Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.569. Τιμή 0,60 . Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΩANΝΙΝΑ 453 33Τηλ. Κέντρο 26510 25.677,3,791- Fa 26510 30350 htp:/wproinosiogos.gre [email protected]
Εργαζόμενοι κατά Δημοτ. Αρχής Ιωονίνον, με τη θερμοκρασία να χτυπό κόκινο
ΑΣΚΟΥΠΑΙΑ 4ΑTΑ ΠΙΗΙΟ ΤΟΔΗΝΟ
Πλούσιο μενούν είτεη τελευταία του συνεδρίαση
Το νέο Κλειστό Γυμναστήριο ι
Δημοτικό Συμβούλιο
Ο ην καφδιά τw αλοκαιριού η αποκομιδή γίεται μεα'εμποδίων ελέω.. διν
Ο λαθόριστα παρά τς προειδοτοήσεις παρομένουν οκόπεδα, ενό μκρές
χοματερές εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες στο λεκανοπέδιο
τα Αδέσποτα στο
. Η θερμοκρασία χτυπά
κόκκνο ης Τελευταίες ημέρες , οι
προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρο λογικής Υτηρεσίας κάνουν λόγο
Τουλάχιστον για ένα δύσκολο ακό .
μη δήμερο και παρά τούτα η απο κομιδή , κυρίως εντό ης πόλης
Των Ιωαννίνων, γίνεται μετ' εμποδων και με καθυστερήσεις.
Εγκρίθηκε η παραχρηση έκτασης στο Βοτανικό για γυμναστήριο .Έρχεται
η σύμβαση για Την ανάπλαση Των πρ. στρατιωτικν φυλακν Με 300.000
η επέκταση του κυνοκομείου .Γρipoς η στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου
ΤΗΙΤν
. Σημαντικά ζητήματα όπως η
κατασκεή νέου Κλεισού Γυμνα .
στηρίου στον Βοτανικό και η μεταΤροπή της παραλίμνας έκτασης
[ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
Των πρην στραπωτικν φυλακν σε Πάρκο Πολιmσμού αποσχόΜα τουριστκή πόλη, ότως είναι
τα Γιάννενα , το πρτο που έχει να
επιδείξει στους επισκέπτες της είναι
οι υπερχειλισμένοι κόδο με τη δυ σοσμία να κυριαρχεί και τα έντομα
να κάνουν επτήσες, πάνω από αυτούς.,
Το πρόβλημα , σύμφωνα με ο
Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν . Ιω
ανίνων , όπως παρουσάστηε από
την Πρόεδρό Τους Tνα Ζ5κα, στο
προχθεσνό Δημοπκό Συμβούλο - και μδή , εξαπίας Των θερνν αδειν ,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σωροί σκουπιδιν δίαλα από τη λνη, με φόντο ξενοδο: χείο, για να γνωρίζουν και οι εmoκέτες pας, Την όψη της
αδιαφορίας των αρμοδίων .
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
: λησαν rο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στην Τελευναία Του συν δρίαση Οι ανακονσεις που i ναν από ην πλευρά της Δημοτικής
Αρχής για ς δύο αυτές παρεμβά
σεις ήταν θετικές και δημιουργούν
την αισιοδοα όπ σιγά- σιγά θα
μπουν σε τροχιά υλοποησης .
όπως έχει σνακονωθεί και στο πα - που σύμφωνα με το Νόμο ένα μέρος
ρελΒόν - οφελετα στον μεκομένο a pιθμό όσων εργάζοντα στην αποκοτους πρέπει να δοθούν υποχρεωτκά
εντός της ερνής περιόδου.
Με υπόβαθρο αυτό Το πραγμanκό γεγονός αpχα έος πόλεμος
χαρακωμάτων μεταξύ του Συλλάγου Εργαζομένων και -11η σελ.
Θέpα ημερν είνα, όπως τονίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλο,
ξη υπογραφή wς oύμβασης για τη μελέη του έργου αξιοποίησης ,
της έκτασης των πρην στραπωτικν φυλακν ..
Συνεργασία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού έργου
Το Πανεπ. Ιωαννίνων διδάσκει
ανακύκλωση στη Λευκάδα!
Παράλληλα το σμα σχολήθη
αμε οοβαpά προβλήματα τα oπo εκκρεμοτητα παραμένει
Ηιδιοκτήτρια του .Grand Serais Ιωαννίνων
ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ: 40 χρόνια στην
πρτη γραμμή το Τουρισμο !
ν0Κ Μίτσης και η επιτυχμένη πορεία της στον κλάδο
ταλαιπωρούν χρόνια τα Γάννενα και
ους δημόπς χως να έα βεθα
παραλαβή της 0ασης
Πριβαλλοντικές δράσεις σε δημοφιλείς παραλίες της
ακόμα oρστική λση, Βασκότερο όλων, τα αδέστιοτα, με τον apμόδιο
Αντιδήμαρχο να πρoτίνα πiκτoση
και ανβάθμιση του υπάρχοντος κ ταφυγοu, παρόλο του αυτό δεν αp : κa να να αντιμετωπστεί το ήτημα
Εκτενής συζήτηση έγνε και για το
θέμα της στέγασης
. ούE προχθές έλαβε οp
στικές αποφάσες για την -Οα .
| σην Το Δημοτικό Συμβούλιο , η
| οριστική παραλαβή Της oποίας
εκκρεμεί εδ και ενάμησ περ .
| που χρόνο.
Το θέμα ανα. Αρνητικές
επιπτσεις για
nς παράκτες π pιοχές έχει , σε
αρκετές περιπτΠαραμύ0ι θυμίζ η ζωή της
Ελένης Ααμπίρη, συντρόφου Του
στίμνηστου. Ηπrnρuη ιχεpημ : nίa Κστα Μήτση καιιδοκτήτριας
σήμερα ορισμένων από τα καλύπε .
: ρα ενοδοχεία της χρας , μεταξύ
- 11η σελ
τους ανάπτυξη
καθς οδηγεί στη
ρύπανση τόσο
Των ακτν όσα
nορτάζει 20 χρόνια στο κΤίριο Της Κοραή
Μια έκθεση για τα γενέθλιαν
της Δημοτικής Πινακοθήκης!
και rοu θαλάσσιουχροu μπροστά από συτές
Η μεωση λοπόν του περβαλλοντικού ααποτυπματος της του pστικής εκμετάλλευσης πον παραλίων αποελεί κρίσιμη παράμετρο
στη γενικότερη προσπάθεα προστασίας της φύσης
Αυτός ακρβς εΑνάνκη ια
πιστοποίησή Του. Και στο Πανεπ. Ιωανίνων αναστέλλεται το
>Η ουλλογή ης πριλαμβάνει σμερα 1.800 έργα Τέχνης
| Πρόγραμμα επιγελματικής εκταίδευσης
. Τα 20χρόνια λεrουργίας ης κλείνι η
Δημοτική Πνακοθήκη
Lωαννiνων στο διατηρητέο κτίριο ης οδού
Κορσή και γιορτάζι το
γεγονός συτό με μία
έκθεση ειλεγμένων
έργων από την πλού
σια συλλογή της , η οποία απorλεήσι σmό
1.800 πίνακες ντοελ.
ληνικής Τέχνης, σχέδια, χαρακτκά, εικόνες και φωτογραφίες
Σε χθεστνή σχυτκή ανακονωση Αντάμωμα συμμαθητν
γίνετa λόγος για επαναπpοσδοpσμό κα επmνεξέταση της συλλογής μετά αnό 66 χρόνια! σth2
ης Πνκοθήης πpο--11η σελ.
mωwν οποίων πριλαpβάνεται και Το
Grand Serni, στα Γάννενα.
Η. Λαμπίρη συμπληρνει 40
χρόνα επmuυχημένης
- 11η σελ
V. ΚΕΡΑΜΕΟΣ: E βάβουν ανοeεηoη του Νομοθετικού Πaσου
. Την ανοστολή
έναρξης λεουργίας
των διετν προΥραμμάτων επαγ.
γελματικής εκπαί .
δευσης σε 11 ΑΕΙ
της χρας ανακού
νωσε η υπουργός
: Παιδείας Miκη Κ ραμέως , υποστηρ .
ζοντας όπ 0α προχωρήσει στη θεσμο: θέτηση νέου πλαισίου.
Μεταξύ των Πανe - -11η σελ
Τη Δευτέρα στη Βουλή
ΤΟ ΝΣ για Ασυλο - ΟΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Σελ. Σ
Αl 65 ληες σαμπύτς
αναπαίονται εν αρίνην
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
Σελ. 12
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ:
Λιαπιστσεις
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δεν αρχίζει το πρωτάθλημα
δεν τηρηθεί η συμφωνία με ΕΡΤ
Ο παρλογισμός
του ασύλου.. .
Το κοινωνικό έργο
της Εκκλησίας...
. Σκέψεις για προσφυγή στη Δικαιοσύνη
> Γράpειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος-Συγγραφέας
> Του ΝΙΚΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
. Την σφοδρή αντίδραση των
ομάδων της Super League 2, ανoμεσα Τους και rου ΠΑΣ Γιάννηνα , t.
χει προκαλέσει ο σχέδιο πoυ πα ρουστάστηκε για Τα τηλεοπτικά
συμβόλατα και περιλαμβάνει μείαση της τάδης του 60% για nς ομά
δες αυτής της κατηγορίας , στ σχέ .
ση με όσα είχαν συpφωνηθεί επί
θητίος Γργοu Βαολάδ
Το θέμα είνα πολύ πθανό να οδηγηθεί στα άκρα και
Δημοσίευσα ήδη Τρία κείμενά μου nou oφορούσυν την δράση
των πρτων Εκκλησυν στο χρο της Οικονομίας , την Εκκλησιοστική περιουσία και το ζήτημα της διοίκησης και διαχείρισης
Εκκλησιοστικής περιουσίας ατην φιλόξενη εφημερίδα ρωνός
Λόγος Συνεχίζω σήμερα με ένα ακόμη για το προνοιακό κονωνκό έργο της Εκκλησίας μας.
Το έργο αυπό παρουσιάστηκε προς τον Ελληνικό Λοό με το ενημερωτικό φυλάδιο υπ oριθ. 51 του Ιουvίου του 2018 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Της Ελλάδος, έκδοση Αποστολικής Διακονίος
της Εκκλησίας Της Ελλάδος. Δυστυχς , η δημοσίευση
Κεντρικό ζήτημα Της κυβέρνησης και των κομ.
μάτων ανοδεικνύετ το λεγόμενο Πανεmστμιακό
όσυλο Οπως και σε τόσα άλλα ζητήματα η σύγ.
χρονη Ελλάδα βρίσκετο σε πρωτοπορία ιδεν και
mpάξεων . οι επαίοντες υποστηρίζουν και έτσι συμ
βαίνει, σε κομά χρα της Ευρπης δεν υφίστατα Πανεπιστημιακό
όσυλο . Γ' αυτό και οι Ευρωπαίοί ούτε κατανοούνπλέμε εμείς ου
Έλληνες , ούτε διαθέτουν στη γλσοα τους ανάλογη λέξη με Το ε .
ληνικό περιεχόμενο . r auτό και είναι δικαιολογημένο
-7ησελ
$ 11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα