Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ ΤυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
2 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2019
t Βρυτής - Νικ
oος Καραθάνς 1951-1 974* Ιδωκτήρια-Εκδότρια Σταυρίδοω L Στιλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ
Περίοδος 1' ( 1974)-Ap. φίλλου 6830-11.928
0,50 ε
Ένα ζευγάρι
Ανοιχτή επιστολή
προς το Υπ. Υγείας
Μαζικές προσλήψεις
στα Νοσοκομεία
ζητούν οι εργαζόμενοι
της Δράμας
Πρόταση- σοκ της
ΕΡΤ για ψαλίδιν
Συνάντηση εργασίας
του Προέδρου
του ΕΒΕ Δράμας
με τον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων
δεκάποντες κόκκινες
γόβες για βοήθεια
60% στην Super
προς φτωχούς!
σελ. Βη
League 2!
σελ 3η
σελ . θη
σελ. Τη
Δρόμος καρμανιόλα
η στροφή μεταξύ κυκλικού
κόμβου και
Στην τελική ευθεία η ολοκλήρωσή του μέχρι τέλος του 2019!
Στον οικισμό Αγγίτη 500 μέτρα
από το ομνυμο Σπήλαιο
το Παλαιοντολογικό Πάρκο Προσοτσάνης
Χωριστής
> Nεκρός σε τροχαίο τα ξημερματα ο 29χρονος Μάριος Αμανατίδης
Χρειάζεται επειγόντως η επέμβαση των αρμοδίων!
Μαθητές θα μπορούν να κάνουν ανασκαφές και να ανα καλύπτουν
προπλάσματα απολιθωμάτων μαμούθ σε φυσικό μέγεθος
ΕTOMΟ αναμένετα να είνα μέχρι τέλος
του χpόνου, το περίφημο Παλαοντολο γκό Πάρκο Προσστσάνης Πρόκεται για
ένα σημαντικό έργο , nou εντάσυεται στο Διασυ
νορακό Πρόγραμμα Συνεργοσίας ΕλλάδαςΒουλγapίoς 2014-2020, και συγχρηματοδοτείτα
ατό την Ευρωπαίκή Ένωση υπό την επίβλεψη
του Ευρωπαίκού Ταμείου Περιφερασής Ανά muης
Στόχος του προγράμματος, αλλά κα της δημουργίας του Παλαιοντολογικού Πάρκου Προσοτσάνης, εναι η προθηση της διοσυνοριακής
συνεργασίας, φέρνοντας κοντά τους δαφορεn
κούς φορείς της διασυοριακής nεροχής, npoκεμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της
πεpιoχής και την μετατροπή της σε κάντρο β σμης ανάτπυξης.
Το έργο , αφορά στη διατήρηση, npοστασία
κα ανάπτυξης φυσκής και noλτιστικής ληρο νομάς της περιοχής και εκτελείται σε συνεργαoία του Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου
Τσεnελάρε της Βουγαρίας
Σπς δύο αυτές nupoές, υmάρχρυν σμαντικά nλaoντολο μκά στο0εία, τα οποία είτε δεν έχουνσυντηρηθεί και προστατευθεί , είτε δεν έχουν προυeηθεί με τον καλύτερο δυνατό
Παράλληλα, οαδημαbά ιδρύμαπα, μηκυβερντικές οργαν
ε, ομόδες εραστιχνν δον είναι στενά συνδεδεμένοι έτα
στε να ανταλλάξουν πληροφορίες και γνσες και τελοκά να
Το σημείο όπου ο vεαρός Αμαναπίδης
ΤΗ ΖΩΗ του έχασε σε θανατηφόρο έχασε άδο ξα η ζωή του . Το εκκλησάα
τροχαίο , τα ξημερματα της Πέμ στην άκρη που δρόμου , μαρτυρά τους
ριος Αμανατίδης , σε ηλικία μόλις 29 άσφαλτο, αλλά και το ότι κάποιος πρέ
ετν . Ο Μάριος Αμανατίδης καταγόμε - πει να ασχοληθείσοβαρά με το ήτημα
Του θανόση Πολυμένη
πτης 1 Αυγούστου eες) , ο Μά - αδικοχαμένους θανάτους
νος από τον Καλαμνα Δράμας , ήταν
νωστό και πολύπλευρο στέλεχος του
κΚΕ Δράμας, και μάλιστα ήταν και υποαυτό.
και το Κέντρο Ενημέρωσής του και στεγάζετα στο npην σχολικό κτίριο του οκσμού.
Εναγεγονός ότι , ταηρτα bwη αθρπνης παρουσίας στν
περιοχή του Νομού Δράμας ενταπίζοντα από τα ευρήματα
ανουκαφοής έρευνας στο σπήλαο , όπου ενταίστηκε εγατόσταση noλαοθν κυνηγν . Πω συκοχρμένα, npoeπα να
οστά ζων και λίθνα εργαλεία, nou
Ο οδηγός του αυτοκνήτου φέρεται
ψήφος δήμαρχος του Ε στο Δήμο α έχασε τον έλεγχο του αυτοκνήτου
Δοξάτου , ως επεφαλής της αής καιπροσέχρουσε με σφοδρότητα σε κοΣυστείρωσης- και είχε εεγεί δημοτι, λόνα Από τη οφοδρή πρόσκρουση
τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του
κός σύμβουλος .
