Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ 72 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
είχε τουρίστες!
ΠΡΩΤΗ ΒΟΛΤΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ..
Τ. eλp
ev Ηλεί
ΠΑΤΡΙΕ
18η ΕΚΒΕΣΗ
Με ένα βιβλίο
από Κουρούτα!
την Ολυμπία 0%
Η' ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΗΛΕΙΑ -ΠΑΤΑΕ
Πορασκευή 9 Αυγνύστου 3019 putrinews κom Αμιθμός φύλλου 0965 ΕΥΡΟ 080 C τιμή Αθήνας 16
ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΓΣΘΩ ΑΝΑΡΩΤΙΠΑΙ 22ΧΡΟΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΔΕΝ ΕΚΕΙ
Πρόβλημα!..
Γιατρός
Παρατήθηκε
με αχμές
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Δεν . εδαν το ακρωτηριασμένο της χέρι
και έτσι απλά της έκοψαν το προνοιακό επίδομα . .
LaP ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ
Διοίκηση κσωτηρίαςν
Η ΣΚΛΗΡΗΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΤΕΓΗ
Εστω κοι τν ύσιστη
ρα αργά x0ες βρόδ
τα μέλη και ο φaλοι
τοu nονηλειοκού . το
onola Eentnνούoo τα
30 Dopouσίο και του
κοεκλεγένο δημάρ .
χου noonου κ Τόκη
Αντυνοκόηουλου, εξ
λεξον Τμελές διουκη .
ικό ουμβούλιο οumpίoς, tης ομάδο .
καθς και 10μελή εnτpon με σκοno onό oμερα κιάλος νο τpέξουν όλες Τις δοδικοσίες
nou anotoντοι για να κοτέβει η ομάδα στο
νέο npωr 0ληpο της Εθνικής
νατικότερο στο φάλλο του Σaββόουλ.
ΤΟΥ ΚΕΠΑ ΚΑΙ
ΕΝΑΤΣΙΓΚΟ ΚΑΙ ΧΟΡΙΣ
Η ΝEΑΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
ΡΕΥΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝEΙ ΤΟ
ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙ!
ΤΟΥ 5GR .
ΘΕ(Δ 3Θ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΑΒΒΑΤ
Χριστίνα
ΚΟΛΕΤΣΑ
ΑΛΙΣΗΣ
MΔsne υ bμ
aowα οικpo
PoΟTNα τorΡ
Aφό Τoporo
ρ με δp
α ummα η wK
wwww.abie
OMσr1ormmtengamonie
3 An 2019p83
ΕAΒΒΑΤ
mav nakp Agara Open Mal ou Kal
ΑΝΤΥΠΑΣ
o nΡΟΔΡΟΜΟ
M ΑwΗ
w E υ
ΙΜΗ ΦΙΑΛΗΣ 120 ευρ
Λαϊκό Πανηγύρι
στο Κατσαρού
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΙΑ ΤΟ ΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ
istante
BRANDS
Σάββατο 3 Αυγούστου
Πρόσκληση Εγκανίων
κΤΗΜΑΤΟΕοΝΡΜoΗ ΙΚ
Eοuμε epά e o poοοooupe
σια ηον ου tou μas oμnuu
emv nopoou 2 Αυγούσιου pe 210
σην Epμού 6 ον nyr
(ΜΕΜΑ)
μ ΣΙΑΗ
u u Δ Ηmpouoa o e μ tunou daup
Με εtipnon
Μάn & AΝ oonoυλo
Με τους
Γιάννη Λάγιο
Γιάννα Κυριοκοπούλου
Κλαρίνο: Ανδρέος Ζαριφόηoυλος
| Προσφέρονται roupνonoua και noτά
ις b4po Η hn 1
tmu k htης bνήp . me
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣΕΝΙΕΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
tίναι ω