Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή
Αυγούστου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6826
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Σε άμεση
ετοιμότητα
οι τράπεζες
για την άρση
Τίτλοι τέλουs για
mο ρe| τα τεκμήρια διαβίωσηs
- Σχεδιάζεται η σταδιακή κατάργησή τοus από το 2020
controls
Το τέλος των τεκμηρίων διαβίωσης ετοι- φτχειας.
μάζει η κυβέρνηση, 42
χρόνια μετά τη θέ - στηρίζεται, στις έμμεσπισή τους.
Από το 2020 τα τεκμή.
ρια για τις κατοικίες
και τα αυτοκίνητα που
ταλαιπωρούν
χρόνο τον εφιάλτη
εκατομμυρίων φορολογούμενων, θα μει - πασχολούμενους και
νονται μέχρι , να επχειρήσεις .
σβήσουν οριστικά από
το φορολογικό χάρτη.
-2υμφωνα με το σχέ. Τεσταδιακή κατάρ - λογικό νομοσχέδιο.
Εφορία με εισοδήματα
Το σύστημα αυτό θα
σες τεχνικές ελέγχου ,
τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και την υποχρε
ωτική
ηλεκτρονικν βιβλίων
από τους ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαΕ
τήρηση
Σε άμεση ετοιμό.
τητα για την άρση
των captal controls
βρίσκονται οι τράπε.
ζες , έχοντας προσαρ.
μόσει τα συστήματά
τους για την υποδοχή
της κανονικότητας ,
τέσσερα χρόνια μετά
το καλοκαίρι του
συνέχεια στην 11
Στέλιος Πέτσας: Σταδιακή κατάργηση των
ηρίων διαβίωσης
πωρο με το νέο φοροτερους να είναι μισθωτοί και ακολουθούν οι
συνταξιούχοι και οι ει σοδηματίες
Οι έμμεσες τεχνικές
ελέγχου που σχεδιάζει
εφαρμόσει
υπουργείο Οικονομικν στη θέση των τεκ
μηρίων διαβίωσης θα
διο του υπουργείου Οικονομικν
τεκμήρια διαβίωσης θα
αντικατασταθούν με
ένα νέο σύστημα εντοmισμού των πραγματι .
κν εισοδημάτων των
φορολογούμενων οι
οποίοι εν διαθέτουν
μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία και διά.
γουν πολυτελή βίο
εμφανίζονται
γηση των τεκμηρίων
Το 2018 περίπου 3
στα 10 νοικοκυριά φοτα
διαβίωσης προανήγ
γειλε ο κυβερνητικός ρολογήθηκαν για εισο"Εξοικο
νόμηση
κατ' οίκον"
εκπρόσωπος Στέλιος δήματα
Πέτσας , μιλντας στο
ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ rou δήλωσαν . Συγκεπολύ
μεγαλύτερα από αυτά
λέγοντας ότι το μέτρο
συμπεριληφθεί
στον νέο Κδικα Φο κριμένα 1.929.180 φορολογούμενοι
ρολογίας Εισοδήματος μεγαλύτηκαν για ενεργοποιούνται στις
περιπτσεις φορολο-Αnό us 16/9 ο ατήσεis
για τον β ' κύκλο
ο οποίος θα κατατεθεί ματα , ύψους 6,7 δισ.
στη Βουλή το φθινόγούμενων που οι φο
συνέχεια στην 10
ευρ με τους περισσό στην
Σε προ κρίσηs
| επίπεδα ο δείκτηs,
οικονομικού
κλίματοs
στην Ελλάδα
Από τις 16 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει δια.
δοχικά ανά ομάδα
περιφερειν η υποβολή των αιτήσεων
δεύτερο
eConoΝ,
για τον
κύκλο του "Εξοικονόμηση κατ' οίκον Ι".
Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, η αρχή
θα γίνει τη Δευτέρα
16 Σεπτεμβρίου με τις
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9