Ο Μάριος Αμαμανατίδης, ήταν ανα πληρωτής εταιδευτικός Εδικής Αγω
0μαπος, ο οποίος απεγιλωβστηκε με
τη βοήθεια της ειδεής ομάδας της Πυσυμβάλλουν στη μελέη της nαλαοτολογας κα της φυσυής Παλαολθή Enoχή (50 000 χρόν ovολoγούνται στη Μέση
npm).
Υής και είχε εργαστεί σε Δημοτικό ροσβεστικής που έσπευσε με τρες άνΣχολείο της πόλης μας με την ιδότητά τpες, Δυστυχς ο άτυχος νέος δεν
Το Παλαοντολογικό Πάρκο Προσστοάνης, αοτελεί ένα φλόδοξο eργο , αυτό της διαμόρφωσης ενός Πάρκου-ζωντανού
Μηρονομάς της ευρύτερης δασυνοροής περιοχής . Εn
πλέον, α άνθρωηa και τα naδιά έχpuν περιορισμένη πρό φαση , στους noρους της - τον τομέα της noλaoγΤο
υκαρίες να anoκτήρουν γ uης κληρονομιάς και τις μουείου , nou α εηoέπτες θα τοanολαμβάνουν αε συνδυα λογίας
Ο κύριος στόχος του εγιεκριμένου έργου είναι η δημουργίας
μιας βιοσιμς υποδομής nou θα επτpέψε τη δημουργία, την
ανάπυξη και την προθηση της παλαιοντολογής ταυπότητας ρατηριστικό είναι ότ, αάδες μαθητν που θα το επικέττονΤης διασυνοριατής περιοχής.
Το Παλαιονταλογικό Πάρκο
Ο Δήμος Προουτσάνης , έygι την τύχη να περλαμβάνει στις παδά θα αpνδιάζονται ευχάριστα από την aρουσία npoλα ετάσεις του , το γνωστό Σπήακο του noταμού Αγγίτη , nou έχε σμάτων κατοοκευοσμένων από καουτσούκ, στο φυσυό μέyυθoς
noiξε σημοντοό ρόλο στον noλπισμό της περιοχής , όπου έχει
διαμορφυθεί και το Παλαιοντολογικό Πάρκο.
άντεξε στα τραύματα του και μετά από
μίση ρα έχασε την μάχη με την ζωή ,
εν πpοανάκριση γα τα αίτα του δυστυχματος δενεργεί το τμήμα τροχαίας
σμό με το πστάμο σπήλαο που διαρpέετα από τον πσταμό Αy Σύμφωνα με όσα έχουν γνει γνωστά
το τροχαίο σημειθηκε περίτου στις
0230 τα ξημερματα της Πέμπτης, στο
4ο Υμ της Εθνικής Οδού Δράμας-Καβάλας , στη γνωστή στροφή καρμανόλα
Μγα μέτρα πριν από τη δασταυρωση
της Χωριστής.
Οχρος θα είίαι εmσκέφμος για όλους κα βρίοεται noλύ
κοντά στον φυσικό χρο όπου βρέθημαν τα αολι θματα Χ Δράμας
Δρoμος καρμανιόλα .
ται, θα μπορούν να κάνουν ακόμα και ανασκαφός σε διάφοpα
σημεία του πάρκου , εν κατά τη διάρκεα των ανασκοφν , τα
Το συγκεχρμένο σημείο του δρόμο
στό τη Δράμα προς τη Χωριστή, αποτε
λεί ένα από ταχειρότερα σημεία καρμα των ζων nou aνακαλύφθηκα, όπος τα μαμού .
Ελίζουε ότι
Το Πάρκο , βρίοκεται στον οικοσμό Αγγίτη, 500 μέτραπερίπoυ ξα και θα είνnνταμα το Παλοιοντολογκό Μουσείο θαανο
ατό το αμνυμο Σπήλαο
λα, καθς πρόκεται για
μια απότομη στροφή
σελ3η
επoκέψpω από όλους!
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγγρονες υnηpeoίες
διαγνωστκν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αneκόνoης
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnχος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
HYDRAMA
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
GRAND HOTEL
LUXURY WITHIN HISΤORY
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξρνικός Τομογρόφος
. Yntpnxο-Τriplex aγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστnρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Το ενοδοχείο Hydrama Grnd Hotel ενδιαφέρεται
α ηpοολάβει μάγερα.
Επeυμητά προσόντα
. Πυχχο Μαγαρκής Τέχνης.
. Προϋπηρσία σε ανάλογη θέση.
α ειδιαφερόμενοι μπορούν να ατοστείλουν βογραφκό
με πρόσφατη φωτογραφία στο rttps/btly2aKowk
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Faκ 25210 22413
email atdiagnos @gmalcoοm
Ανακοίνωση
"Πρωινού
Τύπου"
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
θα θέλαμε α ενημερ| οουμε το ανανωστικό μας!
Oό , ότι η οφημερίδα μας
δε θα κυκλοφορήσα από πς
6 Αυγούστου έως κα τις 16
Αυγούστου
Το επάμενο φυλο του
Τρωνού Τύπoυ, , θα κυκλο| φορήσε κανοικά στις 17
Αυγούστου .
Aπό τη Δεύθυνοη
Τηλ. 25210-30076
Πάνα διπλa 6ας αξοτέση
μαimo φωωτο
Κιν. 6932-347415
Nία Διεύθυνση
Τ. Παπανδρέου 34-2οsΟροφos
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
E 25210 55122 Ο 6977 472890