Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φου κ
SUPER ΕΜARKET
ΡΟΔΟΣ
Καμείρου 79 & Μ. Πετρδη
Παροσκευή 02/08/2019 ρa:10:00
. ΡΟΔΟΣ
Περνού 148, Αφάντου
Ποροσκευή 02/08/2019 Πρα: 18:00
. ΡΟΔΟΣ
Μ. Κωνσταντήνου 53
Σάββοτο 0308/2019 Πρα 10:00
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
EΕΣ Ε ΑΟΕΗΕ
Η Διεύθυνση της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
σας Προσκαλεί
στα εγκαίνια των νέων μος καταστημάτων .
Hnαρoυσία σος βα μας χαροποήσει ιδιαερα
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμη Eι AΡΦΥΛΟΥ 22.257
40 ΤΕΛΔΕΣ
Bonus" στους συνεπείς
δανειολήπτες, στους
οποίους οι τράπεζες
θα χαρίσουν τόκους
ΣΕΛ, 3ΘΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ
οι ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ
Η ανακύκλωση
Πρέπει να τεθεί
σε Προτεραιότητα
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σημονκή n npoond noυ γίετa anό τm δήμα
Ρόδου
ΣEA 15-17
|ea avακnpκεί το Σέββσιο από
Καpndeou
w διμοτικό συμούλο
ΕA, 6
Η ΥΘΥΤΑ έφτιαξε
διαγράμμιση σε
κεντρικό δρόμο
ELENI FOURΕIRA LIUFΧωρίς νερό
ΗΕΗ 2/0 1Τ21 1 ΔΗΑ OΙ Λαερμενοί
Ηκίνηση aτή έι και ουμβολικό κορακτήpo opού
οι διαγραμμίας έοuν 'tξρφoστer .
Κάnνε n ανίn δεξομενής και δεν έτε oνκοστεθεί
ΣΕΛ 11
.ΣΕΛ 10
-CM K
ΤΕΙΑΧ.
4 Υ Σ
1005οαο.