

Δεξιά στροφή στην πολιτική, νεοφιλελεύθερη στην οικονομία και πασιφιστική-απολιτικίκ στάση στην
αντιπολίτευση. Το όλοι μαζί, που καλλιέργησε το ενημερωτικό συγκρότημα για να μεγαλώσει τη ζώνη
buffer, να ανταγωνιστεί τη λαϊκή πρωτοβουλία με τον εθελοντισμό και την εμπλοκή Τραπεζών και άλλων ευαγών ιδρυμάτων, που διεκδικούν φοροαπαλλαγές με παραστατικά φιλανθρωπίας. Η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015 (σ.σ. υποχρεωτική θα πει ο Τσίπρας) ενέπλεξε τη
δημοκρατική παράταξη σε μια διακυβέρνηση με όρους που δεν επιθυμούσε. Την οδήγησε σε μαξιμαλισμούς τύπου «παράλληλο πρόγραμμα» ενώ
τα στελέχη του μεγάλωναν διαρκώς τις αποστάσεις τους από την οργανωμένη πολιτική παρέμβαση στο πεδίο της κοινωνικής σύγκρουσης, με μια
κάποια υπεροπτική αισιοδοξία. Άλλοι πάλι, μιμούμενοι νοοτροπίες του αλήστου ΠΑΣΟΚ, μετάλλαξαν την πολιτική σε προσωπική ματαιόδοξη
επιδίωξη, καταργώντας τις ιδεολογικές αναφορές και τον εξ αυτών προβληματισμό, κρυπτόμενοι πίσω από συμπτωματικούς συσχετισμούς. 3>>

Σάββατο 3 Αυγούστου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4937

ΑΥΤΟΣΥΓΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΓΚΙΚΑΣ & ΥΔΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Äåí Ý÷ù ðÜñåé ôßðïôá, ëÝåé ï Íéêïëïýæïò!




Η συγκρότηση αποτελεσματικής και εξοπλισμένης Υπηρεσίας Καθαριότητας, το ζητούμενο
Από Σεπτέμβρη τα σπουδαία, λέει η Μερόπη
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος γνωστοποιεί ότι στην πραγματικότητα δεν
έχει ακόμα στα χέρια του το έγγραφο της απόφασης. Σε ανακοίνωση
του Δήμου, διευκρινίζεται ότι αναμένεται η απόφαση έγκρισης της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την κατ’ εξαίρεση ανάθεση της αποκομιδής των
απορριμμάτων σε ιδιώτη, προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές
διαδικασίες.

ÆïñìðÜò ï ¸ëëçíáò, åê âáèÝùí êåñêõñáúêÜ!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μια ακόμα σύμπραξη κερκυραϊκών, καλλιτεχνικών Φορέων Μάντζαρος, Χορωδία Σαν Τζιάκομο, Κερκυραίοι ηθοποιοί,
μετακλητοί καλλιτέχνες υπό την ηγεσία του Π. Γάλλια, στον εμβληματικό Ζορμπά.

Σελίδα 5>>

Ôçí ÊõñéáêÞ ç êñßóìç óõíÝëåõóç ôïõ Êñüíïõ

13>>>

ÃÑÁÖÅÉ Ï ÌÁÊÇÓ ÌÁÑÔÉÍÇÓ

ÓÜââáôï 3 Áõãïýóôïõ

Veendam
08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 1.627
Silver Whisper
08:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 486

ÊõñéáêÞ 4 Áõãïýóôïõ

Viking Star
08:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 954

Äåõôåñá 5 Áõãïýóôïõ

Rhapsody of the seas
09:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435
Koningsdam
09:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 3.375

8877 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

Ðáñïõóßáóç: Music ark, ç åëëçíéêÞ
ìïõóéêÞ áðü ôçí áñ÷áéüôçôá ãéá
äåýôåñç ÷ñïíéÜ óôçí ÊÝñêõñá 8-99>>

Óýóêåøç óôï
õðïõñãåßï ãéá ôéò
ÖõëáêÝò, ðáñïõóßá
ôïõ Ä/íôç Êåñêýñáò 3>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα