Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΑΡΡΟΣ
Παρασκευή 2 υγούστα 2019 wwwt harros news.gr
ΕΑΙΟΛΑ .
Aρiθμ. φύλου 35.90
Κάτω οι τιμές
εδ, Πόνω
η κατανάλωση
ιστην Ισπανία
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕ PI ΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τμή 1 ευρό
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΠΡΤΟΒΟΥΛΙΑ
"ΣΥΝΟΙΚΟΥ ΜΕ "
Ο ρόλος της
Κοινότητας
πυρήνας της
αυτοδιοίκησης
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙ ΠΟΙΝΗΣ
σaδα 7
από χθες για ανήλικους παραβάτες
ΑΑΡΟΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Δεν ' περππτάει"
-ο θεσμός
της Αστυνομίας
σaδα5
56 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ανάγκη
απαντήσεων
για ειπτσες
στην υγεία
"Σάρκα και αστόν παίρvει η πρωταβουλία της Εισαγγελίας Πρωταδικν Καλαμάτας,
που έχει επίκεντρα τους ονήλιkοuς παραβάτος, μ την ένεpγoποίηση συγκεκριμένης δυνατότητος παυ δνει η ναμοθοσία
γα αποχή από ην άσκη ση πονκής δίωξης για αρσμένα αδική ματα , άπως αι παραβάσεις του ΚΟΚ και opap μαγή
όλλων αναμα ρφφτικν μέτρων γι τα συνέτισ μό τους. Έτα, από χ8ος νόαραί παραβάτος άρχισαν εργaσ ές καθαρισμού
Και δαμόρφωσης του αιθpίau στο Δικαστικό iέγαρα Καλα μάτας.
σάίδα 6-7
σαλδα 5
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛAMΑΤΑΣ
Ηορδιά του φετινού
μαλοκαιριού χτύηηδε
στον Αρι
Το πρόγραμμα
των εφετινν
"Νεστορείων"
ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΡΑΣ
Έσβησαν ας
διαγραμμίσεις,
άγνωστο γιατί
Θεομός έχουν γνειση Δημοτική Κονστητα
Χρας του Δήμου Πίλου-Νiοτορος
τα ΝΕΣΤTΟΡΕΙΑ
σα, 12
συδα 4
ΑΚΤΕΟ
ΕΧPRESS
Απάντηση σε Τατούλη για απαλλοτρισεις ΣΑΙΤ
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
σα. 10
ΚύkkousΓΟLS15
hενογνnς ην τη w Φεyι
tωuoγήμανς σς
|pεφμήνς myφr)
τοΙΚTEO ΕΧΡESA
ουμμευέχεα αήpωση
Ε omeλo νακανοφο
διαυ 5κil
Κokkous
SNACK CAFE
prΟBE1
DELIVERY 27220.22522 ΜΕΣ ΣΗΝΗ
Παύλου Πτωχού έναντι Δημαρχείου)
ΜΠΑΝΙ0-ΠΛΑΚΑΚΙ -TΖΑΚΙ
Τιλ. 27210-64558 27Ι066077 wwepskor
www.pamtazisak.gr