Πρωτοσέλιδο Ημερήσιος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
AP-Ξεκινάει σήμερα το Saristra |
SYAI0 Festival στα Παλιά Βλαχάτα
Mειστός.
φαΤΙΤΚΑ
ΕTΟMΟΤΙΚΟ
ΕΞ0Dυ
ΑΙΣΑΡΟΣ
για6 μέρες
ουιρός ΑΛΕΑ
ΒΙΠE ΑΡΤΟΣΤΟΛΙΟΥ
1671022616-ΦΑE: 26710474
καύσωνα
ΤΟΥΡΕΜΟΣ
9ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΠΑτdα
Οτ0 τιΜον
Πρτς σις ειδήσεις
Πρτος στην κυκλοφορία
www.ketalonianmantata.gr E-mail: [email protected]
καθημερινή εφημερίδα Κεφαλονιάς και ιθάκης
TOU EOT
ΚΩΔ. 3576
ΠΡΑΣΚΕΥΗ 2ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΠΛΔΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ 28ΑΡ. 7113
ΤΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2Ε
Τ0.ΜΠΑΑΚ
ΣΤΑΜΟΥΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
. ΚΡΕΑΤΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
. ΚΡΕΑΤΑΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΗΣ
Ιτων 2 σκανδάλων
στο Δήμο Ληξουρίου!
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Τηλ.: 26740-61052
ΤΥΡΟΟΜΕΙΟ
Τηλ.: 26740-61950
Οδίμερχος Aηουρίυ
Τλατσιβέληw
I ΓΡΑΦΕΙ Ο POΒΙΝΣΩΝ ΚΡΟΥΣΣΟΣ
Levante Ferries.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ Φ ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ 4 ΙΘΑΚΗ 4ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΥΛΗΝΗ (262320-ΠΑΤΡΑC 610000 -18ΑΚΗ (2574000450-ΠΟΡΟΣ ΚΕΟΑΜΟNΙΑ( 374072450 -ΣΝΗ ΚΕΟΜΟΝΑΣ t 2740220
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ| ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Κποσκευές. Επκυς + Στρήσεις
Περιποιήσεις Κήπων
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-Κρμμοκοτές-Εργκολος-Παπμαπια Α. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
Τοχοποιία -ίλακάκιαΣοφαντίσματα
Ελαιογρωματισμα τ 6976-711679
ΑΡΤΟΠΟιΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
www.kefalinongefseis.gr
6936-919834
Limanaki
0ηαντα
PREMIER
since 1990
ΜΑΣ29 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΑΣΣΚΙΑΣΗΣ
TM: 2710231, 510 E 2371ΕΗ κait
| Μεροτία 3 Πάτρα. Τη: 610240 Γax 514204
www.hotelMimanakd.gr, e-mal manaklghotellinanakdl.gr
www.premierkefalonia.gr
30 ΜAΤΙ 2 , ΚΑΙΡΟΣ-ΜΙΚΡΑ ΦΕΡ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 2, ΧΑΤ-TΡΙΚ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 4, H-SPORT 12-13, ΜΙΚΡΕΣ ΑΤΕΛΕΣ 15-16, BIOGGER 17
π ΕΛΤΑ