Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΟΟΧΗ
werΑΑΡΤΗ ΠΕστΑΝ Ε9ΕΡuA - ΕTOE ω
Δύο νακροan
Aspxaroύοε
κanoος cπιέλους
Πησoi n dpa
μ po0ων
φopu άρό
υ nοori
nao δmpμε
Ενιαίμ δημοπράτηση
Ιευτός του 2019
[ΠΑΤΡΩΝΠΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΑΡΕΟ
ΤΑ ΛΟηΤΙΚΑ
ΒΙΒΛΑ
ης ts
s aD0iοην αnό
TO EPTO
θα γίνει ,
είnε στη
ουνάντηση
με ιον Κσια
Κοpαμανλήο
Πρωθυnουργός
ΟυEU Om
εyxatαλείπa
το σημερινό
σχέδιο
κατάτμησές
του οε οκτ
εpγολαβίες
ppioεmή βe
m pe νο m
πιab- 3031 pφο
λκανγέ ν.
0LΠAKΟΤΑΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΝΟΕ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΕ
8 gaν Τ
8 Ο1353
Αγοράκι 3,5
ετν υπέστη
ηλεκτροπληξία
, p κ ηοt
3μυυ w
μhyr s
αφ80ς
Σνnpk opn αγ
Εφeκd
wαMε. Mop
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ
Αντί για γαλάζιες, μαύρες σημαίες
ΑΕΝ ΣΤΗ Η
ΑΛΑΒΡΤΤΝ
οΗμn κωoMp Oαoo
uαν Φ
pςsoηw
Α οsμona Ο
pedpa
Mou, Poεo m tepp wή
h tiva aυτό
ο Προμηθέος
με mν
oppoxpeμα
nou μας
καθορίζa:
dianomi
Μep pεγ
ΤCoURE
pe at ο
ου α 00η