Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡFAEP
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12318
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σε πλήρη εφαρμονή το μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων Το 2020
αBig brotherm με nλεκτρονικά τιμολόγια
| αρελθόν θα αποτελούν το 2020 τα λογιστικά βιβλία για τις επιχειρήσεις και
τους ελεύθερους επαγγελματίες . Το νέο σύστημα που στοχεύει στην απλο ποίηση των διαδικασιν , τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον περιορισμό
της φοροδιαφυγής . Το έο σύστημα παρουσιάστηκε από τον υπουργό Οικονομικν
Χρήστο Σταϊκούρα και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιργο Πιτσιλή (φωτό).
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα δηλνουν
τα τιμολόγια τους τα
Παράλληλα οι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα
ταχωρούνται αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία τους.
Τιμολόγια των εκδοτν.
Εκτός από την μεγάλη συμβολή στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη μείωση του
διαχειριστικού κόστους που θα έχει το μέτρο αυτό για τις επιχειρήσεις θα βοηθά στο να
λαμβάνουν γρήγορα επιστροφή φόρου οι συνεπείς επιχειρήσεις.
Ειδικά Τμήματα
Ανοίγει ο δρόμος
για 6.900 Προσλήψεις
στο Δημόσιο
Σε υψηλά 11 ετν
ο δείκτης
οικονομικού κλίματος
επενδύσεων
στα δικαστήρια
ηνας από τους στόχους της κυβέρνησης είναι να
υδημιουργήσει ειδικά τμήματα μέσα στα διχαστήρια που θα εξετάζουν ζητήματα επενδύσεων προκει.
μένου να μην παρεμποδί εται η ανάκαμψη της χρας ,
είπε στον ΣΚΛΙ 100,3 ο υπουργός Διχαιοσύνης , Κ
στας Τσιάρας . Επιπλέον ο υπουργός Δικαιοσύνης 0ε
σε ως προτεραιότητες την αντιμετπιση των παθογ νειν που αφορούν στην καθυστέρηση της απονομής
δικαιοσύνης και της πολυνομίας ,
Η Δικαιοσύνη ανασυγκοοτείται και επανέρχεται η a σθηση τηs ανεξαρτησίας που πρέπει να έχουν οι πολίτες.
Για τους ποινικούς κδικες ανέφερε ότι τους άλλα.
ξε η προηούμενη κυβέρνηση με την ΝΔ να εχτοάζει
την αντίθεση της σε συγκεχομένα κρίσιμα άθρα με
τα οποία αποφυλακίζονται καταδικασθέντε .
ηντονα ανοδιχά κινήθηκε τον Ιούλιο ο δείχτης
Uοικονομικού κλίματος , στις 105,3 μονάδες
από 101,0 μονάδες τον Ιούλιο, επίδοση που είναι
η ννηλότερη από τον Μάρτιο 2008.
Σημετνετα βελτίωση των προοδοκιν σε όλους
τους επιχειρηματικούς τομείs , ανεξαιρέτως .
Η κατανυλωτική εμπιστοσύνη φθάνει στο υψηλό τερο επίτεδο των τελευταίων 12 ετν . Καθς πρ
χειται για την πρτη μετεκλογιή έρευνα είναι φα
νερό ότι η αρχική επίδραση του αποτελέσματος στις
προοδοκίες πολιτν και επιχειρήσεωνείναι θετική .
Ηδη , έχουν καταγγυpεί σε προγρμματικό επίπεδο και ο πρτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης
που αναμένεται να οροθετήσουν το πλαίσιο πολιτι
κής στο οποίο θα κινηθεί μεοοτρόθεσμα και θα δια .
μορφοουν τις προοδοκίες στο επόμενο διάστημα .
Πίντε φάσεις προσλήψεων στο Δημόσιο αναμένεται να πάΖρουν το πράσινο qωs για να πραγματοποιηθούν εντός
του 201 .
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που θα ανοξονν είναι 6.907.
Μέχρι στιγμής, φαίνεται πως κλειδνουν- οι προολήψεις στις
εξής υπηρεσίες του Δημοσίου:
) -Βοήθεια στο Σπίτιο: 3.250 μόνιμοι εργοζομένοι(στους
ΟΤΑ) .
2) Αστυνομικού πρόοληνη 1.500 ειδικν φρουρν για την ομά
δα ΔΙΑΣ
3 ) Υγεία: Το ΑΣΕΠ ναμένεται να στελει προκήρυξη για την
πρόoληψη 1.300 ατόμων μέσα στον επόμενο μήνα .
) Δήμο: Η προκήρυξη για mην πρόοληψη 757 μόνιμων εργα ο
μένων σε οΤΑ και ΝΠΑA
5) Υπουργείο Οικονομιχν: πρόoλημη 100 ατόμων στο υπου γείο Οικονομικν.
Νέα πρόεδρος Α.Γκερέκου
Eurostat: 1 στους 2
αδυνατεί να κάνει διακοπές
Μεταποίηση:
Ανεβάζει στροφές
μ μισοί Ελληνες (51%) , αδυνατοtoαν το 2018 να
πάνε μία εβδομάδα διακοπές μακρά από το σπίτι
τους , Μεταξύ των κρατν- μελν, οι χρες που κατέγρα ναν τα υψηλότερα ποσοστά με άτομα τα οποία βρίσκο νται σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση, ήταν η Ρουμανία
( 53.9% ) , η Κοοατία ( 51,3%) , η Ελλάδα και η Κύπρος μ
μεταποιητικός τομέας της Ελλάδας ξεκίνησε δυναμικά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, καθς σημειθη
ηαυτρέφει στον χρο του Τουρισμού η Αντζελα Γκερ
υοu καθς είναι η νέα πρdεδρος του ΕOT , όπως ανα κοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού . Η x . Γχερέχου έχει ασχοληθεί πολύ ενεργά με τα θέματα του κλάδου καθς διε ταεσε υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού στην κυβέρνηση του Γιρrou Παπανδρέου το 2009 και υφυπουρ .
γός πολιτισμού και Αθλητισμού στην κυβέρνηση Σαμαρά .
κε επιτάχννση της ανάπτυξης συνολικά. Εξελιξη πο έe
: πλήρη αντίθεση με την ειχόνα στην Ευρπη . ο
χεται
Δείχτης Υπευθύνων Πομηθειν της HS Markit nα τον
τομέα μεταποίησης αυξήθηκε στις 54,6 μονάδες τον Ιου λιο καταγράφοντας υψηλό τριν μηνν.
ποσοστό 51%.