Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ιδιοκτησία: L&E ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.570. Τμή 0,60 .Σάββατο- Κυριακή 3-4 Αυγούστου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 %- Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350. htp:/vww.proinosiogos.gg [email protected]
Σε αναζήτηση οικονομικότερης λύσης για τις κρύες μέρες του χειμόνα ..
ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟ ΤΟ ΑΕΡΟΓΑΘΡΜΑΙΣΗ
Ο Σοχίζει πολύλγότερο από το πτρέλαιο εν με μκρές μετατροπές Μετηλογm ερηνεία-ανάλτση των επίσημων στοκείων..
και φθηνό κόστος χρησιμοπιούνται οι ίδιες εγκαταστάσεις Των
καλοριφέρ, τονίζεατνε ΕΛΙΑ6
Η ακτινογραφία του
τουρισμού στην
Ήπειρο το 2016
νοκή πλατίa Μamθoνiu 7n.
γορίου , επειδή η ΔΕΗ θεωρεί
Μπήκαν χθες οι υπογραφές για το έργο
Οι παλιές στρατιωτικές φυλακές
θα γίνουν Καλλιτεχνικό Πάρκο!
. nονοκέφαλος: έχει πιάσει μου WLTP , οδηγεί ακόμη και σε :1
πολύγγασος γρος aνEκριμένη μάλιστα περίοο - πρέ- κλθn n
Κinmκθ καγούρος ΤρόΣrην όγδοη θέση παρέ
: τ μεινε η Περιφέρεια Ηπείρου!
πος μέτρησης των εκπομπν
ρύπων και κατανάλωσης καυσί - νΟ άνο γίνετa 1
καταβάλλουν στα τέλη της χροπερπτσεις -11η σελ
>θ ΜΠΕΙΚΑΣ: Ανοήγονται νές προοτικές για την Παραλίμνιο . .
! wM το
; :ροuόο
+154% ( έναντι της οριακής:
Κύριες πηγές επισκεππν
της Ηπείρου είναι η ΑΑβανία !
(231.000) , η Γεp. η σελ.
τα συτοκίαύξηση 1
νηνα που κυκλοφόρησαν τα τπλειΓενέθλιαν χθες για τον Αρχιεπίσκοπο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: 27 χρόνια κοδηγός της
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αλβανία!
> Ατολαμβάνει σίμερα τον διεθνή
σεβασμό για
πολύπλευρο έργο του
κοl Ea o πάλ
Δήμο anoφευγουν τη
τακα να Χρ πα δά τα : μεταφορά nΟφριμμάτων
συ Μονάδ ΑΑ
σελ. 12
Κάποτε λειτουργούσαν ως
στρατιωτικές φυλακές , όπως
ε ένα Πάρκο τέχνης , αν | σε Εp o ο
ληλα και χαρούμενα και αναστάσιμα.
δεοέναmό mu
Όταν ολοκληρωθούν
οχήματα που βγήκαν σε κυκλοφοο Aργετσκοπου ΑΛn
01 ν 31η κτωβρίου του :
12η σελ
Χθες υπογρόφηκε από τον ΔήμΑ η
Αναστασίου.
εργα1992 όταν οι
Κο-ΦΜΕΤΟ Των 22εμάτων
ΑλΒανί 0nθδm και ur
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΓΝΩΜΕΣ
Μετά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκύρι ακου..
Τη Δευτέρα ξεκινά το τελικό
στάδιο προετοιμασίας του ΠΑΣ
Την Τετάρτη το πρτο φιλικό με Λάρισα
<Γαλάζιες Σημαίες> και
οι ακτές της Ηπείρου .
Ηυποκρισία
της έτωτης Αριστεράς!
θράσος
και τ
. Σε μίν-διακοπές
βρίσκονται από χτες οι
> Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ
> ράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΚΑΛΤΣΗΣ
nupoo Μ.
Ο ΔΕΝ συνηθίζουμε να εκθειάζουμε κυβερνητικά επτεύγματα , ουσ0 δάm ο εmΒάλλοοελεν και mo m τκ
του ΣΥΡΙΖΑ Οy τόσο Των απλν ψηφοφόρων , αλλά του mρην πρωme πλαι που ούm000ά Aοeρός Ατής ποπέτρe m
χρα σε υnoTελή των δανειστν, με το τελευταίο και πλέον κατο ΠΑΣ Γάνννα καθς
τους δόθηκε Τριήμερο
γραμμή , αnοτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό ήτημα
διαγείοση oς ΤΕΟΟς κΟλύμθησης επονοοζάμενης ως Καλυμβητική Παραλία , καθότι τα επί λέΓαννίκη προκειμένου
να φορτίσουν mς μπαΣημίο να κυματίει η Γαλάια
Το διεθνές αυτό σήμα maίζε ρόλο στην προσέλκυση ξένων πo ρoδεριστιν σε κουε mεροχ , aλλά όλου γνωρίουν με μεγάλη βε.
βαιόττα, Εληνες και ξένοι mopoθεριστές, όη σχεδόν
Τκό και κοισστικό βασικό στάδιο της καλοκαιρινής νε
προεποιμασίας που πραγματοοός moυ σποξηθλωσε τους Έλληγς πολτeς α άνοξ το ανορα
ne ρ0δς Tων λοθοομετανοστν . ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ
κΙς υ ποιήθηκε τις δέκα προηγούμε.
μ11ll !!!tΙtt!!ΝΙΗΙllllHl llll!lIΠil!!!HuitlitM
ΡΤ3ΥΝΟΣ ΔΟΓΟΣ
Το Πρωίτης Δευτέρας σ' όλα τα περίπτερα
Θλητικός ΑΟrΟΣ
Εγυρες περιγραφές Να αναφορές για όλα ταΠΟΡ
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΓΕΜΝΜΜΑΝ4 Ρ
ΤΗΣ ΔΕΥΤ ΕΡΑΣ
Anoκaιστική συνέντευξη του noooφoιpoτή ΑΜξανδρου Νικολιά
> Τα τελευταία νέα anό τον ΠΑΣ nάνινα
ν Το μεταγραφικό Πάρε-δσε στο Εραατaνικό noδόσφαιρο
Μα ξευρστή εβδομοδιαία εφημερίδα με λa τα γεγονοω tu Σapβοτοκριακου
1όα ανομένονται να γίνοuντην ερχάμενη εβδομάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα