Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΗΘ Καθημερνή Εφημερίδα τηs Hπείρου-1δρυτήs Ευθ . Tzάλλαs-Έτos 930- Αp. Φιλλου 24619-Παρασκευή 2 Αυγο0στου 2019-0,60 ε
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Μαύρες μέρες
για τις ομάδες
Μεγαλνουν.
Κλιντ Ιογουντ
στους Καλαρρύτες
τα Αρσάκεια
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
Στον απόγου
τα διετή
Αρκετό δρόμο έχει να διανύσει ακόμη ηΗπειρος για να καταστεί ο τουρισμός βασική Πηγή
εσόδων , καθς το μερίδιο της είναι μικρό σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χρας
ΛΙΓΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ,
ΛΙΓΑ ΑΦΗΝΟΥΝ
Την αναστολή έναρξης λετουργίας
των διετν προγραμμάτων
σπουδν των ηανεniστη μίων.
anoφόσιοε η unoupγός Παιδοίας
Νίκη Κεραμέως . " Η anόφαση δε
δημιουργεί προβλήματα , αναφέρει
ο πρύτανης του naνemστημίου tωαννίνων.
ΣΕΛΙΔΑ3
Το μπαλάκι
στους επόμενους
Η επόμενη δημοτική αpκή φαίνεται
Πως θα κληθεί να λύσει τον αγόρδο
δεσμό" για ην οριστική napαλαβή του έργου anoκατάστοοης του
κυρίου της Όσonς καθς το θέμα
ανοβλήθηκε ο νtου στη ουνεδρ .
on του δημοτικού ουμβουλίου το
βράδυ της Τετόρτης
ΣΕΛΙΔΑ6
Δε θα λύσει
Πρόβλημα
Με την nαραδοχή ότο &ηλαοιοαμός δυναμικότητας καα ο εκουγχροισμός του καταφυγίου των
οδέσηοτων ων δεν Πρόκαται να
λύσουν το οξύ nρόβλημα των αδ onστων στmν Πόλη , συνοδεύτηκε η
aπόφoση υποβολής πρότασης στο
nρόγpαμμα Φιλόδημος Π.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ορένο
στους 8μηνίτες
Η Αλβανία , η ερμανία και η Ιταλία αποτελούν τις κύριες Πηγές επισκεπτν .
Πτωτικά κινήθηκαν οι δαπάνες ανά επίσκεψn, αύξηση καταγράφεται στη μέση δαπάνη
ανά διανυκτέρευση, σύμφωνα με μελέτη του ΝΣΕΤΕ για το 2018
Πιθανό , naρά τις nερί του ανυθέτου.
δαβεβαισεις, είναι το ενδεκόμενονα προκύψουν nροβλήματα στmν
αnοκομιδή των onoppιμμάτων τον
Αύγουστο, μετά την ακύρωση σηό
τmν AnΟκεντρωμένη Διοίκmon της
nρόοληψης 25 8μηνιτν
ΣΕΛΙΔΑ3
ΣΤΟ ΚΑΠΛΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,
ΚΑ0ηΣ ΕΞΑΝ ΤΛΗΟΗΚΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΟΩΡΙΑ ΝΑ ΒΡΕΟ ΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.
ΣΕΛΙΔΑ 5
|Μεταστέγαση με... κρύα καρδιά
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Επιστήμες
Στην ηροδιαγεγραμμένη εδω και αρκετές ημέρες λύση της μεταστέγοσης του Ιου Nηniaγωγείου σε
χρο του Καηλάνειου Δημοτικού Σχολείου , κατέληξε σχεδόν ομόφωνα το δημοτικό συμβούλο στη
ουνεδρίοση ης Δευτέρας Εστω και με κρυα καρδιά, οι δημοτικοί σύμβουλοι -Πην των επικεφολής
της Λαίκής Συσπείρωσης Δημήτρη Τοοούλα και ΔΡΑΣΥ Βασλη Καφαράκη- Ψήφισαν την eσήγηo της
Δημοτικής Επτροnής Παιδείος n οnoia είχε απoφασίσεα να nαpέμβει το δημοτικό συμβούλιο ηρος το
ίδρυμα -Αγγελικ Παπάζογλουν και ηρος τον Πρύτονη του naνεπιστη μίου Ιωσννίνων , npοκαμένου το
1ο Nnnigyωγαίο να συνείοα να στεγάζεται στο Παηαζόγλειο , και, αν αυτή n nρόταση δε γίνει anoδe
κτή . να rρoχωρnoει η μετεγκατάσταση του 1ου Nnnιαγωγείου στο Kanλάναιο , Ουσιαστικά όμως. θα
σχύσει το δεύτερο σκέλος της Πρότοης, καθς σε mλεφωνική επικονωνία nou είχε ο δμαρχος Ιω
αννίνων θωμάς Μπέγκας με τον πρύτανη του ηανεπιστημίου Τριαντάφυλλο Αλμπάνη. του έγνε γνωστό
nως το nανεπιστήμο δεν έχει ουνάψει ούμβοση. άρα δεν μnoρεί να υπάρξει και υπενοικίαon
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
Στηρίζει
η αΚαλλιπάτειραν
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΝ
Επανόρθωση
για τη μελέτη
ΣΕΛΙΔΑ 15
ΣΕΛΙΔΑ4
ΣΕΛΙΔΑ3
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΓΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚο ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
instagram
Πρτο βήμα για το νέο κλειστό γυμναστήριο
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 5